Kunskapsbank

I vår kunskapsbank hittar du tips, råd och annan information som rör rekrytering och konsultlösningar bland mycket mer.

Vad gör en rekryterare?

Rekryterare, precis som många andra yrkesroller, stöter på väldigt många fördomar. I detta fall att alla kan sköta en rekrytering – det är ju bara lyssna på magkänslan. För att slå hål på eventuella fördomar och även ge en inblick i vad yrket faktiskt innebär, tänkte vi i denna artikel berätta mer om hur vardagen för en rekryterare kan se ut!

Läs mer…

Så blir er chefsrekrytering lyckad

För att er organisation ska uppnå långsiktig framgång och lönsamhet gäller det att rekrytera rätt person till rätt plats. Inte minst vid rekryteringar till ledande befattningar. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om hur er chefsrekrytering blir lyckad!

Läs mer…

Vikten av att göra en kravprofil vid rekrytering

För att underlätta rekryteringen och säkerställa att ni anställer någon på relevanta grunder, gäller det att sammanställa en nyanserad kravprofil. Men vad innebär detta egentligen och hur går man tillväga för att göra en kravprofil?

Läs mer…

Personbedömning – en viktig del av rekryteringen

Att rätt personer finns på rätt plats är en betydande förutsättning för framgång inom samtliga organisationer. För att vara säker på att man lyckas hitta just rätt person inför en anställning kan man med fördel använda sig av personbedömning som verktyg!

Läs mer…

Så blir er rekrytering inom marknad lyckad

Att rekrytera ny personal inom marknad kan vara väldigt utmanande – det är alltid hård konkurrens om dem bästa kandidaterna. I den här artikeln tar vi upp vilka utmaningar man kan stöta på vid en rekrytering till en marknadsavdelning, samt hur man skapar bäst förutsättningar för att hitta en lämplig kandidat!

Läs mer…

7 fördelar med att hyra personal

Vi har tidigare pratat om hur du går tillväga för att välja rätt samarbetspartner vid personaluthyrning. I denna artikel tänkte vi fortsätta på den inslagna vägen genom att ta upp vilka fördelar som er organisation kan vara i besittning av när ni väljer att hyra personal. Tro oss – de är många!

Läs mer…

Personaluthyrning – så väljer du rätt partner

Oavsett om er organisation är liten eller stor, uppstår det många gånger personal- och kompetensbrist som snabbt måste åtgärdas. För att få bukt med detta kan ni med fördel vända er till ett företag som sysslar med personaluthyrning, men hur går man egentligen tillväga för att hitta rätt samarbetspartner?

Läs mer…

Så hittar du rätt konsult inom HR

Behovet av ny kompetens inom ett specifikt område kan komma plötsligt, inte minst när det kommer till Human Resources, eller HR som det vanligtvis kallas. Det kanske mest tids- och kostnadseffektivaste sättet att få bukt med kompetensbristen är att ta hjälp av en HR-konsult. Men hur prickar man rätt? Vi ger dig svaret!

Läs mer…

Så blir er säljrekrytering lyckad

Att rekrytera ny personal inom sälj har i princip alltid upplevts som utmanande eftersom konkurrensen om den starkaste lysande stjärnan på säljhimlen alltid har varit stor. I denna artikel har vi tänkt berätta mer om vilka utmaningar som finns vid en säljrekrytering, hur man skapar bäst förutsättningar för att lyckas hitta rätt person, samt hur vi på Avanzera kan hjälpa er!

Läs mer…

Så lyckas du med rekrytering av kundtjänstmedarbetare

Kundtjänstmedarbetarna är företagets ansikte utåt. Det är dem som dagligen kommunicerar med såväl kunder som leverantörer, hjälper dem i olika ärenden och samtidigt levererar en utmärkt service. Likt många andra yrkesroller så har det däremot skett stora omställningar när det kommer till vad som förväntas av kundtjänstmedarbetare, vilket kan göra rekryteringen till en stor utmaning.

Läs mer…

Rekrytering av inköpare – hur prickar man rätt?

Inom många företag utgör avdelningen för inköp och logistik den stabila grunden som ser till att alla produkter finns på plats och har inhandlats till rätt pris, samt att de transporteras från punkt A till punkt B i rätt tid. Inte minst inköparen har en viktig roll i maskineriet, men på grund utav hårdnande konkurrens kan det vara svårt att pricka rätt. Vi tänkte därför berätta mer om vanliga utmaningar med att hitta rätt inköpare, samt hur vi på Avanzera kan hjälpa er med detta!

Läs mer…

När är det dags att ta hjälp med kundreskontra?

Oavsett om er organisation är liten eller stor, är ni troligtvis medvetna om hur viktigt det är med en välskött ekonomi och bokföring. Till bokföringen hör även kundreskontra som är otroligt viktigt, inte minst nu i samband med GDPR. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om vad kundreskontra är, samt när det är dags att hyra eller rekrytera en ekonomiassistent som kan sköta detta!

Läs mer…

Så väljer du rätt konsultbyrå

På dagens arbetsmarknad sker det ständiga förändringar som företag och organisationer måste anpassa sig efter. Gång på gång har det även visat sig att de som bejakat dessa förändringar och lyckats anpassa sig efter dem, nått störst framgång. För att lyckas med detta kan det dock krävas att man tar hjälp av en eller flera konsulter. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om hur du går tillväga för att välja rätt konsultbyrå!

Läs mer…