10 stycken konsulter tillgängliga för nya utmaningar!

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här nedan kan du läsa om 10 av våra konsulter som blir lediga inom kort.
Du kan också kontakta oss och berätta om just dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

Marjan – Ekonomiassistent

8 års erfarenhet inom ekonomi från både mindre och större bolag samt en internationell koncern. Arbetade under 4 års tid på en redovisningsbyrå med klientredovisning. Även erfarenhet från konsultrollen och nu senast på ett längre uppdrag inom leverantörsreskontra. Hanterade hela flödet från verifiering av fakturor till kontering och påminnelser. Tidigare erfarenhet från att sköta löpande bokföring, fakturering, inkasso och påminnelser, kontoavstämning, momsredovisning och lönehantering. Erfarenhet från personalintensiva miljöer med stora mängder tidrapporter och fakturor. Även erfarenhet av att arbeta med att utveckla och effektivisera interna rutiner av det ekonomiska flödet. Filosofie Examen vid Uppsala Universitet inom b.la ekonomi och handel. Arbetat i ett flertal affärssystem såsom; M3, Visma Administration, Winserv, Fortnox samt Pyramid. Persiska som modersmål, flytande i svenska och goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

 

Ewa – Ekonomiassistent, Office Manager

Gedigen erfarenhet av ekonomi- och administrativt arbete i både små och stora företag inom branscher såsom produktion, sjukvård, fastigheter, IT och teknik. Primärt arbetat som ekonomiassistent men även som Office Manager. Haft ansvar för leverantörsreskontra innebärande allt från ankomstregistrering, kontering, till betalning och kontoavstämningar. Även haft ansvar för kundreskontra gällande inbetalningar, fakturering och krav avseende svenska samt nordiska kunder. Tidigare arbetat som hyresekonom med bland annat hyresaviseringar, hyresregleringar, kravhantering, fakturering, månadsavstämningar och kundsupport. Dessförinnan på en kreditavdelning med bevakning, kundfordringar och kreditkontroller. Stor vana vid kundkontakter. Mycket goda datakunskaper i MS-Office samt flertalet ekonomiprogram så som SAP R/3, IFS, Visma Administration, Redovisning, FAST 2 och Kontek Lön m.m. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

 

Anna – Redovisningsekonom, projektredovisning, löner, deltid

10 års yrkeserfarenhet från roller som redovisningsekonom och projektcontroller, både som konsult och som anställd. Har arbetat i stora och små företag inom olika branscher i svenska och internationella företag. Van att arbeta med helhetsansvar för ekonomiflödet; kund- och leverantörsreskontra, momsdeklarationer, avstämningar, fakturering, månadsbokslut etc. Hanterat löpande bokföring i dotterbolag. Ansvarat för resultatrapportering och analys, projektuppföljning, uppföljning av kostnader samt tidrapportering. Vid senaste uppdraget ingick det även att ansvara för lönehanteringen. Arbetat som konsult inom affärssystemet Agresso med specialistområdet elektronisk fakturahantering. Utbildad vi Internationella Handelshögskolan i Jönköping, ekonomiprogrammet. Utlandsstudier i Kanada inom management, finansiering och nationalekonomi. Systemvana med mycket goda kunskaper i Excel och Agresso samt även arbetat i Fortnox, Visma Administration samt SAP- BPC. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

 

Cilla – Redovisningsansvarig, redovisningskonsult

Har senaste åren arbetat som redovisningskonsult med fokus på; löpande bokföring, bokslutsaktiviteter, moms, skatter, avstämningar, budget och prognosarbete samt rapportering. På senaste uppdraget ingick det även projektredovisning och rapportering till externa finansiärer. Tidigare även erfarenhet i rollen som ”Single Point of Contract”, som innebar att förse kund med professionellt stöd inom kundreskontra, leverantörsreskontra samt redovisningsfrågor. Har även haft personalansvar och stöttat det operativa interna teamet samt aktivt deltagit i arbetet kring månads-, kvartals- och årsbokslut. Van att upprätta processer och rutiner inom det ekonomiska flödet samt även upprätta avtal med leverantörer. Systemvana från Agresso, SAP, BL admin, JD Edwards. Pyramid, Edison samt Visma. Marknadsekonomutbildning vid IHM Business School. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

 

Emely – Business Controller, Financial Analyst

 Senast som konsult med huvudansvar för finansiell rapportering, planering, analys och redovisning för regionen Nordeuropa. Även varit involverad i lagerbalans och månadsbokslut. Innan dess arbetat med budget, analys, rapportering i ett bolag inom mediebranschen och självständigt ansvarat för den norska delen av bolaget. Deltagit i framtagande av budget och prognos samt analys av faktiska resultat. Underhåll av interna planeringsverktyg och ERP-system. Arbetat med internationell projektredovisning, försäljningsmarginaler, kassa och valutaflöden. Haft nära samarbete med försäljningschef, marknadschef samt täta kontakter med externa parter såsom agenter, banker etc. Civilekonomexamen från Linnéuniversitet i Växjö. Erfarenhet från affärssystem såsom SAP, Oracle Essbase, BW, BAAN, Raindance, IFS, Bridge, m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

 

