Så blir er chefsrekrytering lyckad

För att er organisation ska uppnå långsiktig framgång och lönsamhet gäller det att rekrytera rätt person till rätt plats. Inte minst vid rekryteringar till ledande befattningar. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om hur er chefsrekrytering blir lyckad!

 

Innehåll

– Utmaningar vid chefsrekryteringar

– 3 tips för en lyckad rekrytering

– Ta hjälp av Avanzera

 

Utmaningar vid chefsrekryteringar

Den digitala utvecklingen har lett till att många organisationer idag står inför väldiga utmaningar. Utmaningar som man aldrig tidigare ställts inför. Något som i sin tur ställer stora krav på personerna i ledande befattningar och deras förmåga att ta organisation in i framtiden.

Det är också detta som är den absolut största utmaningen vid chefsrekryteringar – att identifiera den eller de personer som har en förmåga att ta verksamheten till nästa nivå. Med allt fler kompetenta ledare på marknaden ligger inte utmaningen längre i att hitta ett CV som överensstämmer med den framställda kravprofilen.

Istället ligger den i att urskilja annat som kännetecknar en bra ledare. Sådant som inte är lika tydligt. Saker som förmågan att lösa uppstådda problem, emotionell intelligens, värderingar och ledarstil. Vilka självklart ska överensstämma med organisationens utmaningar respektive värderingar.

 

3 tips för en lyckad rekrytering

Att lyckas med en chefsrekrytering är svårt, men nedan följer tre grundläggande tips för att nå framgång:

Genomför grundliga analyser – Rekryteringar till ledande befattningar kräver grundliga analyser av verksamheten. Vilka utmaningar står organisationen för nu och i en nära framtid? Och vilka egenskaper och kompetenser krävs från en ledare för att överkomma dessa?

Använd kvalitetssäkrad intervjumetodik – Efter att grundliga analyser har genomförts och lämpliga kandidater har hittats, gäller det att genomföra intervjuer med kvalitetssäkrad intervjumetodik. På så sätt säkerställs att rätt frågor ställs.

Använd kvalitetssäkrade tester – För att säkerställa kvalitén utöver de ”uppenbara” kompetenserna gäller det att genomföra en personbedömning. Något som inkluderar både personlighets- och begåvningstester.

 

Ta hjälp av Avanzera

På Avanzera är vi väl medvetna om hur viktigt det är att tillsätta rätt person till rätt plats. Inte minst vid chefsrekryteringar. Våra kompetenta rekryteringskonsulter besitter lång erfarenhet och djup kunskap av rekryteringar till ledande ställningar som ekonomi- och redovisningschef bland många fler.

När ni väljer att anlita oss tar vi ett helhetsansvar över rekryteringsprocessenen med ett enda mål i sikte – att hitta rätt person till rätt plats. Detta innebär att vi tar hand om allt ifrån annonsering, telefonintervjuer, djupintervjuer, referenstagning samt personbedömningar.

Hör av er till oss redan idag på 08 – 545 28 300 eller info@avanzera.se om ni behöver hjälp med rekryteringen!