Rekrytering av inköpare – hur prickar man rätt?

Inom många företag utgör avdelningen för inköp och logistik den stabila grunden som ser till att alla produkter finns på plats och har inhandlats till rätt pris, samt att de transporteras från punkt A till punkt B i rätt tid. Inte minst inköparen har en viktig roll i maskineriet, men på grund utav hårdnande konkurrens kan det vara svårt att pricka rätt. Vi tänkte därför berätta mer om vanliga utmaningar med att hitta rätt inköpare, samt hur vi på Avanzera kan hjälpa er med detta! 

 

Innehåll 

– Utmaningar med att rekrytera inköpare

– Ta hjälp av Avanzera

 

Utmaningar med att rekrytera inköpare 

Företag blir idag allt mer globaliserade och det finns ingenting som tyder på att globaliseringstakten kommer att minska, utan snarare tvärtom. Mycket av utvecklingen drivs på utav ett förändrat beteende hos konsumenterna när det kommer till både var, hur och när man handlar. En utveckling som har lett till bland annat ökande handel och samarbeten över landsgränser för de företag som tillhandahåller produkterna.

Att det är de globala trenderna som styr utvecklingen inom detta affärsområde är det ingen tvekan om, men hur påverkar det egentligen de som arbetar inom inköp och logistik?

 

Stor förändring bland arbetsrollerna

Den snabba utvecklingen som sker inom området har även gjort att det ställs mycket högre krav på de som arbetar med inköp och logistik. Något som syns tydligt på marknaden där rollerna förändras och blir mer krävande än det var för enbart några år sedan.

Historiskt sett har dessa yrkesroller fungerat mer som kundstöd inom organisationer, men idag ser det helt annorlunda ut. Som nämnts tidigare utgör idag avdelningen för inköp och logistik den fundamentala grunden inom många organisationer och de får även en allt större strategisk betydelse.

Centrala kompetenser hos inköpare handlar idag om att kunna hantera en global koordinering, eliminera potentiella risker och samtidigt lyckas grunda långa och meningsfulla relationer som mynnar ut i lönsamma affärer. Något som många företag också efterfrågar idag är flerspråkiga inköpare som har möjlighet att förhandla och bygga relationer med kontakter utanför Sveriges gränser – allt i globaliseringens tecken.

Sammantaget är det alltså dessa faktorer som är det största utmaningarna med att rekrytera rätt inköpare idag!

 

Ta hjälp av Avanzera 

Om ert företag är i behov av att rekrytera en inköpare eller annan position inom inköp och logistik, kan ni med fördel ta hjälp av oss på Avanzera. Efter över 20 år i branschen och tusentals genomförda rekryteringar kan du tryggt lämna över rekryteringen till oss!

När ni väljer att anlita oss tar vi ett helhetsansvar över hela processenen och har ett enda mål i sikte – att hitta rätt person till rätt plats. Detta innebär att vi tar hand om allt ifrån annonsering, telefonintervjuer, djupintervjuer, referenstagning samt eventuella personlighetsformulär och färdighetstester.

Kort och gott – Vi hjälper dig med hela rekryteringen eller de delar av rekryteringsprocessen som du inte har tid eller resurser till. Allt efter dina behov.

Hör av dig till oss redan idag på 08 – 545 28 300 eller info@avanzera.se!