Personbedömning – en viktig del av rekryteringen

Att rätt personer finns på rätt plats är en betydande förutsättning för framgång inom samtliga organisationer. För att vara säker på att man lyckas hitta just rätt person inför en anställning kan man med fördel använda sig av personbedömning som verktyg!

Innehåll 

– Personbedömning vid rekrytering

– Metoder vid personbedömning

– Ta hjälp av Avanzera

Personbedömning vid rekrytering 

Hur en person agerar i särskilda situationer beror på många olika faktorer. Bland annat beror det på deras personlighet och fundamentala förmåga, men också av tidigare erfarenheter och anskaffad kompetens. En personbedömning syftar till att bättre förstå dessa faktorer, vilket är fördelaktigt vid rekryteringar.

Med personbedömning som verktyg får man nämligen ett bra underlag som säkerställer att man anställer rätt person. Man får en bättre förståelse för en individs styrkor samt potentiella förbättringsområden som kan vidareutvecklas.

Genom att erhålla detta underlag som dels stödjer att individen besitter de kompetenser som efterfrågas i nuläget, samt har en kompetensprofil som passar er kompetensförsörjningsplan, kan ni säkerställa en lyckad och långvarig tillsättning.

4 Metoder vid personbedömning

Beroende på vilken tjänst som ska tillsättas och vilken kravprofil som fastställts, kan man använda sig av olika personbedömningsmetoder. Till dessa hör både personlighets- och begåvningstester som:

– BP BasProfil

– LSI – Ledarstilsinventorium

– G-tester

– Watson-Glaser

BP Basprofil

BP Basprofil tillhör den förstnämnda kategorin. Det är således ett personlighetstest som inrättats för att snabbt och reliabelt kunna värdera en individs fundamentala personlighetsdimensioner. Något som dels är gynnsamt vid nyrekrytering men också vid vidareutveckling av säljare och ledare.

LSI – Ledarstilsinventorium 

Även Ledarstilsinventorium är ett personlighetstest som används för att utvärdera vilken ledarstil som chefer besitter. Underlaget som erhålls åskådliggör hur man som chef resonerar och agerar i särskilda situationer. Något som framförallt är gynnsamt vid nyrekrytering av ledare.

G-tester

Till skillnad från de två ovanstående metoderna tillhör G-tester den sistnämnda kategorin – begåvningstester. Denna metod innefattar tre olika tester som sammantaget utvärderar en individs generella begåvning.

Watson-Glaser

Även det så kallade Watson-Glaser testet är ett begåvningstest som används för att göra en bedömning av en individs kritiska tänkande. Något som framförallt nyttjas vid chefsrekryteringar eller tillsättningar vid andra nyckelpositioner.

 

Ta hjälp av Avanzera

På Avanzera är vi väl medvetna om hur viktigt det är att tillsätta rätt person till rätt plats. Med över 20 års erfarenhet och tusentals lyckade rekryteringar hjälper vi gärna er organisation att göra detsamma!

När ni väljer att anlita oss tar vi ett helhetsansvar över rekryteringsprocessenen med ett enda mål i sikte – att hitta rätt person till rätt plats. Detta innebär att vi tar hand om allt ifrån annonsering, telefonintervjuer, djupintervjuer, referenstagning samt personbedömningar.

Hör av er till oss redan idag på 08 – 545 28 300 eller info@avanzera.se om ni behöver hjälp med rekryteringen!