7 konsulter snart tillgängliga

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här nedan kan du läsa om 7 av våra konsulter som blir lediga inom kort.
Du kan också kontakta oss och berätta om just dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

 

Birgitta – Redovisningskonsult, redovisningsansvarig

Arbetar som redovisningskonsult med arbetsuppgifter såsom löpande redovisning, skatte- och momsdeklarationer, administration av löner och pensioner, externa kontakter med t.ex. bank, revisor och myndigheter. Gedigen kunskap i bokslutsprocessen med avstämningsarbete och periodiseringar samt självständigt hanterat årsredovisning och deklaration. Även deltagit i arbete med koncernårsredovisning. Under ett uppdrag som inhyrd ekonomiansvarig, vid en ideell organisation, ingick ansvar för hela det ekonomiska flödet; från löpande redovisning, bokslut, deklaration samt årsredovisning. Erfarenhet av projektredovisning samt av att implementera nya system. Implementerat leverantörsfakturascanning samt kundfakturering med e-faktura. Deltagit i en Due Diligens process. Goda kunskaper i MS Word, Excel, Outlook samt ekonomi och lönesystemen Hogia, Visma, Centsoft samt Fortnox. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift samt baskunskaper i tyska.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Pegah – Redovisningsassistent, lönekonsult

5 års erfarenhet från både stora och mindre bolag i olika branscher såsom investmentbolag, telecombolag, finansbolag och redovisningsbyrå. Van att ansvara för hela flödet inom leverantörsreskontra vilket inneburit kontering, inskanning, registrering och matchning mot bokföringsorder, betalningar, återrapportering, hantering av påminnelser och inkassoärenden, attestflöden och avstämningar. I den löpande bokföringen har det även ingått periodiseringar, momsredovisning och skattedeklarationer samt utläggshantering. Har dessutom erfarenhet av att självständigt hantera löner för både tjänstemän och kollektivanställda. I rollen som inkassohandläggare hanterades även ärenden gällande bedrägeriförsök, dödsbon och skuldsanering och samarbete med inkassobolag och kronofogde. Mycket goda IT kunskaper, arbetat i flertalet affärssystem såsom Visma, Fortnox, Palette Software, Flex HRM Time, SAP, Scala, 3L Ekonomisystem, Visma Lön/Skatt. Mycket goda kunskaper i engelska och persiska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Parisa – Ekonomiassistent, kundreskontra

Har mångårig erfarenhet från främst kundreskontra i de nordiska länderna; Sverige, Norge, Danmark och Finland. Detta har inneburit att arbeta med hela kundflödet, alltifrån fakturering, kreditbedömning, påminnelser, inkasso fram till avstämningar av kundförluster. Även månadsvis hanterat kvitto- och frånvarorapportering för personal och sammanställt tidrapporter. Har ansvarat för att räkna och stämma av kassarapporter på en restaurangkedjas ekonomiavdelning. Under en tid även fungerat som backup på leverantörsreskontra med matchning och uppföljning av inkommande krediteringar. Deltagit i implementeringen av nytt affärssystem, SAP samt även systemvana från Visma Administration, Agresso, m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Anna – Redovisningsekonom, projektredovisning, löner, deltid

10 års yrkeserfarenhet från roller som redovisningsekonom och projektcontroller, både i rollen som konsult och som anställd. Har arbetat i stora och små företag samt inom olika branscher i svenska och internationella företag. Van att arbeta med helhetsansvar för ekonomiflödet med kund- och leverantörsreskontra, momsdeklarationer, avstämningar, fakturering, månadsbokslut etc. Ansvarat för löpande bokföring i dotterbolag. Ansvarat för resultatrapportering och analys, projektuppföljning, uppföljning av kostnader samt tidrapportering. Vid senaste uppdrag ingick det även att ansvara för lönehanteringen. Även arbetat som konsult inom affärssystemet Agresso med specialistområdet elektronisk fakturahantering. Utbildad vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Ekonomiprogrammet. Utlandsstudier i Kanada inom management, finansiering och nationalekonomi.
Systemvana med mycket goda kunskaper i Agresso, Fortnox,
Visma, SAP BPC samt i Excel. Mycket goda kunskaper i engelska.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Linda  Administratör, koordinator

Sammanlagt ca 20 års erfarenhet från roller såsom; Office Manager, koordinator, assistent, innesäljare, ordermottagare, kundtjänst, webbadministratör m fl. Erfarenhet från både stora och mindre företag samt från internationell miljö. Van att assistera avdelning och chefer men också lång erfarenhet av egna ansvarsområden och projekt. Övriga återkommande arbetsuppgifter har varit att ta fram Powerpoint presentationer, sammanställa statistik, boka kundevenemang, avtalshantering, uppdatera kundregister, fakturahantering samt kontering. Även arbetat brett med support via telefon och t ex hanterat felanmälan, orderhantering och reklamationer. Uppdaterat hemsidor och intranät. Mycket goda IT-kunskaper; Excel, Power Point, SAP, AS400, Salesforce Webhantering m fl. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Emelie – HR generalist, HR ansvarig, HRBP

Mångårig erfarenhet av HR-arbete på olika nivåer inom såväl internationella koncerner liksom mindre ägarledda företag såsom grossist inom dagligvaruhandeln, säkerhetsföretag, fordonsföretag, energibolag och rederi. Van att ansvara för alla HR-processer samt agera stöd och support till chefer och medarbetare. Ansvarat för implementeringen av policys, riktlinjer och processer inom HR-området. Har drivit medarbetarsamtalsprocessen, haft hand om allt som rör anställningen och anställningsvillkoren. Ansvarat för arbetsrättsliga frågor, kollektivavtal, lönerevision, arbetsmiljöfrågor intyg, betyg och avtal. Medverkat vid ledningsgruppsmöten för HR-området. Drivit egna projekt. Stöttat chefer vid nyrekryteringar, introduktion, omplaceringar och avgångsintervjuer. Utbildning inom Arbete och Organisation (PAO) från Stockholms Universitet med examen år 2012. Arbetat med flertalet affärssystem såsom Agresso, HR+, Ladok, Visma, Pcs, IFS. SPSS, SPCS, CAB och IM. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Pia – Teamleader, kundservice

Drygt 12 års erfarenhet av arbete inom internationell kundservice varav 6 år som operativ teamleader för en grupp på 4 personer. I rollen ingick att leda och fördela kundtjänstarbetet samt att upprätthålla och förnya rutiner. God vana av administration såsom hantering av fakturor, reklamationer, registrera/korrigera inkomna order samt lagerhållning. Kunderna har varit nyckelkunder och stora industriföretag. Vid en flytt av kundverksamheten till utlandet även ansvarat för kunskapsöverföringen till det land som skulle ta över. Tidigare även tät kontakt med Supply Chain och teknisk avdelning. Goda kunskaper inom Officepaketet, SAP, Siebel samt diverse interna order- och lagersystem. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift. Gör sig även förstådd på tyska och holländska.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se