Så lyckas du med rekrytering av kundtjänstmedarbetare

Kundtjänstmedarbetarna är företagets ansikte utåt. Det är dem som dagligen kommunicerar med såväl kunder som leverantörer, hjälper dem i olika ärenden och samtidigt levererar en utmärkt service. Likt många andra yrkesroller så har det däremot skett stora omställningar när det kommer till vad som förväntas av kundtjänstmedarbetare, vilket kan göra rekryteringen till en stor utmaning.

 

Innehåll 

– Utmaningar med att rekrytera kundtjänstmedarbetare

– 3 tips för att rekrytera rätt

– Ta hjälp av Avanzera

 

Utmaningar med att rekrytera kundtjänstmedarbetare

Idag ställer konsumenter allt högre krav på service – både när det kommer till tillgänglighet och komplexiteten av ärenden. Många har idag vant sig vid att kunna få hjälp med alla typer av ärenden, oavsett vilken dag eller tid på dygnet det är. De förväntar sig helt enkelt en lättillgänglig service 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året.

Företag har i många fall löst denna utmaning genom att implementera chattbotar som använder sig utav artificiell intelligens, vilket också innebär att de blir allt smartare. Dessa brukar kunna lösa de enklare ärendena medan kundtjänstmedarbetarna tar hand om de kunder som är i behov av särskild hjälp.

Detta innebär också att det skett stora förändringar bland arbetsrollerna. Något som syns tydligt vid rekrytering där det ställs allt högre kompetenskrav på de sökande. Historiskt sett har kundtjänst varit ett ingångsjobb på arbetsmarknaden, men idag kan det behövas spetskompetenser som erfarenhet inom vissa CRM- och CMS-system, administration eller från en särskild bransch.

Utvecklingen som skett hittills kommer troligtvis att fortsätta i samma riktning och vi lär se ett ökat krav när det kommer till både tillgänglighet och kompetens på kundtjänsten. Så hur går man då tillväga för att pricka rätt vid en rekrytering av kundtjänstmedarbetare?

 

3 tips för att rekrytera rätt

Att lyckas rekrytera rätt medarbetare är en utmaning, men tre grundläggande tips för att lyckas är att:

Se till helheten

Vid rekryteringar är det oerhört lätt att man stirrar sig blind på ett CV, utan att egentligen ta hänsyn till personens drivkraft och framtida förmåga inom företaget. Kompetens är självklart grundläggande men att se till helheten har visat sig vara lyckat vid rekryteringar inom alla typer av branscher och positioner.

Leta efter problemlösande egenskaper

Att arbeta inom kundtjänst handlar till mångt och mycket om att lösa kundernas problem, oavsett om det innebär att tillhandahålla nödvändig information om produkter på ett pedagogiskt sätt, handskas med reklamationer eller också ge teknisk support. Se därför till att leta efter egenskaper och/eller erfarenheter som tyder på att den sökande har ett ”lösa-problemtänk”!

Ge förutsättningar att lyckas

Att en rekrytering blir lyckad ställer nästan lika höga krav på dig som arbetsgivare som på den sökande. Det gäller nämligen att de får rätt förutsättningar att lyckas – det vinner alla på! Ett effektivt sätt att göra detta på är genom en grundläggande utbildning.

 

Ta hjälp av Avanzera

Om ert företag är i behov av att rekrytera en kundtjänstmedarbetare, kan ni med fördel ta hjälp av oss på Avanzera. Vi har 20 års erfarenhet inom branschen under vilka vi har genomfört tusentals lyckade rekryteringar. Med andra ord kan du känna dig trygg när du väljer att överlåta rekryteringen till oss!

När ni väljer att anlita oss tar vi ett helhetsansvar över hela processenen och har ett enda mål i sikte – att hitta rätt person till rätt plats. Detta innebär att vi tar hand om allt ifrån annonsering, telefonintervjuer, djupintervjuer, referenstagning samt eventuella personlighetsformulär och färdighetstester.

Kort och gott – Vi hjälper dig med hela rekryteringen eller de delar av rekryteringsprocessen som du inte har tid eller resurser till. Allt efter dina behov.

Hör av dig till oss redan idag på 08 – 545 28 300 eller info@avanzera.se!