Kunskapsbank

I vår kunskapsbank hittar du tips, råd och annan information som rör rekrytering och konsultlösningar bland mycket mer.

Vad är en underkonsult?

Är du nyfiken på att arbeta som underkonsult? Eller funderar du på att anställa någon som underkonsult? I den här artikeln reder vi ut begreppet, och så går vi igenom vad det innebär att anlita en underkonsult för dig som kund.

Läs mer…

Koncernbidrag – så går det till

Inom en koncern kan man genomföra en förmögenhetsöverföring, eller med andra ord ett koncernbidrag. Målet är att detta ska gynna hela koncernen. I den här artikeln fokuserar vi mer ingående på vad ett koncernbidrag är för något samt hur du bokför det.

Läs mer…

Månadsbokslut – så går det till

Vill du få några goda råd om hur du tar hand om dina månadsbokslut – snabbt, enkelt och effektivt? Då har du kommit rätt. I den här artikeln guidar vi dig till lyckade månadsbokslut som förebygger kostsamma överraskningar!

Läs mer…

Konsulttjänster som matchar dina behov

Är du nyfiken på att veta mer om våra konsulttjänster? Då har du kommit helt rätt. I den här artikeln kommer vi nämligen att berätta mer om vad våra konsulttjänster innebär för dig som är i behov av kompetens och för dig som vill bli en del av vårat konsultteam.

Läs mer…

Vad kostar en felrekrytering?

Hälften av alla rekryteringar upplevs som misslyckade. Något som innebär väldigt höga kostnader, men vad kostar en felrekrytering – egentligen? Det reder vi ut, och så tipsar vi om hur du hanterar situationen och lyckas vid framtida rekryteringar!

Läs mer…

Lönehantering – guiden till ett bättre system

Er lönehantering är en av företagets viktigaste arbetsuppgifter. Det är därför en självklarhet att du som arbetsgivare har en så pålitlig och utförlig lönehantering som möjligt. Om du däremot vill ha tips på hur du kan förbättra och utveckla era rutiner och arbetsmetoder kring lönehanteringen så är detta artikeln för dig.

Läs mer…

Bokföra aktieägartillskott – så gör du!

Är du osäker hur man bokför aktieägartillskott? Då har du kommit helt rätt! I den här artikeln börjar vi med att reda ut begreppet, och sedan berättar vi hur du ska bokföra aktieägartillskottet.

Läs mer…

Vad är det för skillnad på bemanning och rekrytering?

Att veta vad det är för skillnad på bemanning och rekrytering kan vara klurigt. Finns det något alternativ som är mer fördelaktigt än det andra? I den här artikeln reder vi ut begreppen och berättar även hur vi tänker om de olika anställningsformerna.

Läs mer…

Hyra ekonom i Stockholm – så gör du

Är du i behov av kunnig personal inom ekonomi? Befinner du dig i Stockholmsområdet? Att hyra en duktig ekonom i Stockholm är väldigt enkelt. I den här artikeln berättar vi hur!

Läs mer…

Resultaträkning – så gör du!

I en resultaträkning kan man utläsa hur verksamheten har gått under den gångna perioden. Precis som med all annan redovisning är det en hel del som man ska hålla reda på. I den här artikeln tänkte vi därför berätta om hur ni går till väga för att lyckas med er resultaträkning!

Läs mer…

Löpande redovisning – vi hjälper dig!

I bokföringslagen är det stadgat att alla företag måste ägna sig åt löpande redovisning. Oavsett om ni upprättar redovisningen själv eller lämnar in erat underlag och får det hanterat av en extern redovisningsekonom så ska affärshändelserna bokföras och redovisas. I den här artikeln berättar vi mer om hur ni lyckas med löpande redovisning.

Läs mer…

Att hitta konsultuppdrag

Väldigt få arbeten är lika fria som konsultyrket. Du får själv välja bland intressanta uppdrag, vara delaktig i olika sorters projekt samtidigt som du bygger upp ett kraftfullt CV. I denna artikel vänder vi oss därför till dig som letar konsultuppdrag.

