Vad kostar en felrekrytering?

Hälften av alla rekryteringar upplevs som misslyckade. Något som innebär väldigt höga kostnader, men vad kostar en felrekrytering – egentligen? Det reder vi ut, och så tipsar vi om hur du hanterar situationen och lyckas vid framtida rekryteringar!

Dyra kostnader vid en felrekrytering

Det enda korrekta svaret på den inledande frågan ”vad kostar en felrekrytering” är: väldigt mycket. Den exakta summan skiljer sig dock mellan olika företag och beror på olika omständigheter.

En fråga som däremot är enklare att svara på och kanske även mer intressant är ”vad är det som kostar vid en felrekrytering?” Nedan lyfter vi ett par områden:

-Tillfälligt extraarbete – Mycket troligt går det en tid från det att det uppstår ett behov av ny personal uppstår tills det att rekryteringen är genomfört. Det kan leda till tillfälligt extraarbete och eventuellt övertid.

-Nedlagt arbete vid rekryteringsprocessen – Det går åt mycket tid och arbete för att hitta en kandidat. En felrekrytering innebär att allt arbete är gjort i onödan.

-Introduktionsutbildningar – Om den nya medarbetaren har genomgått någon form av introduktionsutbildning har du bekostat något som inte gav utdelning.

-Tid för upplärning – Att lära upp någon innebär att kostnader för dubbla löner.

-Att börja om rekryteringsprocessen – …och så börjar hela processen om igen för att hitta den rätte.

Vad gör man om man har gjort en felrekrytering?

Om det är så att rekryteringen inte blev som du hoppats så kommer du att känna det ganska snart. Oavsett om det är du som chef som har rekryterat fel person, eller om det är du som ny medarbetare eller konsult som inser att du hade andra förväntningar på arbetet, så uppstår det ett obekvämt dilemma. Ska du medge misstaget eller fortsätta och hoppas på förändring?

Med hjälp av nedanstående tips tar du dig igenom en felrekrytering:

-För- och nackdelar -Börja med att i ensamhet och gå igenom för- och nackdelarna med rekryteringen.  

-Informera om missnöjet – Berätta om ditt missnöje och försök hitta en gemensam lösning. Kanske kan ni tillsammans åtgärda situationen med ändrade arbetsuppgifter eller fokuserad feedback?

-Avsluta anställningen – Om nackdelarna väger tyngre än fördelarna, och det inte sker någon förändring finns det bara ett moment kvar för att åtgärda problemet. Se till att avsluta anställningen.

För- och nackdelar – Börja med att i ensamhet och gå igenom för- och nackdelarna med rekryteringen.  

Informera om missnöjet – Berätta om ditt missnöje och försök hitta en gemensam lösning. Kanske kan ni tillsammans åtgärda situationen med ändrade arbetsuppgifter eller fokuserad feedback?

Avsluta anställningen – Om nackdelarna väger tyngre än fördelarna, och det inte sker någon förändring finns det bara ett moment kvar för att åtgärda problemet. Se till att avsluta anställningen.

Avanzera hjälper dig att lyckas med framtida rekryteringar

Nästa gång du står inför en rekrytering kan du med fördel ta hjälp av oss på Avanzera. Vi har hjälpt hundratals företag med såväl rekrytering som personaluthyrning inom ekonomi, administration och redovisning.

När du väljer att anlita oss tar vi ett helhetsansvar över hela processen och har ett enda mål i sikte – att hitta rätt person till rätt plats. Detta innebär att vi kan ta hand om allt ifrån annonsering och telefonintervjuer till djupintervjuer och psykologiska tester.

Hör av dig till oss redan idag på 08 – 545 28 300 eller info@avanzera.se om ni upplever akut kompetensbrist inom ekonomi, administration, sälj/marknad, logistik/inköp eller HR. Vi hjälper dig!