Vikten av att göra en kravprofil vid rekrytering

För att underlätta rekryteringen och säkerställa att ni anställer någon på relevanta grunder, gäller det att sammanställa en nyanserad kravprofil. Men vad innebär detta egentligen och hur går man tillväga för att göra en kravprofil?

 

Innehåll 

– Vad är en kravprofil?

– Så sammanställer du en kravprofil

– Ta hjälp av Avanzera

 

Vad är en kravprofil?

En kravprofil är kort och gott ett sätt för företag att förmedla vilka kompetenser de söker hos en framtida medarbetare. Profilen innefattar allt ifrån kunskaper och erfarenheter till utbildningar och certifieringar. Vid samtliga rekryteringar finns det alltså en kravprofil, oavsett om man haft den i åtanke eller inte.

På Avanzera rekommenderar vi dock att man lägger både tid och energi på att sammanställa en gedigen kravprofil. Genom att tydligt beskriva era krav och önskemål blir hela rekryteringsprocessen enklare – platsannonsen, urval av kandidater och frågeställningar till intervjun.

 

Så sammanställer du en kravprofil

Grunden till en lyckad kravprofil ligger i att ta reda på vilka personliga kunskaper, färdigheter och egenskaper som behövs för att lyckas i rollen ni ska annonsera. Gå igenom kraven och önskemålen var för sig:

Utbildning – Kräver rollen någon särskild utbildning? Behöver den vara på gymnasie- eller högskolenivå? Och fordras några certifikat eller licenser?

Det kan också vara fördelaktigt att bedöma huruvida ni ser på utbildningar som genomförts i andra länder. Funder även om det finns några yrkeserfarenheter som kan ersätta utbildningskraven.

Yrkeserfarenhet – Kräver rollen några tidigare erfarenheter? Behöver det vara erfarenheter från en specifik bransch eller från särskilda arbetsuppgifter? Om svaret är ja, hur många års yrkeserfarenhet krävs från personen i fråga?

Övriga kunskapskrav – Kräver rollen några andra kunskapskrav? Exempelvis språk, körkort eller IT-system.

Eftertraktade egenskaper/beteenden – En annan viktig aspekt vid rekryteringar, är att personen i fråga ska passa bra in i arbetsgruppen. Fundera därför på om det finns några särskilda egenskaper eller beteenden som skulle göra att en ny person skulle komplettera gruppen.

Utvecklingspotential – För att både organisation och medarbetare ska få högsta möjliga utväxling, gäller det också att se till vilken utvecklingspotential som finns. Hur kan personen i fråga utvecklas inom organisationen?

 

Ta hjälp av Avanzera

På Avanzera är vi väl medvetna om hur viktigt det är att tillsätta rätt person till rätt plats. Med över 20 års erfarenhet och tusentals lyckade rekryteringar hjälper vi gärna er organisation att göra detsamma!

När ni väljer att anlita oss tar vi ett helhetsansvar över rekryteringsprocessenen med ett enda mål i sikte – att hitta rätt person till rätt plats. Detta innebär att vi tar hand om allt ifrån kravprofil, annonsering, telefonintervjuer, djupintervjuer, referenstagning och personbedömning.

Hör av er till oss redan idag på 08 – 545 28 300 ellerinfo@avanzera.se om ni behöver hjälp med rekryteringen!