8 konsulter tillgängliga inom kort

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här nedan kan du läsa om åtta av våra konsulter som blir lediga inom kort.
Du kan också kontakta oss och berätta om just dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

 

Katrin – Redovisningskonsult, ekonomiansvarig

Arbetat i över 7 år som redovisningskonsult. Nu senast på ett företag inom dagligvaruhandeln och innan dess på en redovisningsbyrå. Huvudsakliga arbetsuppgifter har varit; löpande bokföring, avstämningar, kundreskontra, leverantörsreskontra, inbetalningar, momsrapportering samt skattedeklarationer. I några av konsultuppdragen har det även ingått budgetarbete, lagerredovisning, koncernredovisning, Intrastatrapportering, bokslutsarbete samt att självständigt upprätta årsredovisning. Stort systemintresse och erfarenhet från b.la Fortnox, Softone, Crona Lön, Visma Administration, SAP, Navision samt nu senast från Pyramid. YH-utbildning till redovisningsekonom vid Påhlmans Handelsinstitut. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Birgitta – Redovisningskonsult, redovisningsansvarig

Arbetar som redovisningskonsult med arbetsuppgifter såsom löpande redovisning skatte- och momsdeklarationer, administration av löner och pensioner, externa kontakter med t.ex. bank, revisor och myndigheter. Gedigen kunskap i bokslutsprocessen med avstämningsarbete och periodiseringar samt självständigt hanterat årsredovisning och deklaration. Även deltagit i arbete med koncernårsredovisning. Under ett uppdrag som inhyrd ekonomiansvarig, vid en ideell organisation, ingick ansvar för hela det ekonomiska flödet; från löpande redovisning, bokslut, deklaration samt årsredovisning. Erfarenhet av projektredovisning samt av att implementera nya system. Implementerat leverantörsfakturascanning samt kundfakturering med e-faktura. Deltagit i en Due Diligens process. Goda kunskaper i MS Word, Excel, Outlook samt ekonomi och lönesystemen Hogia, Visma, Centsoft samt Fortnox. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift samt baskunskaper i tyska.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Camilla – Redovisningskonsult, kund och leverantörsreskontra, löneadministration

Har under 11 år arbetat som konsult inom ekonomi och lön. Nu senast inom leverantörsreskontra, kontering, registrering samt betalningar i en ekonomisk förening. Tidigare erfarenhet från ett nordiskt läkemedelsföretag där hon hanterade kundreskontra, fakturering av order, månatliga fakturor och inbetalningar. Även förberett löner, uppdaterat försäkringar och pensioner samt hanterat reseräkningar och företagskort/ drivmedelsförmåner. Van vid rapportering till Skatteverket vad gäller moms, skatt och arbetsgivaravgifter. Stämt av balanskonton och månadsbokslut/kvartalsboklut samt även hanterat anläggningsregister och månatliga avskrivningar. Systemvana från Hogia Ekonomi & Lön och Visma Administration. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Tina – Administratör, ekonomiassistent

Arbetat brett inom administration med inriktning på ekonomi under mer än 20 års tid. Stor vana vid att hantera olika arbetsuppgifter och koordinera sin arbetsdag mellan det administrativa arbetsuppgifterna och det ekonomiska flödet. Förekommande arbetsuppgifter inom det administrativa har varit; planering och genomförande av olika event, materialbeställningar, arvodeshantering samt fördelning och kontering av inkommande fakturor. Arbetsuppgifter som ekonomiassistent har inneburit; avstämning av balanskonton, löpande hantering av inbetalningar, analys och uppföljning av avvikelser samt assistera vid bokslut och årsredovisning. Van användare av Officepaketet samt affärssystemet Hogia och AS400 (IBM). Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Pia – Teamleader, kundservice

Drygt 12 års erfarenhet av arbete inom internationell kundservice varav 6 år som operativ teamleader för en grupp på 4 personer. I rollen ingick att leda och fördela kundtjänstarbetet samt att upprätthålla och förnya rutiner. God vana av administration såsom hantering av fakturor, reklamationer, registrera/korrigera inkomna order samt lagerhållning. Kunderna har varit nyckelkunder och stora industriföretag. Vid en flytt av kundverksamheten till utlandet även ansvarat för kunskapsöverföringen till det land som skulle ta över. Tidigare även tät kontakt med Supply Chain och teknisk avdelning. Goda kunskaper inom Officepaketet, SAP, Siebel samt diverse interna order- och lagersystem. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift. Gör sig även förstådd på tyska och holländska.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Rebecca – Administratör, kundtjänst, sälj, order, ekonomi

Har senast arbetat i rollen som Customer Service Representative i ett ledande internationellt företag inom produktion och försäljning av livsmedelsprodukter. Tidigare som administratör och säljare i ett företag med verksamhet i dagligvarubranschen. Arbetsuppgifterna har innefattat daglig kundkontakt samt administrativt ansvar för bl.a. orderhantering, kontraktsskrivning, uthyrning, mässor samt merförsäljning (B2B). Har även erfarenhet av ekonomiarbete i rollen som ekonomiassistent/ekonomiadministratör i kommunal verksamhet. Det innefattade fakturahantering, kontoregistrering, budgetuppföljning och löpande redovisning. Systemvana från b.la SAP, Navision, Oracle m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Ingela – Office Manager, Excecutive Assistant

Arbetat med service, koordinering och administration i över 15 år. Rollerna har sträckt sig över flera områden såsom; ansvar för kunddatabaser, ansvar för kontorslokal, kontorsinköp, larm, arbetsmiljö, att anordna events och andra sammankomster på företaget, flyttprojekt samt personalansvar för receptionist. Nu senast i ett internationellt bolag inom snabbrörliga konsumentvaror. Det har även ingått ekonomirelaterade uppgifter såsom leverantörsreskontra, fakturering, hantering av reseräkningar samt viss lönehantering. Stöttat chefer och ledningsgrupp med diverse administrativa uppgifter och bokningar. Stor erfarenhet av Officepaketet samt ett flertal affärssystem som t. ex SAP – ERP Production System. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Johanna – HR generalist, rekryteringsansvarig

Ansvarat för hela rekryteringsprocessen, från annonsering till slutintervju. Stöttat chefer i både rekrytering och övriga personalrelaterade frågor. Tagit fram anställningsavtal, koordinerat medarbetarundersökningar samt uppdaterat policys och ansvarat för introduktion av nyanställda. Arbetat nära HR-chef i frågor såsom Talent Management, HR processer och personalsystem.  Självständigt ansvarat för kommunikationen, samordningen samt utskick av nyhetsbrev. Kandidat från Uppsala Universitet i ekonomi med inriktning mot personal. Goda kunskaper i Officepaketet samt erfarenhet från ReachMee, Agda, Heartpace m.fl. Mycket goda kunskaper engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se