Mihai – Orderadministratör, logistikadministratör

Mer än 20 års erfarenhet av arbete inom orderadministration och logistik. Nu senast inom kundtjänst/ trafik-koordination på ett logistikföretag där arbetsuppgifterna bestått av att vara behjälplig med transportbokningar, sökning av gods, finna kostnadseffektiva transportlösningar samt att ha kontakt med övriga kontor, lager, åkeriföretag och chaufförer.  Innan dess arbetat som serviceadministratör på ett företag som producerar fordon. Som serviceadministratör hanterat intern och extern fakturering, krediteringar, inläggning och bevakning av serviceavtal samt bistått tekniker, kunder och säljare med administrativ service. Gedigen erfarenhet av att hantera inkommande samtal, problemlösning samt ge support för kunder och tekniker rörande reservdelar. God systemvana i SAP, Lawson, Alysta, Salesforce, Movex, Excel, M3-affärssystem samt i Officepaketet. Goda kunskaper i engelska och rumänska, både i tal och skrift samt god förståelse i det tyska språket gällande teknisk produktinformation.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

 

 Alexander – Orderadministratör, Backoffice

Bred och gedigen erfarenhet av ordermottagning via telefon och mail, processhantering, inköp, transportbokningar och lager. Arbetat i ett flertal olika branscher som t. ex finans & IT, både globala och nationella samt i offentlig sektor. I rollen som Back Officemedarbetare har det även ingått arbetsuppgifter inom ekonomiområdet såsom; fakturering, kund- och leverantörsreskontra samt även att vara behjälplig vid månadsbokslut och årsbokslut. Även tagit fram prognoser avseende verksamhetens likviditet samt valutahandel. Hanterat fullmakter, betalningar, bankgarantier, remburser, rapportering till SCB samt uppdatering av valutakurser. Fil. kand i företagsekonomi vid Stockholms Universitet. Affärs- och systemvana inom Windows & Windows NT, Officepaketet och främst Excel, SAP – R3, Impulse, IWM, portföljsystemet TWIN samt Visma Control. Goda kunskaper inom engelska, i tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

 

Caroline – Koordinator, administratör

Har senaste 15 åren haft olika roller inom orderadministration, distribution, kundansvar samt schemaläggning. Nu på senaste uppdraget säkerställt och ansvarat för servicenivå gentemot distributörer, Wholesale samt slutkunder. Haft ansvar för befintliga återförsäljarkonton av order, information samt leveransuppföljning och fakturering. Arrangering av korrekta exportfakturor/dokument för internationella leveranser. Bearbetning och uppföljning av order samt säkerställning av logistik/transport. Tillhandahållning av orderdokument, fakturor och betalningsinformation för samtliga kunder. Hantering av reklamationer, returer, byten och leverans av dessa. Löpande kontakt med internt lager, mottagande lager, distributörer, tull, säljare, kund, fabrik etc. Tidigare även arbetat som kundansvarig vid ett assistansföretag, vilket inneburit koordinering och planering av personalresurser. Bred erfarenhet av att arbeta i olika affärssystem såsom; Jeeves, B-COM, FAST, OpenClient m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

 

Eva – Lönechef, lönespecialist

Över 20 års erfarenhet av övergripande ansvar för lönehanteringen inom flera olika avtalsområden, både som konsult och anställd.  Förutom personalansvar för ett antal löneadministratörer så har rollen som lönespecialist även inneburit ansvar för och att se över rutiner, utveckla processer och arbetssätt. Under en period haft rollen som systemansvarig med tät kontakt med företagets systemleverantörer samt regelbunden dialog med inköpsavdelning och arbetsrättsjurister. Övergripande ansvar för löneavdelningens budget, uppföljning och statistik samt sakkunnig i avtalsfrågor. Arbetsplatserna har varit både vid myndigheter och privata bolag i varierande storlek. Erfarenhet från ett flertal lönesystem såsom; LISA, POL, Hogia Lön+, Heroma, Primula. Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

 

Rebecca – HR-generalist

6 års arbetslivserfarenhet efter avslutade studier vid Stockholms Universitet, PAO programmet – Personal, arbete och organisation med inriktning psykologi. Van att arbeta som konsult och har haft 2 långa uppdrag under senaste 4 åren. Arbetat brett inom HR i en global organisation med många internationella kontakter. Senast hos ett läkemedelsföretag i rollen som Senior HR Representative och dessförinnan som HR-konsult vid ett institut inom forskning och utveckling. Även arbetat vid ett internationellt säkerhetsföretag som HR-generalist. Löpande kontakt med ”payrollteamet” angående löner och förmåner, personalhandbok, upprättande av avtal, systematiskt miljöarbete samt HR-relaterad internkommunikation. Support till medarbetare och chefer gällande hantering av olika HR-system samt andra HR-relaterade frågor. Startat upp, slutfört och följt upp ett antal HR-relaterade projekt t ex sammanställning av en personalhandbok, uppdatering av personalpolicy, jämställdhetsplan, krisplan, medarbetarundersökningar etc. Goda IT-kunskaper såsom; Office-paketet, Visma Control, Lotus Notes, Outlook, Peoplesoft, Workday. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se