Läs mer…

Att rekrytera personal

Alla företag är i behov av duktig personal. Men att rekrytera kan vara svårt, det kan vara tidskrävande och det kan bli väldigt dyrt. Därför vill tipsa om hur ni kan gå till väga för att lyckas med er nästa rekryteringsprocess.

Läs mer…

Intervjuteknik när du ska ställa frågor

Att genomföra en intervju kan för den ovane vara mycket utmanande. Samtidigt gäller det att prestera på topp och veta vilken typ av frågor man ska ställa för att få bäst svar och därigenom lyckas hitta rätt kandidat för uppdraget. I denna artikel tänkte vi därför dela med oss av fem tips för att finslipa din intervjuteknik!

Läs mer…

Psykologiska tester vid rekrytering

Allt fler företag uttrycker idag en stor oro för den kompetensbrist som råder på arbetsmarknaden samtidigt som antalet kostsamma felrekryteringar ökar. För att lyckas hitta rätt kompetens, minska antalet felrekryteringar och lägga upp en plan för den strategiska kompetensutvecklingen, kan du med fördel använda dig av psykologiska tester vid rekrytering.

Läs mer…

Personaluthyrning i Stockholm – vi hjälper dig!

Behovet av personal kan komma plötsligt. Någon slutar, någon blir sjukskriven och någon går på föräldraledighet. För att snabbt kunna tillsätta den kompetens som behövs kan du med fördel ta hjälp av inhyrd personal. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om nyttorna med personaluthyrning, samt hur vi på Avanzera kan hjälpa er med detta!

Läs mer…

Hur är det att jobba som konsult?

Konsultyrket är väldigt eftertraktat på arbetsmarknaden. Det råder dock mycket frågetecken om vad en konsult gör, hur man går tillväga för att bli konsult, samt hur det dagliga arbetet ser ut. I denna artikel tänkte vi därför reda ut dessa frågetecken och berätta mer om hur det är att jobba som konsult!

Läs mer…

Rekrytering av ekonomer – vi hjälper dig!

Ekonomerna är en essentiell del av många organisationer. Det är bland annat dem som ser till att bolagets in- och utgifter bokförs på rätt sätt, att korrekta löner betalas ut till de anställda i rätt tid, samt att det skapas goda förutsättningar för bättre affärer. Vid en rekrytering inom detta område är det därför viktigt att ni hittar rätt person för uppdraget – något som vi på Avanzera kan hjälpa er med!

Läs mer…

Så blir er rekrytering av controller lyckad

För att säkerställa att allt står rätt till inom organisationen är det viktigt att man har en kompetent Controller. Med tiden har dock denna yrkesroll förändrats, vilket även har medfört att rekryteringsprocessen måste anpassas. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om hur er Controller-rekrytering blir lyckad!

Läs mer…

Vad gör en rekryterare?

Rekryterare, precis som många andra yrkesroller, stöter på väldigt många fördomar. I detta fall att alla kan sköta en rekrytering – det är ju bara lyssna på magkänslan. För att slå hål på eventuella fördomar och även ge en inblick i vad yrket faktiskt innebär, tänkte vi i denna artikel berätta mer om hur vardagen för en rekryterare kan se ut!

Läs mer…

Så blir er chefsrekrytering lyckad

För att er organisation ska uppnå långsiktig framgång och lönsamhet gäller det att rekrytera rätt person till rätt plats. Inte minst vid rekryteringar till ledande befattningar. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om hur er chefsrekrytering blir lyckad!

Läs mer…

Vikten av att göra en kravprofil vid rekrytering

För att underlätta rekryteringen och säkerställa att ni anställer någon på relevanta grunder, gäller det att sammanställa en nyanserad kravprofil. Men vad innebär detta egentligen och hur går man tillväga för att göra en kravprofil?

Läs mer…

Personbedömning – en viktig del av rekryteringen

Att rätt personer finns på rätt plats är en betydande förutsättning för framgång inom samtliga organisationer. För att vara säker på att man lyckas hitta just rätt person inför en anställning kan man med fördel använda sig av personbedömning som verktyg!

