Tillgängliga konsulter

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här nedan kan du läsa om våra konsulter som blir lediga inom kort.

Du kan också kontakta oss och berätta om just dina specifika behov. 


Malin – Ekonomiassistent, redovisningsekonom

En mångfacetterad ekonom med flertalet års yrkeserfarenhet inom redovisning. Malins breda kompetens har sin grund i en kandidatexamen i Internationell ekonomi som senare utvecklades till en gedigen praktisk erfarenhet genom ett antal konsultuppdrag inom ekonomi. Nu senast i rollen som redovisningsekonom på ett multinationellt amerikanskt företag där det främsta ansvarsområdet var ett kompetensöverföringsprojekt i samband med förflyttning av kundreskontran. Listan på övriga ansvarsområden kan göras lång och innefattade allt från uppföljning, rapportering och fakturering till effektiviseringsarbete och utveckling av automatiserade funktioner. Dessförinnan hade Malin en roll som Credit to Cash Analyst vid en av världens ledande koncerner inom industrigas. Hon ansvarade där för hela den svenska kundreskontrans bokföring, konto- och bokslutsavstämningar samt resultatuppföljningar. Utöver det så innefattade rollen även system- och processutveckling. Malin har även dessförinnan arbetat med leverantörsreskontra vid en av de större revisionsfirmorna. Systemvana från Microsoft Office, Google Apps, SAP, JD Edwards, Oracle, Basware, Bottomline och Visma. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

 

Åsa – Redovisningsekonom

Erfaren ekonom som nu senast kommer från tjänsten som redovisningsekonom på en välrenommerad fastighetskoncern. Innan det har Åsa bland annat haft en roll som redovisningskonsult på byrå med självständigt ansvar för ett flertal kundföretag. Sammantaget har dessa erfarenheter gett henne en bred kompetens inom löpande redovisning och har innefattat arbetsuppgifter såsom in- och utbetalningar, skattedeklarationer, periodisk sammanställning, avstämningar, kvartals- och årsbokslut, årsredovisningar, inkomstdeklarationer samt rapportering till huvudkontor. Åsa har utöver det kompetens inom områden såsom lön, budget och prognos. KY-utbildning i redovisning vid Frans Schartau. Arbeta i ett flertal ekonomi -och affärssystem; 3L, Cognos, Wolters Kluwer Bokslut, Hogia Skatt, FortNox, Marathon, Edison, Mamut, Oracle, Maconomy, Scala, Navision, Hogia Ekonomi, Palette, Visma Lön, Hogia Lön och Kontek Lön. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

 

Petra – Redovisningsekonom, projektredovisning, löner, deltid 1 -3 dagar /vecka

Petra har drygt 6 års erfarenhet från roller såsom redovisningsekonom och projektcontroller, både som konsult och som anställd. Har arbetat i stora och små företag inom olika branscher som t ex. fastighet och transport; såväl svenska som internationella företag. Van vid att arbeta med helhetsansvar för ekonomiflödet; kund- och leverantörsreskontra, avstämningar, fakturering, momsdeklarationer, månadsbokslut etc. Även ansvarat för rapportering och analys, projektuppföljning, uppföljning av kostnader samt tidrapportering. Vid senaste uppdraget ansvarade Petra även för lönehanteringen för cirka 30 tjänstemän. Stor erfarenhet av att skapa rutiner och effektivisera. Mycket god systemvana med särskilt goda kunskaper i Excel, SAP, Microsoft Dynamics NAV samt Pyramid. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

 

Madeleine – Senior Business Controller

Civilekonom med magisterexamen och gedigen erfarenhet av kvalificerade Controlleruppgifter, såväl operativa som strategiska. Madeleine har arbetat med projektledning inom områdena IT och redovisning i större internationella företag likväl som i mindre bolag. Detta har bland annat inneburit budgetarbete, prognoser, analysarbete samt att fungera som stöd till chefer genom att tillhandahålla beslutsunderlag, rapportering, årsredovisning m. m. Madeleine är certifierad redovisningsekonom via FAR och har under många år arbetat brett med balansavstämningar, kvalitetssäkring samt analys av bokslut, framtagande av bokföringsorder, årsbokslut och årsredovisning. Även förtrogen med balans- och resultaträkning. Utöver ovanstående även haft rollen som projektledare för ett flertal större IT-projekt där man t.ex. arbetat med implementering och utveckling av system samt översyn av rutiner. Mycket goda IT-kunskaper samt avancerad Excelanvändare inkl. pivot och makron. Erfarenhet av flera större affärs- och BI-system för verksamhetsstyrning t.ex. SAP, Agresso/Unit4, IFS, Pyramid, Monitor, Mercur, Cognos, Hyperion, Qlik Sense m.fl. Mycket goda språkkunskaper i engelska, tyska och norska, tal och skrift.

