Så blir er rekrytering inom marknad lyckad

Att rekrytera ny personal inom marknad kan vara väldigt utmanande – det är alltid hård konkurrens om dem bästa kandidaterna. I den här artikeln tar vi upp vilka utmaningar man kan stöta på vid en rekrytering till en marknadsavdelning, samt hur man skapar bäst förutsättningar för att hitta en lämplig kandidat!

Innehåll

– Utmaningar med en rekrytering till marknadsavdelningen

– Förutsättningar för att lyckas med rekryteringen inom marknad

– Ta hjälp av Avanzera

Utmaningar med en rekrytering till marknadsavdelningen

Det har alltid varit komplicerat att rekrytera för marknad. Hur en marknadsavdelning samspelar med resten av företaget skiljer sig nämligen oerhört mycket från olika företag, vilket medför att det kan vara en utmaning att hitta en kandidat som passar in på just ert företag.

Till skillnad från t.ex. sälj och HR så är marknad en avdelning där det krävs väldigt specifika och olika kompetenser beroende på bransch eller företag. Alla marknadsavdelningar har olika processer, förutsättningar och arbetssätt. Det kan således bli svårt att hitta kandidater som uppfyller alla de krav som finns.

För att lyckas inom marknad behöver man vara självgående, målinriktad, kreativ och van att hålla deadlines, samt att jobba med olika intressenter och kontakter både externt och internt. Att ha många bollar i luften, prioritera och ligga steget före är nyckeln för framgång inom marknad. Att hitta kandidater som har allt detta är svårt och kräver engagemang från arbetsgivaren.

Förutsättningar för att lyckas med rekryteringen inom marknad

Det finns som sagt en hel del utmaningar när man rekryterar inom marknad, det krävs därför att man som arbetsgivare gör insatser för att förbättra sina förutsättningar.

Var tydlig med hur eran marknadsavdelning arbetar. För att hitta rätt kandidat så behöver man vara tydlig med vilka förutsättningar kandidaten får hos er. Jobbar man i team eller behöver vara självständig framför datorn i 8–9 timmar per dag?

Använd fler verktyg än intervjuer. Det kan ibland kännas som att det räcker med intervjuer, magkänslan är klockren och man är nöjd med referenserna. Trots detta kan det ändå visa sig att kandidaten inte var rätt för er. Man bör därför alltid använda sig av fler verktyg för att säkerställa att kandidaten har rätt egenskaper. Med hjälp av färdighetstester, arbetsprover, och personlighetsanalyser så blir besluten mer välgrundade och hållbara.

Marknadsför dig som arbetsgivare. Ett vanligt misstag är att arbetsgivaren lägger för mycket ansvar hos kandidaten. Det är ju minst lika viktigt för arbetsgivaren att pricka rätt, se därför till att skapa dem bästa förutsättningarna för att rätt kandidater ska söka sig till ert företag. Det ger även större möjligheter för kandidaten att lyckas efter anställningen.

Ta hjälp av Avanzera

Om er organisation vill vara säker på att marknadsrekryteringen blir lyckad, kan ni med fördel ta hjälp av oss på Avanzera. I över 20 år har vi hjälpt allt ifrån mindre företag till globala koncerner att tillsätta:

– Marknadschefer

– Marknadskoordinatorer

– Marknadskommunikatörer

– Marknadsassistenter

– Kommunikationschefer

– Informationschefer

– Internkommunikatörer

– Projektledare

– Webbredaktör

– Bland många andra roller…

Hör av dig till oss redan idag på 08 – 545 28 300 eller info@avanzera.se om ni önskar hjälp med rekryteringen!