Lönehantering – guiden till ett bättre system

Er lönehantering är en av företagets viktigaste arbetsuppgifter. Det är därför en självklarhet att du som arbetsgivare har en så pålitlig och utförlig lönehantering som möjligt. Om du däremot vill ha tips på hur du kan förbättra och utveckla era rutiner och arbetsmetoder kring lönehanteringen så är detta artikeln för dig.

Innehåll

-Vad ingår i lönehanteringen?
-Det ska du tänka på
-Ta hjälp av Avanzera

Vad ingår i lönehanteringen?

Innan vi går in på vad du som arbetsgivare bör tänka på och hur du kan utveckla eller förbättra er lönehantering tänkte vi börja med att berätta vad som faktiskt ingår i området.

Lönehanteringen omfattar alla aspekter kring anställdas löner och vad som ska betalas till olika myndigheter. Däribland avdrag, ersättningar, avvikelser, semester och utbetalningar. Det är med andra ord ett mycket omfattande och viktigt administrativt arbetsområde som måste utföras enligt gällande regelverk.

Den eller de personer som arbetar med er lönehantering behöver ha stor kunskap kring ämnet. Vissa företag har en egen avdelning som ansvarar för lönehanteringen, medan andra väljer att outsourca sin lönehantering, exempelvis med hjälp av konsultlösningar.

Det ska du tänka på

Lönehanteringen kan se olika ut mellan olika företag. Oavsett vilka verktyg eller system som just ni använder till er lönehantering finns det ett par områden som man behöver tänka på lite extra. Vi har listat dem nedan:

-Förändrade lagar och regler

Visst har du koll på att lagar och regler gällande kan förändras och ersättas över tid? Det är upp till dig som arbetsgivare att se till så att ni är uppdaterade och att er lönehantering följer rådande bestämmelser.

-Använd ett datoriserat system

För att er lönehantering ska bli så smidig som möjligt rekommenderar vi att ni använder er av ett datoriserat system. Att få all tidregistrering och eventuella avvikelser direktrapporterat i systemet sparar in på administrativ tid och minskar även risken för manuella felinmatningar. Systemet bör självklart även integreras med ett löneprogram.

-Säkerhet

Oavsett hur ni hanterar er lönehantering är det av största vikt att ni använder en säker lösning. Annars finns risken att mycket känslig information kan hamna i fel händer.  

Behöver du hjälp med lönehanteringen?

Eftersom lönehanteringen är en av företagets absolut viktigaste arbetsuppgifter är det av största betydelse att det hanteras på rätt sätt. Det ställs dessutom stora krav på dig som arbetsgivare att ditt företag hanterar löneadministrationen på rätt sätt och enligt gällande lagar och regler. Oavsett om ditt företag är stort eller litet så är er lönehantering ett avgörande moment.

Precis som vi redan varit inne på väljer allt fler att outsourca sin lönehantering till en konsult. Vi på Avanzera har konsultlösningarna för dig som letar efter rätt specialkompetens inom lönehantering. Spana exempelvis in våra tillgängliga konsulter eller kontakta oss och berätta om just dina specifika bemanningsbehov.

Ta hjälp av Avanzera

Om du vill veta mer om framgångsrik bemanning och rekrytering kan du med fördel vända dig till oss på Avanzera. Vi har hjälpt hundratals företag med såväl rekrytering som personaluthyrning inom ekonomi, administration och redovisning.

När du väljer att anlita oss tar vi ett helhetsansvar över hela processen och har ett enda mål i sikte – att hitta rätt person till rätt plats. Detta innebär att vi tar hand om allt ifrån annonsering och telefonintervjuer till djupintervjuer och psykologiska tester.

Hör av dig till oss redan idag på 08 – 545 28 300 eller info@avanzera.se om ni upplever akut kompetensbrist inom ekonomi, administration, sälj/marknad, logistik/inköp eller HR. Vi hjälper dig!