 

Pia – Löneadministratör

Bred kunskap inom löneadministration och personaladministration efter 7 år i yrket. Pia har arbetat helt självständigt med löneadministration för upp till 150 st löner samt delat ansvar för ca 1200 st löner i myndighet tillsammans med en kollega. Även arbetat som lönekonsult med outsourcade löner samt konsultlöner, vilket då även inneburit kontroll av tidrapporter. Arbetsuppgifterna har utöver det bestått av reseräkningsadministration, semesterskuldberäkningar, kontakter med myndigheter och försäkringsbolag rörande pensioner, försäkringar, anmälan/avanmälan till förtagshälsvård etc. Pia har sedan tidigare också erfarenhet av att arbeta som ekonomiassistent vilket då innebar ansvar för leverantörsreskontra för svenska och utländska bolag. Lönespecialistutbildning vid Iterum. Har arbetat med ett flertal olika kollektivavtal och lönesystemen Hogia och Agresso samt leverantörsreskontra i Scala och SAP. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

Muhammed – Ekonomiassistent

Cirka 5 års erfarenhet av arbete som konsult inom redovisning med fokus på kund och leverantörsreskontran. Senast på ett företag inom Retail och där ansvarat för kundreskontran, fakturering till franchisebutiker, avstämningar gällande inbetalningar samt kontoavstämningar vid månadsbokslut. Dessförinnan på ett svenskt teknik-och telekombolag där arbetsuppgifterna innefattade förbättringsarbete avseende kundreskontran genom digitalisering av kassaunderlag. Till det även gedigen erfarenhet av att hantera leverantörsfakturor, påminnelser, inkassoärenden, bankavstämningar samt vara behjälplig vid månadsbokslut. Har vid flertalet tillfällen varit involverad i effektiviseringsprojekt gällande ekonomiska flöden. Arbetat i flertalet affärssystem såsom Agresso, Jeeves, HR-plus, Easit Business Suite, Copernicus Webb, Copernicus Production, Navision, NBS, Sesam, ServiceNow, Intrum SLS och Debt Collection, SugarCRM, IFS-application, Microsoft Dynamics AX. Har kandidatexamen i både företagsekonomi och sociologi. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

 

Cia – Ekonomiassistent

Arbetat i ca 7 år som ekonomiassistent i företag inom varierande branscher såsom teknik, IT och Media. En av tjänsterna innebar helhetsansvar för leverantörsreskontran, avtalshantering, anläggningstillgångar, bankavstämningar samt arbete inför bokslut, månad och årsvis. Har även haft en bredare tjänst med ansvar för både kund-och leverantörsreskontra, löpande bokföring, utläggshantering, in-och utbetalningar till banken samt bankavstämningar. Tidigare arbetat som löneassistent på ett mindre företag och där tagit fram underlag inför löneutbetalningarna. Utbildning; Certifierad ekonomiassistent. Mycket goda systemkunskaper i Visma Administration, IFS, SAP, MS Dynamics samt Fortnox. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

 

Susanne – Ekonomiansvarig, Controller

Civilekonom med över 20 års erfarenhet av självständigt ekonomiarbete, varav ca 15 år i konsultrollen. Arbetat med redovisning och Controlling, i både små och stora företag, internationella koncerner, stiftelser och ideella organisationer; exempelvis inom Biotech, kapitalförvaltning, försäkring, resebranschen, bank- och finans samt konsumentvaruföretag. Ansvarat för budget- prognosarbete, analys och resultatuppföljning, kapitalredovisning, månads-, kvartals- och årsbokslut, management- och styrelserapportering, årsredovisningar, inkomstdeklarationer och projektredovisning. Tidigare även arbetat med koncernredovisning, likviditetsplanering, löner och personaladministration, momsdeklarationer och avstämningar. Arbetat i K3, K2, IFRS och i flertalet system såsom Fortnox, Visma SPCS, Visma Control, Visma Lön, Hogia Redovisning & Lön, Hogia Skatt, Hogia Audit, Agresso, Navision/MS Dynamics, Palette, Centsoft (Rillion). Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

