Så blir er säljrekrytering lyckad

Att rekrytera ny personal inom sälj har i princip alltid upplevts som utmanande eftersom konkurrensen om den starkaste lysande stjärnan på säljhimlen alltid har varit stor. I denna artikel har vi tänkt berätta mer om vilka utmaningar som finns vid en säljrekrytering, hur man skapar bäst förutsättningar för att lyckas hitta rätt person, samt hur vi på Avanzera kan hjälpa er!

 

Innehåll

– Utmaningar med säljrekryteringar

– 3 tips för att lyckas med rekryteringen

– Ta hjälp av Avanzera

 

Utmaningar med säljrekryteringar 

Som nämnts ovan har företag i princip alltid upplevt stora utmaningar med att hitta och rekrytera rätt personer inom sälj. Det finns många anledningar till detta men dels beror det på den tuffa konkurrensen som råder om alla toppsäljare. Alla företag som sysslar med sälj brukar nämligen oftast göra allt för att locka över de begåvade försäljarna till sig.

Detta fokus på att identifiera och försöka rekrytera de personerna med bäst resultat leder dock till ytterligare utmaningar. Alla säljavdelningar ser nämligen ut på olika sätt. Man har olika förutsättningar, processer och arbetssätt. Bara för att en person lyckats bli en toppsäljare på en avdelning behöver det alltså inte per automatik betyda att denna person lyckas bli det på just er säljavdelning.

För att lyckas inom försäljning krävs det framförallt tre grundläggande egenskaper hos kandidaten: attityd, drivkraft och ihärdighet. Egenskaper som är minst sagt svåra att hitta och många gånger krävs det även verktyg som färdighetstester, personlighetsanalyser och arbetsprov för att pricka rätt.

 

3 tips för att lyckas med rekryteringen

Som du märker är utmaningarna med säljrekryteringar många, men tur nog finns det en hel del grundläggande tips som förbättrar era chanser att lyckas med rekrytering och hitta en säljare som levererar goda resultat!

Definiera er säljlogik – Det allra första man bör tänka på redan innan man börjar leta efter en säljare, är vilken säljlogik man tillämpar på sin egen säljavdelning. Arbetar ni med den traditionella, komplexa eller distribuerade logiken? För att kunna pricka rätt gäller det att detta är tydligt definierat!

Detta återgår till exemplet med att rekryteringar av toppsäljare inte per automatik behöver betyda att denne lyckas bli det hos er. Är en person exempelvis van att arbeta enligt traditionell logik men ni arbetar med en komplex, kan det leda till en direkt misslyckad rekrytering.

Förlita er inte enbart på intervjuer –  Många företag förlitar sig i mångt och mycket endast på intervjuer när de ska rekrytera en säljare. Kanske känns personen driven, självsäker och resultatinriktad, vilket referenserna också intygar. Vi kör!

Som vi har varit inne på innan så krävs det dock ibland att man använder sig utav fler verktyg för att kunna säkerställa att kandidaten har rätt kompetenser och stor framtida potential inom er organisation. Med hjälp av bland annat färdighetstester, personlighetsanalyser och arbetsprover har man bättre förutsättningar att fatta välgrundade beslut.

Skapa förutsättningar att lyckas – Som nämnts tidigare är ingen säljavdelning den andra lik. För att en säljrekrytering ska bli lyckad ställs därför nästan lika höga krav på dig som arbetsgivare som på den sökande. Det gäller nämligen för er att skapa bästa möjliga förutsättningar för den nya kollagen att lyckas – det vinner alla parter på i längden!

Enligt vår erfarenhet är det allra effektivaste sättet att göra detta på genom grundläggande utbildning. Var också tydlig med vad som förväntas utav er nya säljare och vilka värderingar ni har på bolaget. På så sätt minskar risken för missförstånd och förutsättningarna för att lyckas maximeras.

 

Ta hjälp av Avanzera

Om ert företag är i behov av att rekrytera en ny säljare, kan ni med fördel ta hjälp av oss på Avanzera. Med över 20 års erfarenhet och tusentals lyckade rekryteringar inom bland annat försäljning, kan ni känna er trygga med att lämna över uppdraget till oss!

När ni väljer att anlita oss tar vi ett helhetsansvar över rekryteringsprocessenen med ett enda mål i sikte – att hitta rätt person till rätt plats. Detta innebär att vi tar hand om allt ifrån annonsering, telefonintervjuer, djupintervjuer, referenstagning samt eventuella personlighetsformulär och färdighetstester.

Kort och gott – Vi hjälper dig med hela rekryteringen eller de delar av rekryteringsprocessen som du inte har tid eller resurser till. Allt efter dina behov.

Hör av dig till oss redan idag på 08 – 545 28 300 eller info@avanzera.se om du behöver hjälp med en säljrekrytering!