Så hittar du rätt konsult inom HR

Behovet av ny kompetens inom ett specifikt område kan komma plötsligt, inte minst när det kommer till Human Resources, eller HR som det vanligtvis kallas. Det kanske mest tids- och kostnadseffektivaste sättet att få bukt med kompetensbristen är att ta hjälp av en HR-konsult. Men hur prickar man rätt? Vi ger dig svaret!

 

Innehåll 

– Fördelar med att anlita en HR-konsult

– Konsten att hitta rätt konsult

– Ta hjälp av Avanzera

Fördelar med att anlita en HR-konsult

Som nämnts ovan så är det mest tids- och kostnadseffektivaste sättet att hantera akut kompetensbrist många gånger att anlita en konsult. Men vilka fler fördelar finns det med att ta hjälp av en konsult i jämförelse med andra alternativ?

Om det uppstår kompetensbrist inom er organisation, finns det vanligtvis två alternativ för att få bukt med problemet och tillsätta ny kompetens – inleda en rekryteringsprocess eller också kontakta ett bolag som erbjuder personaluthyrning.

Inget utav dessa alternativ är dåliga, men de uppfyller olika behov. Att inleda en rekryteringsprocess tar oftast lite längre tid och passar perfekt ifall ni behöver tillsätta någon inom en längre tidsram, exempelvis om någon sagt upp sig och har några månaders uppsägningstid.

Om företaget ska anställa en person är det också en bra lösning att kontakta ett bemanningsföretag för ett rekryteringsuppdrag. Vi presenterar lämpliga kandidater och företaget anställer utan att hyra först. Vi har många gånger bättre förutsättningar att hitta rätt person för att vi har ett kontaktnät och arbetar hela tiden med intervjuer och matchning.

Det andra alternativet – att ta hjälp av en konsult – har i sin tur många andra fördelar. Att anlita en konsult är bland annat väldigt positivt i den bemärkelsen att det går snabbt från det att behovet av ny kompetens uppstår till det att konsulten påbörjar sitt arbete. Även att ni endast behöver betala för den tid ni behöver konsulten, innebär att ni får en flexibel lösning som inte går att få när man anställer själv.

Genom att låta en konsult arbeta på ett enskilt projekt får ni också möjlighet att se ifall det finns ett behov av att anställa någon på heltid, samtidigt som ni även slipper problem som uppstår vid felrekryteringar. Något som kan leda till stora kostnader för att bli av med personer som inte fungerar.

De tre största fördelarna med att anlita en HR-konsult är således:

– Tidseffektivt

– Kostnadseffektivt

– Ett bra sätt att utvärdera interna behov

Konsten att hitta rätt konsult

Som du märker är fördelarna med att anlita en konsult inom HR många, men hur går man egentligen tillväga för att hitta rätt konsult? Idag finns det en hel uppsjö av tillgängliga konsulter, vilket gör att det ibland kan vara svårt att hitta rätt. Nedan har vi därför samlat tre av de viktigaste faktorerna som hjälper dig att pricka rätt:

1.Kontrollera specialistområden

2.Stäm av referenser

3.Stirra er ej blind på priset

Kontrollera specialistområden

Samtliga konsulter, oavsett ifall de jobbar med HR eller inte, har oftast olika specialistområden som de fokuserar på. Första prioritet bör därför vara att stämma av ifall den eller de tilltänkta kandidaterna innehar rätt kompetens, så att ni kan försäkra er om att ni får den hjälp ni behöver.

Stäm av referenser  

En annan sak som kan hjälpa er att pricka rätt, är att prata med andra företag som använt sig utav konsulten i fråga. På så sätt får ni en bättre bild om hur andra organisationer upplevt samarbetet och vad de fått för resultat.

Stirra er ej blind på priset

Att låta kostnaden styra är ett klassiskt misstag, oavsett ifall det är kompetens eller redskap som ska införskaffas till bolaget. Även om priset för att anlita en konsult självfallet ska vägas in i helheten, ska det inte styra hela valet. Allt för många organisationer har en inställning att vilja komma så billigt undan som möjligt och därav väljer man också det alternativ som är billigast.

Ta hjälp av Avanzera

Vi på Avanzera är väl medvetna om att behovet av ny kompetens kan komma plötsligt och våra erfarna konsultchefer kan snabbt förstå era behov samt veta vilken konsult ni behöver, oavsett ifall er organisation är i behov av en HR ansvarig, HR generalist, HR administratör eller HR specialist!

Hör av dig till oss redan idag på 08 – 545 28 300 eller info@avanzera.se så berättar vi mer om våra konsultlösningar.