 

StinaRedovisningskonsult (deltid ca 2 dagar per vecka)

Arbetat som redovisningskonsult med arbetsuppgifter såsom löpande redovisning, skatte- och momsdeklarationer, fakturering, administration av löner och pensioner, externa kontakter med t.ex. bank, revisor och myndigheter. Har erfarenhet från att arbeta i koncern, privatägda företag samt en mindre stiftelse. Gedigen kunskap i bokslutsprocessen, månad och år, med avstämningsarbete och periodiseringar. Självständigt hanterat årsredovisning och deklarationer. Även deltagit i arbete med koncernårsredovisning samt årsredovisning enligt K2. Erfarenhet av projektredovisning samt av att implementera nya system. Implementerat leverantörsfakturascanning samt kundfakturering med e-faktura. Fortnox, Pyramid, Visma, Hogia, Agresso, CAD, mfl. Har varit delaktig i implementering av Agresso och Pyramid. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

 

Irena – Lönespecialist (outsourcing)

Arbetar idag som löneadministratör/lönespecialist på ett större Techbolag i en internationell miljö. Har erfarenhet av att hantera hela löneprocessen från ax till limpa innefattande provisioner, pension, skifttillägg, avvikelser, personalomplaceringar, ändringar av personaldata, ATK konton och bonusar. Levererat statistikrapporter till Skatteverket, Collectum, Försäkringskassan m.fl. Arbetsuppgifterna har vidare innefattat insamling av data samt sammanställning och anpassning av olika rapporter. Till det bred kunskap gällande SINK- och EXPAT-skatt i den internationella branschen. Löneekonomutbildning (YH) vid Frans Schartau Handelsinstitut. Kunskaper i MS Office (Excel), SAP, ADP, Service Now, Workday, Flex Tid, Hoogia lön+, Visma, Fortnox, Companyexpense, Visma Agda PS, Flex HRM och Flex Lön. Goda kunskaper i svenska, engelska samt kroatiska, tal och skrift.

 

LenaEkonomiassistent, Löneadmininstratör

Har de senaste åren arbetat som ekonomiassistent kombinerat med löneadministrativa arbetsuppgifter. Hanterat löner för både tjänstemän och kollektivanställda, beräknat och kontrollerat tjänsterapporter, körjournaler, reseräkningar, tjänstebil- och drivmedelsförmåner, representation, retroaktiv lön, utmätning av lön, löneutbetalning via fil, rapportering till Collectum, lönestatistik samt kontakt med Försäkringskassan. Varit delaktig i övergång från Kontek lön Sesam till digitaliserade Kontek lön. Har även gedigen erfarenhet av arbetsuppgifter inom kund- och leverantörsreskontra, utläggsredovisning, in-och utbetalningar, påminnelser/krav, kontering och bokföring av manuella verifikat samt avstämning av balanskonton. Även arbetat med att skapa och administrera nya manualer, rutiner och processer. Systemvana från Visma Control, Visma Administration, Basware, Contempus, Invoice, ReadSoft, Visma DCE, Visma Lön, Kontek HRM Lön, Kontek Sesam, Intrum och C2CRM. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

 

CillaRedovisningsansvarig, redovisningskonsult, del/heltid

Har senaste åren arbetat som redovisningskonsult med fokus på löpande bokföring, bokslut, moms, skatter, avstämningar, budget och prognosarbete samt rapportering. På senaste uppdraget ingick det även projektredovisning och rapportering till externa finansiärer. Tidigare även erfarenhet i rollen som ”Single Point of Contract”, vilket innebar att förse kund med professionellt stöd inom kundreskontra, leverantörsreskontra samt redovisningsfrågor. Har även haft personalansvar och stöttat det operativa interna teamet samt aktivt deltagit i arbetet kring månads-, kvartals- och årsbokslut. Van att upprätta processer och rutiner inom det ekonomiska flödet samt även upprätta avtal med leverantörer. Systemvana från Agresso, SAP, BL admin, JD Edwards. Pyramid, Edison samt Visma. Marknadsekonomutbildning vid IHM Business School. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

