Vikten av att göra en kravprofil vid rekrytering

För att underlätta er nästa rekrytering och säkerställa att ni anställer någon på relevanta grunder, gäller det att sammanställa en nyanserad kravprofil. Men vad innebär detta egentligen och hur går man tillväga för att göra en kravprofil? Det ska vi reda ut!

Innehåll 

– Vad är en kravprofil?

– Så sammanställer du en kravprofil

– Ta hjälp av Avanzera

Vad är en kravprofil?

En kravprofil är kort och gott ett sätt för företag att förmedla vilka kompetenser de söker hos en framtida medarbetare. Profilen innefattar allt ifrån kunskaper och erfarenheter till utbildningar och certifieringar.

Vi på Avanzera rekommenderar att du lägger ned både tid och energi på att sammanställa en gedigen kravprofil. Genom att tydligt beskriva era krav och önskemål blir hela rekryteringsprocessen enklare. En detaljerad kravprofil är grunden för en tydlig platsannons, ett lyckat urval av kandidater och relevanta frågeställningar till intervjun.

Med andra ord innehåller kravprofilen de behov som du vill se att din nästa medarbetare kan uppfylla.

Så sammanställer du en kravprofil i 5 steg

Grunden till en lyckad kravprofil ligger i att ta reda på vilka personliga kunskaper, färdigheter och egenskaper som behövs för att lyckas i tjänsten som du vill tillsätta. Gå igenom kraven och önskemålen var för sig. Nedan listar vi 5 områden som du bör fundera över lite extra:

1.Utbildning

Kräver rollen någon särskild utbildning? Behöver den vara på gymnasie- eller högskolenivå? Och fordras några certifikat eller licenser?

Det kan också vara fördelaktigt att bedöma huruvida ni ser på utbildningar som genomförts i andra länder. Funder även om det finns några yrkeserfarenheter som kan ersätta utbildningskraven.

2.Yrkeserfarenhet 

Kräver rollen några tidigare erfarenheter? Behöver det vara erfarenheter från en specifik bransch eller från särskilda arbetsuppgifter? Om svaret är ja, hur många års yrkeserfarenhet krävs från personen i fråga?

3.Övriga kunskapskrav

Kräver rollen några andra kunskapskrav? Exempelvis språk, körkort eller IT-system.

Fundera även hur ni ska gå vidare om ni har en intressant kandidat som inte riktigt uppfyller kunskapskraven. Företag som kan erbjuda sina medarbetare relevanta utbildningar eller kurser är dessutom mer intressanta i kandidaternas ögon.

4.Eftertraktade egenskaper/beteenden

En annan viktig aspekt vid rekryteringar, är att personen i fråga ska passa bra in i arbetsgruppen. Fundera därför på om det finns några särskilda egenskaper eller beteenden som skulle göra att en ny person skulle komplettera gruppen.

Ett tips kan vara att skriva ner dina tankar om personen vid ett eventuellt intervjutillfälle, på så sätt riskerar du inte att glömma bort någon.

5.Utvecklingspotential

För att både organisation och medarbetare ska få högsta möjliga utväxling, gäller det också att se till vilken utvecklingspotential som finns. Hur kan personen i fråga utvecklas inom organisationen?

Ta hjälp av Avanzera

På Avanzera är vi väl medvetna om hur viktigt det är att tillsätta rätt person till rätt plats. Med över 20 års erfarenhet och tusentals lyckade rekryteringar hjälper vi gärna din organisation att göra detsamma!

När du väljer att anlita oss tar vi ett helhetsansvar över rekryteringsprocessenen med ett enda mål i sikte – att hitta rätt person till rätt plats. Detta innebär att vi tar hand om allt ifrån kravprofil, annonsering, telefonintervjuer, djupintervjuer, referenstagning och personbedömning.

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss på 08 – 545 28 300 eller info@avanzera.se om du behöver hjälp med rekryteringen!