Om Avanzera

Avanzera grundades 1998 och erbjuder rekrytering och konsulttjänster inom Ekonomi, Administration, Sälj/Marknad, Logistik/Inköp och HR. Vi har ca 120 anställda konsulter och bland våra kunder hittar du allt från mindre företag till globala koncerner i de flesta branscher.

Ett auktoriserat bemanningsföretag

Vi var bland de första bemanningsföretagen att bli auktoriserade i slutet av oktober 2004. Auktorisationen innebär att vi som företag lever upp till de krav som ställs av branschen och näringslivet. Att vara ett auktoriserat bemanningsföretag är en garanti för våra kunder att vi som leverantör är seriös och följer lagar och regler. Samtidigt är det för dig som medarbetare en garanti för att du är anställd hos en seriös arbetsgivare som följer Kompetensföretagens etiska regler.

Kraven för att bli auktoriserad
Kraven för auktorisation omfattar bland annat att vi följer etiska regler, har tecknat kollektivavtal och ansvarsförsäkring, att vi tillämpar allmänna leveransvillkor, att vi bedrivit vår verksamhet under minst tolv månader, har en jämställdhetsplan samt att vi är ett aktiebolag.

Etiska regler
De etiska reglerna innebär att vi bedömer människor enbart efter kompetens, kunskap och färdigheter. Vi har kunskap om lagar och regler på arbetsmarknaden och om kundernas förhållanden. Vi erbjuder därmed en trygg och säker arbetsmiljö för våra medarbetare. De etiska reglerna innebär också att alla anställda har tystnadsplikt om förhållandena hos kund. Alla anställda har skriftliga anställningskontrakt.

Beslut om auktorisation
Auktorisationsnämnden prövar företagens ansökningar och lämnar förslag till kompetensföretagens styrelse som därefter fattar beslut. Nämnden består av en opartisk ordförande och personer från Kompetensföretagen, Unionen och LO. Efter beviljad auktorisation sker ny prövning en gång per år.

Här kan du läsa Kompetensföretagens branschvillkor för personaluthyrning.

BFA F4 banner