 

SaraRedovisningsansvarig

Mångårig erfarenhet av arbete som redovisningsansvarig från stora och medelstora företag. Har gedigen kunskap och erfarenhet inom löpande bokföring, avstämningar, moms- och skattedeklarationer, koncernredovisning, årsbokslut, årsredovisning, budget och rapportering. Är van att skapa rutiner, arbetsmetoder och processer för ekonomifunktionen samt ha ett arbetsfördelande ansvar för ekonomiavdelningen. Även van systemadministratör och kontaktperson för affärssystemet Agresso med hantering av bland annat användarupplägg, behörigheter och attestflöden. Arbetat i flertalet affärssystem såsom iScala, A+ Economa, Frango, Stairways, Proceedo, Nordstedt Skatt, Hogia, Agresso,  Cognos och Aaro. Flytande kunskaper i engelska, tal och skrift.

 

AnnaLöneadmininstratör, redovisningsekonom

Över 20 års erfarenhet av att självständigt sköta redovisning och lönehantering i olika företag och verksamheter. Har både beräknat och administrerat timlöner såväl som månadslöner för bland annat verksamheter med butiksanställda samt organisationer med spelarlöner för både svenska och utländska spelare. Van att sätta upp rutiner och processer kring lönehantering samt besvara frågor kring anställningsavtal och relaterade HR-frågor. Delaktig i implementeringen av nytt lönesystem; Fortnox. Har även flera års erfarenhet av ekonomirelaterade arbetsuppgifter såsom reskontraarbete, fakturering, löpande bokföring, moms- och skattedeklarationer, avstämningar samt bokslutsarbete. Arbetat i ett flertal system såsom Fortnox, Visma, Gardeco, SILK, Marathon, Garp, Hogia Lön och Flex HRM. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

Anna (Lindström) – Koordinator, administratör, kundservice

Arbetat inom kundservice och administration i över 15 års tid. Bland annat erfarenhet från ett globalt internationellt bolag inom resebranschen. Arbetsuppgifterna har sträckt sig över flera områden såsom; administration, resebokningar, profiluppdateringar, fakturering, reklamationer samt rapportering. Väl bekant med att agera internsupport men även vid att ge stöd externt genom att t.ex guida kunderna online. I övrigt så har Anna bred erfarenhet av kundbemötande och bekväm med att möta nationella och internationella kunder från både privata och statliga företag. Hanterat flera arbetsuppgifter samtidigt och är van vid att leverera med en mycket hög servicenivå. Anna erhöll vid senaste arbetsplats en global och unik ”Pacesetter- utmärkelse”. Studier vid Frans Schartau, KY-utbildning TRAC. Goda kunskaper i Officepaketet samt Sharepointz, Amadeus, Linkonline, Cytric, Concur och NEO. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift samt goda kunskaper i spanska.

 

Miika – Ordermottagare, administratör, Backoffice

Miika har drygt 8 års erfarenhet av orderadministration och Backoffice från branscher inom elektronik och detaljhandel. Förutom orderhantering har arbetsuppgifterna även inkluderat; fakturering, projektuppläggning, avläsning av avtalspriser samt upprättande av kontrollistor. Arrangerat internutbildningar både på plats och via Teams, skapat användarmanualer och hanterat Masterdata. I supportfunktionen har det även ingått att stötta kundtjänst och säljkår gällande kunddata och prisjusteringar. Delaktig i implementering av affärssystemet Navision. Förutom goda kunskaper i Word och Excel, erfarenhet från affärssystemen IFS, Navision och SAP. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift samt kunskaper i finska.

 

Ella – Assistent, administratör, receptionist

Ella kommer närmast från rollen som VD-assistent där uppgifterna bestod av styrelseutskick, mötesbokningar, resebokningar, interna event, kalenderhantering, korrekturläsning samt reseräkningar. Ella har även arbetat som administratör/receptionist där fokus varit på klientmottagning, ärendehantering, tolkbokningar, reser-och event, inköp och att bemanna receptionen. Har dessförinnan en bakgrund som säljansvarig där uppdraget gick ut på att erbjuda grupparrangemang som utbildnings-och ledningsresor. Till det även haft en projektledarroll internationellt samt bott och arbetat i London. Breda kunskaper i Officepaketet, Opera, hotellbokningssystem, KLEOS, Platina m.m. Mycket goda kunskaper i engelska samt även grundkunskaper i franska, spanska och italienska.

