Rekrytering av ekonomer – vi hjälper dig!

Ekonomerna är en essentiell del av många organisationer. Det är bland annat dem som ser till att bolagets in- och utgifter bokförs på rätt sätt, att korrekta löner betalas ut till de anställda i rätt tid, samt att det skapas goda förutsättningar för bättre affärer. Vid en rekrytering inom detta område är det därför viktigt att ni hittar rätt person för uppdraget – något som vi på Avanzera kan hjälpa er med!

 

Innehåll 

– Ekonomer – bolagets hörnsten

– Utmaningar vid rekryteringar

– Ta hjälp av Avanzera

 

Ekonomer – bolagets hörnsten 

Som tidigare nämnts har ekonomerna oftast en central roll i de flesta organisationer. Det är dem som utgör bolagets ena hörnsten. Att ekonomifunktionen fungerar felfritt och består av kompetenta medarbetare är därför av största vikt. Av många anledningar.

Till ekonomernas arbetsuppgifter hör nämligen att b.la. sköta bokföringen på korrekt sätt, se till att rätt löner betalas ut till de anställda, samt formulera och analysera ekonomiska mål utifrån olika utfall. Något som skapar goda förutsättningar för bättre affärer.

Utmaningar vid rekryteringar

Att rekrytera ny personal inom ekonomi har i princip alltid upplevts som utmanande för arbetsgivare. Anledningarna till detta är många men dels beror det på att konkurrensen om ekonomerna är väldigt stor. Något som gör att kandidaterna många gånger kan välja och vraka bland jobberbjudanden.

En annan utmaning är att hitta kandidater med rätt certifieringar och erfarenheter. Många organisationer har nämligen krav på att de anställda ska vara certifierade eller erhålla erfarenhet från särskilda verktyg.

Ta hjälp av Avanzera

På Avanzera är vi väl medvetna om hur viktigt det är med en fungerande ekonomifunktion och kompetenta medarbetare. Ifall ert företag är i behov av att rekrytera kvalificerade ekonomer, kan ni med fördel ta hjälp av oss!

Efter mer än 20 år inom branschen har vi fått möjligheten att genomföra tusentals rekryteringar för både små och stora organisationers räkning. När ni väljer att ta hjälp av oss är ni i trygga händer.

Genom åren har vi bland annat gjort lyckade rekryteringar av följande yrkesroller:

– Ekonomichef

– Ekonomiansvarig

– Finanschef

– Controller

– Redovisningschef

– Redovisningsekonom

– Ekonomiassistent

– Löneadministratör

– Bland många fler…

När ni väljer att anlita oss tar vi ett helhetsansvar över rekryteringsprocessenen med ett enda mål i sikte – att hitta rätt person till rätt plats. Detta innebär att vi tar hand om allt ifrån annonsering, telefonintervjuer, djupintervjuer, referenstagning samt personbedömningar.

Hör av er till oss redan idag på 08 – 545 28 300 eller info@avanzera.se om ni behöver hjälp med rekryteringen!