Psykologiska tester vid rekrytering

Allt fler företag uttrycker idag en stor oro för den kompetensbrist som råder på arbetsmarknaden samtidigt som antalet kostsamma felrekryteringar ökar. För att lyckas hitta rätt kompetens, minska antalet felrekryteringar och lägga upp en plan för den strategiska kompetensutvecklingen, kan du med fördel använda dig av psykologiska tester vid rekrytering.

Innehåll

-Fördelar med psykologiska tester vid rekrytering

-Ta hjälp av Avanzera

Fördelar med psykologiska tester vid rekrytering

Att använda sig av psykologiska tester vid rekryteringar är någonting som blivit allt vanligare under senaste år. Såväl anledningarna som fördelarna med detta är många och nedan har vi samlat en handfull av dem:

1. Bedömningen blir mer rättvis – En av de största fördelarna med de psykologiska testerna är att de ger strukturerad information om de sökande. Detta eftersom alla svarar på samma frågor, i samma ordning och under samma förutsättningar. Resultaten från testerna kan således användas för att göra en mer rättvis bedömning av de arbetssökande.

2. Risken för diskriminering minskar – Vare sig vi vill det eller inte så skapar vi oss förutfattade meningar om andra. Något som exempelvis kan influeras av någons kön, klädsel eller utseende.

De psykologiska testerna medför således inte enbart en mer rättvis bedömning, utan de minskar också risken för diskriminering. De låter inte våra personliga preferenser och vår magkänsla styra valet.

3. Chansen att hitta rätt egenskaper ökar – Att hitta en person som har de egenskaper som finns specificerade på kravprofilen är avgörande för huruvida lyckad (eller misslyckad) rekryteringen blir.

Uppstår det en allt för stor missmatchning när det kommer till vad en person passar för och vad jobbet kräver, är chansen stor att såväl prestation som välmående blir lidande. Något som med största sannolikhet leder till att personen söker sig till nya utmaningar. Med hjälp av psykologiska tester ökar istället chanserna för att hitta rätt egenskaper.

4.  Sätt upp en plan för den strategiska kompetensutvecklingen – De psykologiska testerna belyser både positiva egenskaper och ”brister” hos de sökande. Något som ger dig ett ypperligt underlag för att bedöma en persons potential för en ny befattning, men också för att sätta upp en plan för den strategiska kompetensutvecklingen.

5. De innebär stora kostnadsbesparingar – En indirekt fördel med psykologiska tester är att de medför betydande kostnadsbesparingar. Framförallt på grund av de minskade antalet felrekryteringar. Som exempel finns det undersökningar som visar att en felrekrytering kostar i 700 000 kronor i genomsnitt.

Ta hjälp av Avanzera

Om du också vill hitta rätt kompetens och minska antalet felrekryteringar, kan du med fördel vända dig till oss på Avanzera. I mer än två decennier har vi hjälpt företag att genomföra lyckade rekryteringar.

När du väljer att anlita oss tar vi ett helhetsansvar över hela processen och har ett enda mål i sikte – att hitta rätt person till rätt plats. Detta innebär att vi tar hand om allt ifrån annonsering och telefonintervjuer till djupintervjuer och psykologiska tester. Hör av dig till oss redan idag på 08 – 545 28 300 eller info@avanzera.se så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just dig med en lyckad rekrytering.