Koncernbidrag – så går det till

Inom en koncern kan man genomföra en förmögenhetsöverföring, eller med andra ord ett koncernbidrag. Målet är att detta ska gynna hela koncernen. I den här artikeln fokuserar vi mer ingående på vad ett koncernbidrag är för något samt hur du bokför det. 

Innehåll

– Vad är ett koncernbidrag?

– Hur bokförs överföringen?

– Ta hjälp av Avanzera

Vad är ett koncernbidrag?

Innan vi beskriver vad ett koncernbidrag är för något tänkte vi börja med att förtydliga vad begreppet koncern innebär.

I korthet består en koncern av flera bolag som är slutna till en och samma ekonomiska enhet. Vardagligt brukar man tala om ett moderbolag och dotterbolag.

Ett koncernbidrag innebär därmed en förmögenhetsöverföring mellan bolagen inom koncernen, den kan vara hur stor eller liten som helst. Målet är att utjämna bolagens sammanlagda resultat. På så sätt kan man beskatta koncernens totala resultat, något som kan vara fördelaktigt om vissa av bolagen går med vinst och andra går med förlust.

Syftet med ett koncernbidrag är att bolagens enskilda skattebelastning inte ska vara större eller mindre för koncernens totala verksamhet än om samtliga bolag hade bedrivits som ett enda stort företag.

Hur bokförs överföringen?

Vanligen sker överföringen vid ett bokslut baserat på ett beslut från styrelsen för moderbolaget. Redovisningsmässigt är ett koncernbidrag antingen en utdelning eller ett tillskott. Nedan berättar vi mer:

– Utdelning – För bolaget som delar ut ett koncernbidrag behandlas ärendet som en avdragsgill omkostnad.

– Tillskott – Bolaget som tar emot ett koncernbidrag behandlar det istället som en skattepliktig intäkt.

Koncernbidraget ska redovisas i båda bolagens deklaration under samma taxeringsår. I korthet behöver nedanstående punkter vara uppfyllda för att koncernbidragen ska kunna ges med skatterättslig verkan:

– Kvalificerat koncernförhållande – Moderbolaget inom koncernen måste vara ett svenskt aktiebolag, svensk ekonomisk förening, svenskt ömsesidigt försäkringsföretag, svensk sparbank eller svensk skatteskyldig stiftelse/ideell förening.

– Helägd koncern – Moderbolaget inom koncernen måste äga mer än 90 % av dotterbolagets andelar.

– Helägt hela beskattningsåret – Dotterbolaget måste dessutom varit helägt under hela beskattningsåret

Avslutningsvis

Förhoppningsvis känner du nu att du har lite bättre koll på koncernbidrag och allt vad de innebär. Om du vill veta mer om hur du bokför händelser inom bolaget, eller om du är i behov av hjälp för att hantera din bokföring på ett korrekt sätt, då kan du med fördel vända dig till oss på Avanzera.

Våra konsulter är experter på redovisning och hjälper dig gärna med din bokföring.

Ta hjälp av Avanzera

Visst vet du om att du kan få professionell hjälp med ditt koncernbidrag? Oavsett om du är i behov av tillfällig assistans eller en mer permanent lösning så erbjuder vi på Avanzera konsultlösningar inom ekonomi, administration, sälj/marknad, logistik/inköp och HR.

När du vänder dig till oss på Avanzera tar vi ett helhetsansvar för att ni ska få den kompetens som ni efterfrågar. Oavsett om det handlar om enstaka tillfällen eller om ni är i behov av längre hjälp.