Resultaträkning – så fungerar det

I en resultaträkning kan man utläsa hur verksamheten har gått under den gångna perioden. Precis som med all annan redovisning är det en hel del som man ska hålla reda på. I den här artikeln tänkte vi därför berätta om hur ni går till väga för att lyckas med er resultaträkning!

Innehåll

-Vad är resultaträkning
-Så redovisar du resultatet
-Ta hjälp av Avanzera

Vad är en resultaträkning?

Resultaträkningen är en av två huvuddelar i ett bokslut och ska enligt årsredovisningslagen finnas med i varje årsredovisning. Det är en sammanställning av alla intäkter och kostnader under en räkenskapsperiod. Oftast är en period ett års tid, men kan även vara en månad, ett kvartal eller halvår. I denna kan man utläsa verksamhetens resultat för den angivna perioden och därmed se huruvida företaget gått med vinst eller förlust.

Man kan alltså se resultaträkningen som ett verktyg som visar hur företaget har gått under en viss tidsperiod. Genom specifikationer av intäkter och kostnader visar rapporten hur det slutgiltiga resultatet har uppkommit.

Så redovisar du resultatet

Det finns ingen exakt mall för hur en resultaträkning ska se ut, vanligast är dock att man ställer upp rapporten utifrån intäkter, kostnader och resultat. Många passar även på att i samband med resultatet visa på jämförande siffror från föregående period.

Det viktigaste är dock att man gör den så överskådlig och enkel som möjligt så att man underlättar avläsningen. Det kan därför vara bra att använda sig av en strukturerad mall så att alla räkenskapsperioder linkar varandra, om man vill jämföra dem.

Nedan går vi igenom vad en resultaträkning vanligtvis brukar innehålla.

-Intäkter
-Kostnader
-Avskrivningar
-Årets nettoresultat

Intäkter

En uppställning av samtliga inkomster under räkenskapsåret. Dessa bör fördelas utifrån intäkternas kategorier, exempelvis hyresinkomster, olika former av bidrag, försäljning och andra intäkter.

Kostnader

Kostnaderna delas upp i rörliga och övriga kostnader. De förstnämnda innebär samtliga kostnader som ökar då försäljningarna stiger, exempelvis produktionskostnader och inköp. Övriga kostnader kan exempelvis vara lokalkostnader, personalkostnader eller försäkringar.

Avskrivningar

Verksamhetens resultat räknas ut både före och efter alla avskrivningar och skatter. Avskrivningarna motsvarar exempelvis slitage, värdeminskning eller förbrukning av verksamhetens anläggningstillgångar.

Årets nettoresultat

Till slut ser man till att redovisa verksamhetens årsnetto, med andra ord det som finns kvar när alla intäkter, kostnader och avskrivningar har redovisats. Beroende på hur året har gått kan resultatet vara en vinst, förlust eller ett nollresultat.

Läs även: Rekrytering av ekonomer – vi hjälper dig!

Ta hjälp av Avanzera

Om du vill veta mer om resultaträkning eller få hjälp att hantera den så kan du med fördel vända dig till oss på Avanzera. Vi hjälper dig att hitta den kompetens som du behöver för att hantera allt som rör ekonomi, administration och redovisning.

När du väljer att anlita oss tar vi ett helhetsansvar över hela processen och har ett enda mål i sikte – att hitta rätt person till rätt plats. Detta innebär att vi tar hand om allt ifrån annonsering och telefonintervjuer till djupintervjuer och psykologiska tester.

Hör av dig till oss redan idag på 08 – 545 28 300 eller info@avanzera.se så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just dig att hitta rätt kompetens till din resultaträkning.