Så väljer du rätt konsultbyrå

På dagens arbetsmarknad sker det ständiga förändringar som företag och organisationer måste anpassa sig efter. Gång på gång har det även visat sig att de som bejakat dessa förändringar och lyckats anpassa sig efter dem, nått störst framgång. För att lyckas med detta kan det dock krävas att man tar hjälp av en eller flera konsulter. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om hur du går tillväga för att välja rätt konsultbyrå!

 

Innehåll 

– Fördelar med konsult(er)

– Att tänka på när du väljer konsultbyrå

– Ta hjälp av Avanzera

 

Fördelar med konsult(er) 

Som nämnts tidigare så befinner sig samtliga branscher i en spännande tid där snabba förändringar numera är en del av vardagen. Det innebär stora möjligheter men också stora utmaningar som företag och organisationer måste handskas med på ett både tids- och kostnadseffektivt sätt.

De omställningar som organisationerna ständigt ställs inför, innebär även allt som oftast att behovet av ny kompetens kommer plötsligt. Att då påbörja en rekryteringsprocess och försöka hitta en skicklig individ med rätt kompetenser, kan vara både tids- och resurskrävande.

Vid dessa fall kan det istället vara bättre att vända sig till en konsultbyrå som innehar flertalet konsulter med kompetens inom det specifika område(n) ni upplever kompetensbrist inom. Fördelarna med att ta hjälp av en eller flertalet konsulter är många, men nedan har vi listat några utav dem:

 

Tidseffektivt  

Behovet av ny kompetens kan som sagt komma plötsligt och att då påbörja en rekryteringsprocess för att hitta rätt person för jobbet kan ta lång tid. Genom att istället ta hjälp av en konsult kan ni snabbt få spetskompetens inom ett specifikt affärsområde, vilket i sin tur kan leda till bättre resultat och ökad konkurrenskraft gentemot konkurrenter som kanske inte hinner anpassa sig till förändringar lika snabbt.

Att anlita en konsult är även väldigt tidseffektivt i det avseendet att personen i fråga är självgående, då denne redan är kunnig inom området. Med andra ord behöver ni alltså inte lägga någon tid på att lära upp ny personal.

 

Kostnadseffektivt

I många avseenden är det även väldigt kostnadseffektivt att anlita en konsult. De flesta företag anlitar nämligen en konsult när de är i behov av extra kompetens inom ett visst område under en viss tid. Med andra ord behöver ni alltså enbart betala för denna kompetens så länge som behovet finns och riskerar inte att anställa någon som kanske inte behövs i framtiden.

 

Utvärdera interna behov

I och med de snabba förändringarna som sker på arbetsmarknaden kan det ibland vara svårt att veta vilka interna behov som finns och vilka kompetenser som egentligen behövs tillsättas.

Innan man bestämt om en tjänst ska tillsättas permanent kan det därför vara fördelaktigt att börja med en konsult. Både för att utvärdera interna behov men också för att förteget och konsulten ska få möjlighet att lära känna varandra. Efter en tid kan sedan inhyrningen övergå till en rekrytering.

 

Att tänka på när du väljer konsultbyrå 

Idag finns det en mängd olika konsultbyråer på marknaden, vilket gör att det ibland kan vara svårt att veta vilken byrå som bäst kan tillgodose era behov. Nedan har vi därför samlat några utav de viktigaste sakerna att tänka på när du ska välja konsultbyrå.

 

Kontrollera specialistområden

En konsultbyrå innehar många gånger flertalet konsulter som antingen erhåller kompetens inom en och samma bransch eller också inom olika områden. Första prioritet bör därför vara att kontrollera vilka specialistområden som byrån har möjlighet att hjälpa er inom, så att ni försäkrar er om att de kan tillgodose era behov.

 

Kontrollera referenser 

Något som också brukar vara bra är att prata med tidigare kunder om deras erfarenhet från såväl byrån som den berörda konsulten. På så sätt får ni en bättre bild om hur tidigare företag och organisationer upplevt samarbetet och vad de fått för resultat.

 

Låt inte endast kostnaden styra 

Som du märker finns det många faktorer som avgör ifall ett samarbete med en konsult och konsultbyrå blir lyckat eller ej. En inställning som många organisationer dock har är att de vill komma så billigt undan som möjligt och därför vill välja det billigaste alternativet. Även om priset för att anlita en konsult bör vägas in i bilden bör ni inte falla för frestelsen att enbart låta kostnaden styra valet av byrå.

 

Ta hjälp av Avanzera

Vi på Avanzera är väl medvetna om att behovet av ny kompetens kan komma plötsligt och våra erfarna konsultchefer kan snabbt förstå era behov samt veta vem du behöver. Hos oss arbetar kompetenta konsulter som har möjlighet att hjälpa er inom bland annat:

Ekonomi: Ekonomichef, ekonomiansvarig, finanschef, Controller, redovisningschef, redovisningsekonom, ekonomiassistent, löneadministratör m.fl.

Administration: VD- och chefsassistent, kontorsassistent, projektledare, projektassistent, Office Manager, receptionist m.fl.

Sälj/Marknad: Kundtjänstmedarbetare, marknadsassistent, innesäljare, säljsupport, orderadministratör, webbredaktör, informatör

Logistik/Inköp: Logistiker, inköpare, speditör m.fl.

HR: HR ansvarig, HR generalist, HR administratör, HR specialist

Avanzera grundades 1998 och erbjuder rekrytering och konsultlösningar inom Ekonomi, Administration, Sälj/Marknad, Logistik/Inköp och HR. Vi har ca 120 anställda konsulter och bland våra kunder hittar du allt från mindre företag till globala koncerner i de flesta branscher.

Peter Ahlander, VD Avanzera
Mejl: peter.ahlander (at) avanzera.se