Så blir er rekrytering av controller lyckad

För att säkerställa att allt står rätt till inom organisationen är det viktigt att man har en kompetent Controller. Med tiden har dock denna yrkesroll förändrats, vilket även har medfört att rekryteringsprocessen måste anpassas. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om hur er Controller-rekrytering blir lyckad!

Innehåll

– Controller – en roll i förändring

– Utmaningar vid rekryteringar

– 3 tips för att rekrytera rätt

– Ta hjälp av Avanzera

Controller – en roll i förändring

Över tid förändras de flesta yrkesrollerna. Arbetsuppgifterna blir nya, fler eller färre. Controlleryrket är inget undantag. Historiskt sett har man som Controller haft rollen som rådgivare och problemlösare. Man har helt enkelt varit den person som hållit koll på organisationen, givit varningssignaler och rapporterat till styrelsen.

Idag ser det dock annorlunda ut. Vanligtvis arbetar man mycket närmare verksamheten, vilket gör att många upplever att man har en större inverkan på organisationens utveckling. Något som också förändrats är att det idag finns väldigt många olika varianter av Controlleryrket. För att bara nämna några befattningar så finns det numera:

– Budget Controller

– Projekt Controller

– Business Controller

– Financial Controller

– Verksamhetscontroller

– Credit Controller

Utmaningar vid rekryteringar

Alla dessa förändringar som har skett inom yrket har också medfört en hel del utmaningar vid rekryteringsprocessen. Främst handlar det om svårigheter med att skilja de olika yrkesgrenarna åt och definiera de egenskaper och kompetenser som krävs för respektive gren.

När man väl har lyckats definiera dessa egenskaper och kompetenser gäller det självklart att hitta personer som besitter dem. Något som många gånger kräver verktyg som färdighetstester och personlighetsanalyser.

Den fortskridande utvecklingen som skett hittills kommer troligtvis fortsätta. Vi lär med största sannolikhet se Controlleryrket reformeras ytterligare, vilket också kommer medföra nya utmaningar vid rekryteringar.

3 tips för att rekrytera rätt

Att lyckas med en rekrytering må vara utmanande, men nedan följer tre grundläggande tips för att nå framgång:

Gör en tydlig kravprofil – Som nämnts tidigare gäller det att skilja de olika yrkesgrenarna åt och tydligt definiera de egenskaper och kompetenser som krävs för respektive gren. Något som bäst görs genom en kravprofil.

Använd kvalitetssäkrad intervjumetodik – När ni väl har skapat en tydlig kravprofil och hittat lämpliga kandidater, gäller det att använda lämplig intervjumetodik. Något som säkerställer att rätt frågor ställs och rätt kandidater går vidare i processen.

Genomför en personbedömning – För att bättre förstå de olika kandidaternas styrkor och potentiella förbättringsområden, kan ni med fördel tillämpa någon av de tillgängliga metoderna för personbedömning.

Ta hjälp av Avanzera 

På Avanzera är vi väl medvetna om hur viktigt det är att tillsätta rätt person till rätt plats. Inte minst vid rekryteringar till rollen som Controller. För att lyckas med detta uppdrag, kan ni med fördel ta hjälp av våra kompetenta rekryteringskonsulter.

När ni väljer att anlita oss tar vi ett helhetsansvar över rekryteringsprocessenen med ett enda mål i sikte – att hitta rätt person till rätt plats. Detta innebär att vi tar hand om allt ifrån annonsering, telefonintervjuer, djupintervjuer, referenstagning samt personbedömningar.

Hör av er till oss redan idag på 08 – 545 28 300 eller info@avanzera.se om ni behöver hjälp med rekryteringen!