Läs mer…

Så blir er rekrytering inom marknad lyckad

Att rekrytera ny personal inom marknad kan vara väldigt utmanande – det är alltid hård konkurrens om dem bästa kandidaterna. I den här artikeln tar vi upp vilka utmaningar man kan stöta på vid en rekrytering till en marknadsavdelning, samt hur man skapar bäst förutsättningar för att hitta en lämplig kandidat!

Läs mer…

7 fördelar med att hyra personal

Vi har tidigare pratat om hur du går tillväga för att välja rätt samarbetspartner vid personaluthyrning. I denna artikel tänkte vi fortsätta på den inslagna vägen genom att ta upp vilka fördelar som er organisation kan vara i besittning av när ni väljer att hyra personal. Tro oss – de är många!

Läs mer…

Personaluthyrning – så väljer du rätt partner

Oavsett om er organisation är liten eller stor, uppstår det många gånger personal- och kompetensbrist som snabbt måste åtgärdas. För att få bukt med detta kan ni med fördel vända er till ett företag som sysslar med personaluthyrning, men hur går man egentligen tillväga för att hitta rätt samarbetspartner?

Läs mer…

Så hittar du rätt konsult inom HR

Behovet av ny kompetens inom ett specifikt område kan komma plötsligt, inte minst när det kommer till Human Resources, eller HR som det vanligtvis kallas. Det kanske mest tids- och kostnadseffektivaste sättet att få bukt med kompetensbristen är att ta hjälp av en HR-konsult. Men hur prickar man rätt? Vi ger dig svaret!

Läs mer…

Så blir er säljrekrytering lyckad

Att rekrytera ny personal inom sälj har i princip alltid upplevts som utmanande eftersom konkurrensen om den starkaste lysande stjärnan på säljhimlen alltid har varit stor. I denna artikel har vi tänkt berätta mer om vilka utmaningar som finns vid en säljrekrytering, hur man skapar bäst förutsättningar för att lyckas hitta rätt person, samt hur vi på Avanzera kan hjälpa er!

Läs mer…

Så lyckas du med rekrytering av kundtjänstmedarbetare

Kundtjänstmedarbetarna är företagets ansikte utåt. Det är dem som dagligen kommunicerar med såväl kunder som leverantörer, hjälper dem i olika ärenden och samtidigt levererar en utmärkt service. Likt många andra yrkesroller så har det däremot skett stora omställningar när det kommer till vad som förväntas av kundtjänstmedarbetare, vilket kan göra rekryteringen till en stor utmaning.

Läs mer…

Rekrytering av inköpare – hur prickar man rätt?

Inom många företag utgör avdelningen för inköp och logistik den stabila grunden som ser till att alla produkter finns på plats och har inhandlats till rätt pris, samt att de transporteras från punkt A till punkt B i rätt tid. Inte minst inköparen har en viktig roll i maskineriet, men på grund utav hårdnande konkurrens kan det vara svårt att pricka rätt. Vi tänkte därför berätta mer om vanliga utmaningar med att hitta rätt inköpare, samt hur vi på Avanzera kan hjälpa er med detta!

Läs mer…

När är det dags att ta hjälp med kundreskontra?

Oavsett om er organisation är liten eller stor, är ni troligtvis medvetna om hur viktigt det är med en välskött ekonomi och bokföring. Till bokföringen hör även kundreskontra som är otroligt viktigt, inte minst nu i samband med GDPR. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om vad kundreskontra är, samt när det är dags att hyra eller rekrytera en ekonomiassistent som kan sköta detta!

Läs mer…

Så väljer du rätt konsultbyrå

På dagens arbetsmarknad sker det ständiga förändringar som företag och organisationer måste anpassa sig efter. Gång på gång har det även visat sig att de som bejakat dessa förändringar och lyckats anpassa sig efter dem, nått störst framgång. För att lyckas med detta kan det dock krävas att man tar hjälp av en eller flera konsulter. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om hur du går tillväga för att välja rätt konsultbyrå!

Läs mer…