Åtta konsulter tillgängliga omgående.

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här nedan kan du läsa om åtta av våra konsulter som blir lediga inom kort.
Du kan också kontakta oss och berätta om just dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

 

Daniel – Office Manager, koordinator, IT-support

Arbetat med service i över 10 år och har en gedigen kunskap inom administration, IT och kontorsansvar. Erfarenhet från olika branscher såsom advokatbyrå, eventbyrå, dagligvaruhandel, grossist inom konfektion m fl. Rollerna har sträckt sig över flera områden t ex IT-support vilket inneburit installation av nya telefoner, Ipads och datorer samt att vara behjälplig vid teknisk problemlösning. Uppdatering av hemsida, aktivering och underhåll av personalens digitala nycklar och larm. Ansvar för kontorsinköp och dess avtal samt viss projektledning vid renoveringar och ombyggnationer. Delaktig i planering och utförande av evenemang för kunder och interna aktiviteter. Även assisterat VD i det dagliga arbetet. Mycket goda IT-kunskaper: Microsoft Office, Visma, Worksite, Workshare. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Karin – Administratör, koordinator

Erfaren konsult med över 20 slutförda konsultuppdrag i roller som projekt- och utbildningsadministratör, säljkoordinator, handläggare m.m. Uppdragen har varit vid både små och stora företag, internationella koncerner samt inom kommun, statliga bolag och fackförbund. Gedigen kunskap inom projekt- och personaladministration, framtagande av informationsmaterial, utformning av interna webbsidor, utredningsarbete, rapportering samt dokumenthantering av stora mängder information. Erfarenhet från att hålla i utbildningar och introduktion av nyanställda. Van vid att koordinera styrelsearbete samt samordning av mötes-och konferensbokningar. God systemvana i b.la Platina, EPiServer CMS6, e.Fact, Projectplace, FileNet, Visma Business, Oracle BI Analytics, SharePoint. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Rebecca – HR-generalist

6 års arbetslivserfarenhet efter avslutade studier vid Stockholms Universitet, PAO programmet – Personal, arbete och organisation med inriktning psykologi. Van att arbeta som konsult och har haft 2 långa uppdrag under senaste 4 åren. Arbetat brett inom HR i en global organisation med många internationella kontakter. Senast hos ett läkemedelsföretag i rollen som Senior HR Representative och dessförinnan som HR-konsult vid ett institut inom forskning och utveckling. Även arbetat vid ett internationellt säkerhetsföretag som HR-generalist. Löpande kontakt med ”payrollteamet” angående löner och förmåner, personalhandbok, upprättande av avtal, systematiskt miljöarbete samt HR-relaterad internkommunikation. Support till medarbetare och chefer gällande hantering av olika HR-system samt andra HR-relaterade frågor. Startat upp, slutfört och följt upp ett antal HR-relaterade projekt t ex sammanställning av en personalhandbok, uppdatering av personalpolicy, jämställdhetsplan, krisplan, medarbetarundersökningar etc. Goda IT-kunskaper såsom; Office-paketet, Visma Control, Lotus Notes, Outlook, Peoplesoft, Workday. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Sonia – Löneadministratör

Arbetat som lönekonsult på ett stort byggföretag, ett privatvårdbolag samt i en ideell förening. Förutom hantering av löner, även sett över rutiner och utvecklat löneprocesser. Ensam ansvarig för uppbyggnaden av en process som applicerades vid all typ av frånvaro; föräldraledighet, tjänstledighet m.m. Även administrerat reseräkningar, utlägg, arbetsgivarintyg och anställningsavtal. Stöttat personal i lönerelaterade frågor och skött all kontakt med försäkringskassan, Collectum och andra myndigheter. På uppdragen har det har också ingått viss schemauppläggning och tolkning av avtal i arbetsuppgifterna. Magisterexamen inom ekonomi och finans samt en två-årig lönespecialistutbildning vid Iterum. Erfarenhet från ett flertal lön och ärendehanteringssystem såsom; Agda, Hogia Lön, HRM, POL, Personec, Medvind; Visma Lön 600 m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Anethe – Inköps- och orderadministratör

Van att arbeta som konsult och mer än 10 års erfarenhet av arbete inom inköp- och orderhantering. Företagen har varit både nationella och internationella företag men också myndigheter av olika slag. Gedigen kunskap av hela inköp- och orderflödet samt även av pris- och offertförhandlingar. Dessa arbetsuppgifter har även inneburit och krävt en del bokföringsarbete och fakturering på daglig basis. Regelbunden kommunikation med interna samt externa kontakter, både per telefon och mail gällande exempelvis orderbeställningar, reklamationer eller bokningar av tekniker men även leverantörskontakter. God systemvana i Agresso, SAP, Movex/M3 samt Office paketet. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Johanna – Ekonomi- och redovisningsansvarig

Över 7 års arbete med helhetsansvar för flera bolags redovisning. Bolagen har varit nordiska dotterbolag samt moderbolag i en global koncern. Arbetsuppgifterna har bestått av årsbokslut och upprättande av årsredovisning, månadsbokslut, moms och skattedeklarationer, kassaflödesanalyser och rapportering till huvudkontor. Stöttning och handledning av en redovisningsekonom samt en ekonomiassistent och förutom det även kontakt med företagens revisorer. I samband med flytt av en ekonomiavdelning ingick det också att se över arbetssätt och effektivisera arbetsprocesser. Projektledning vid likvidering av 4 st bolag där verksamheten avslutats. Civilekonomprogrammet vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Systemkunskaper; MS Windows XP, Vista, MicroSoft Office, Briljant, Qlickview, Jeeves, Cognos, Targit, AX Dynamics. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift samt även kunskaper i tyska.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Åsa – Redovisningsekonom, Controller

10 års yrkeserfarenhet från roller som redovisningsekonom och Controller, både som konsult och anställd. Har arbetat i flertalet internationella bolag, men även i mindre svenska bolag, nu senast i fastighets och -byggbranschen. Van att arbeta med nordisk redovisning samt erfarenhet av bokslutsarbete, rapportering, kostnadsanalys, kreditbedömningar, deklarationer, budgetarbete, löpande bokföring, avstämningar, kund- och leverantörsreskontra m.m.  I rollen som Controller handlade det främst om arbetsuppgifter inom kostnadskontroll och rapportering kring företagets kostnader. Även arbetat med personalrelaterade frågor och lönehantering. Bachelor of Business Administration vid European University i Bryssel. Mycket goda kunskaper i affärssystemet SAP men även i Pyramid, Navision, Multisoft, Fortnox, Visma m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Katri – Ekonomiassistent, kundreskontra

Har mångårig erfarenhet från främst kundreskontra i de nordiska länderna; Sverige, Norge, Danmark och Finland. Detta har inneburit arbete med hela flödet, från fakturering, kreditbedömning, påminnelser, inkasso fram till avstämningar av kundförluster. Även månadsvis hanterat kvitto- och frånvarorapportering för personal och sammanställt tidrapporter. Har ansvarat för att räkna och stämma av kassarapporter på en restaurangkedjas ekonomiavdelning. Under en tid även fungerat som backup på leverantörsreskontra med matchning och uppföljning av inkommande krediteringar. Systemvana från Visma Administration, Agresso, SAP m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift samt kunskaper i finska.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se