7 fördelar med att hyra personal

Vi har tidigare pratat om hur du går tillväga för att välja rätt samarbetspartner vid personaluthyrning. I denna artikel tänkte vi fortsätta på den inslagna vägen genom att ta upp vilka fördelar som er organisation kan vara i besittning av när ni väljer att hyra personal. Tro oss – de är många!

Innehåll 

– Fördelar med inhyrd personal

– Ta hjälp av Avanzera

Fördelar med inhyrd personal

Efter mer än 20 års erfarenhet inom rekryterings- och bemanningsbranschen, samt hundratals uthyrda konsulter till allt ifrån mindre företag till globala koncerner, vet vi vilka fördelar som dessa framhåller när det kommer till inhyrd personal.

Beroende på vilken organisation det gäller och i vilken bransch man är verksam inom, kan fördelarna självklart variera. De allra flesta framhåller dock följande fördelar med att hyra personal:

1.Möjlighet att anpassa personalstyrka efter behov

2.Inhyrd personal kan snabbt vara på plats

3.Möjlighet att utvärdera interna behov

4.Upptäck nya talanger

5.Bidra till vidareutveckling

6.Inhyrd personal kan överbrygga under rekryteringsprocesser

7.Kostnadseffektivt

Möjlighet att anpassa personalstyrka efter behov

Idag kan behovet av personal skifta snabbt. Från att ena dagen vara i stort behov av personal till att andra inte alls vara i samma pressade situation. Detsamma gäller tvärtom.

En stor fördel med att hyra personal är att er organisation ges möjlighet att själva anpassa personalstyrkan efter nuvarande behov, oavsett hur stort eller litet det än må vara. Med andra ord ges ni en stor flexibilitet som inte är möjlig med fastanställd personal.

Inhyrd personal kan snabbt vara på plats

Behovet av kompetens kan komma plötsligt. Någon i personalen kan bli sjuk, gå på föräldraledighet eller av någon annan anledning vara borta från jobbet. Det kan då vara nödvändigt att snabbt hitta en ersättare, vilket är möjligt när du hyr in personal. På Avanzera har vi arbetsstyrka som är redo att börja snabbt!

Möjlighet att utvärdera interna behov

Idag händer det allt oftare att företag upptäcker ett behov av spetskompetens som man inte behövt tidigare. Det kan antingen vara en kompetens som kommer att behövas under lång tid framöver eller också endast på kort sikt. En stor fördel med att hyra personal är således att er organisation ges möjlighet att utvärdera vilka behov som finns.

Upptäck nya talanger

Många gånger händer det att ett företag hyr in personal för att hitta en eller flera personer som man gärna vill behålla. Det är alltså även ett utmärkt sätt att finna nya talanger!

Bidra till vidareutveckling

Ytterligare en fördel med inhyrd personal är att de kommer in med nya, fräscha ögon. Många gånger kan de alltså se på saker och ting ur ett nytt perspektiv, vilket bidrar till utveckling för organisationen.

Inhyrd personal kan överbrygga under rekryteringsprocesser

När någon slutar på ett företag är det vanligt att personen har en månads uppsägningstid, ibland två månader. Det betyder ofta att en ersättare inte är på plats innan personen som ska sluta har lämnat företaget. Det är därför vanligt att företag hyr en person som överbryggar under rekryteringsprocessen.

Kostnadseffektivt

Sist men inte minst är det väldigt kostnadseffektivt att ta hjälp av inhyrd personal, då du endast behöver betala för faktiska arbetstimmar.

 

Ta hjälp av Avanzera 

Som du märker är fördelarna med att hyra personal många. Om er organisation också vill uppleva dessa fördelar, kan ni med fördel ta hjälp av oss på Avanzera. Med över 20 år inom branschen och drygt 120 tillgängliga konsulter, kan vi tillsätta rätt kompetens för just ditt företag.

Hör av dig till oss redan idag på 08 – 545 28 300 eller info@avanzera.se om ni upplever akut kompetensbrist inom ekonomi, administration, sälj/marknad, logistik/inköp eller HR. Vi hjälper dig!