När är det dags att ta hjälp med kundreskontra?

Oavsett om er organisation är liten eller stor, är ni troligtvis medvetna om hur viktigt det är med en välskött ekonomi och bokföring. Till bokföringen hör även kundreskontra som är otroligt viktigt, inte minst nu i samband med GDPR. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om vad kundreskontra är, samt när det är dags att hyra eller rekrytera en ekonomiassistent som kan sköta detta!

 

Innehåll 

– Vad är kundreskontra?

– När ska man hyra eller rekrytera en ekonomiassistent?

– Ta hjälp av Avanzera

 

Vad är kundreskontra?

Innan vi berättar mer om när du bör överväga att hyra eller rekrytera en ekonomiassistent som har möjlighet att ta hand om kundreskontra, tänkte vi börja med att reda ut det mest grundläggande – vad det egentligen är.

 

Reskontra – för enklare bokföring 

För att enklast förklara reskontra skulle man kunna se det som en databas eller sekundär bokföring vars främsta syfte är att kunna bistå med viktig information som rör bland annat kunder, leverantörer och/eller löner. Reskontra används även som underlag för den huvudsakliga bokföringen, vilket innebär att den bör tas om hand om på ett professionellt sätt. Något som i sin tur leder till att den primära bokföringen går smidigare.

Som du troligtvis har räknat ut kallas den reskontra som rör kunderna för just kundreskontra. Det är framförallt vanligt att större företag och organisationer med ett stort antal kunder använder sig utav denna typ av databas eller bokföring, vilket särskilt underlättar när man vill verifiera vilka kundfordringar som inkommit och vilka som uteblivit.

Exempel på sådant som kundreskontra kan innehålla är: 

– Namn på kund/företag

– Kontaktperson på företaget

– Faktureringsadress

– Leveransadress

– Ordrar

– Fakturor

– Utestående fakturor

– Påminnelser

 

När ska man hyra eller rekrytera en ekonomiassistent? 

Som du märker finns det mycket att hålla reda på när det kommer till kundreskontra, inte minst nu efter införandet av GDPR, då personuppgifter måste tas om hand om på rätt sätt. Beroende på hur era behov ser ut, kan det dock vara mer passande att antingen hyra in eller rekrytera en ekonomiassistent som har möjlighet att ta hand om detta.

Vid de fall som ni har ett tidsbegränsat behov, eller också vill undersöka vilka behov som finns internt, brukar en tillfällig inhyrning vara rätt väg att gå. Vanliga orsaker till att man har ett tillfälligt behov är föräldraledighet, långtidssjukskrivningar eller tjänsteledighet.

Upplever ni däremot att det finns ett ständigt behov av någon som sköter denna bokföring, kan en rekrytering vara mer relevant. Det kan också vara relevant om ni upplever kompetensbrist för de arbetsuppgifter och rutiner som är nödvändiga vid hanteringen av kundreskontra.

 

Ta hjälp av Avanzera 

Oavsett om er organisation är i behov av en tillfällig inhyrning eller rekrytering, kan ni med fördel ta hjälp av oss på Avanzera. Vi har lång erfarenhet av att tillsätta både tillfälliga och permanenta tjänster i allt från mindre företag till globala koncerner inom de flesta branscher.

Avanzera grundades 1998 och erbjuder rekrytering och konsultlösningar inom Ekonomi, Administration, Sälj/Marknad, Logistik/Inköp och HR. Hos oss arbetar ca 120 anställda konsulter som har möjlighet att bistå er med hjälp inom kundreskontra!