 

SamOperativ inköpare

De senaste fem åren har Sam i huvudsak arbetat som operativ inköpare i ett mindre bolag. Van att arbeta berett inom inköp med varierande arbetsuppgifter som orderläggning, leveransbevakning och flödesoptimering. Bygga nya och utveckla befintliga relationer med leverantörer samt förhandla affärsvillkor och upprätta avtal. Universitetsutbildning Civilingenjörsprogrammet i Industriell Ekonomi.  Systemkunskap inom Officepaketet och MATLAB. Flytande i svenska, engelska, arabiska, grekiska och grundläggande kunskaper i Spanska och syrianska.

 

Sofia – Office Manager, Excecutive Assistant

Arbetat med service, koordinering och administration i över 5 år. Rollerna har sträckt sig över flera områden och inneburit ansvar för; kunddatabaser, kontorslokal, kontorsinköp, larm, arbetsmiljö, att anordna events och andra sammankomster på företaget, flyttprojekt samt personalansvar för receptionist. Nu senast i ett internationellt bolag inom snabbrörliga konsumentvaror. I rollen har det även ingått ekonomirelaterade uppgifter såsom leverantörsreskontra, fakturering, hantering av reseräkningar samt viss lönehantering. Stöttat chefer och ledningsgrupp med diverse administrativa uppgifter och bokningar. Breda kunskaper i Officepaketet samt ett flertal affärssystem som t. ex Oracle, SAP – ERP Production System. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift och baskunskaper i franska.

 

Caroline – Administration/ Kundtjänst

Arbetat med servicerelaterade roller under flera år och nu senast inom kundtjänst/administration. Rollen innebar främst att hitta lösningar anpassat till kundens behov men arbetsuppgifterna innefattade även fakturafrågor, korttjänster, kreditbedömningar och reklamationer. Har utöver det arbetat med att supporterat säljteam, ta fram statistik och uppdaterat listpriser. Dessförinnan bakgrund inom retail som butikschef med personalansvar. I tjänsten ingick säljansvar, budgetering, schemaläggning, hantering av reklamationer samt kontroll av lagersaldo. Har även erfarenhet av inköp samt av att anordna kundevent m.m. Gymnasieutbildning Samhälle/Ekonomi. Kunskaper i MS office, Salesforce, Citrix, Dynamics 365 nav, GFN, Power Bi, 21 grams, Speos. Goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift.

 

Miika – Ordermottagare, administratör, Backoffice

8 års erfarenhet av orderadministration och Backoffice från branscher inom elektronik och detaljhandeln. Förutom orderhantering har arbetsuppgifterna även inkluderat; fakturering, projektuppläggning, avläsning av avtalspriser samt upprättande av kontrollistor. Arrangerat internutbildningar både på plats och via Teams, skapat användarmanualer och hanterat Masterdata. I supportfunktionen har det även ingått att stötta kundtjänst och säljkår gällande kunddata och prisjusteringar. Delaktig i implementering av affärssystemet Movex. Förutom goda kunskaper i Word och Excel, erfarenhet från affärssystemen IFS, Movex och SAP. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift samt kunskaper i finska.

 

Jerry – Kundtjänstmedarbetare/handläggare

Erfarenhet inom sälj och som handläggare samt olika servicerelaterande yrken. Som handläggare hanterades handläggning och godkännande av lån samt även bokföring av lån. Hanterade alla typer av frågor och ansvarade för att kundanpassa allt som handlade om låneansökningar. Mestadels använt sig av telefon, mail och Chatt, både inom sälj och som handläggare. Har även erfarenhet av att lära upp och utbilda nyanställda kollegor samt stöttat och lett löpande. Också arbetat som elevcoach och mentor samt som säljare i en större butikskedja under studier. Gymnasieutbildning Samhälle och Medieprogrammet samt en kandidat i historieprogrammet på Uppsala Universitet. Kunskaper i MS office 365, ett större antal interna system och Chattsystem. Goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift.

 

SabinaReceptionist, Backoffice

Flera års erfarenhet av såväl administrativa arbetsuppgifter inom reception som avancerad kundhantering inom Backoffice. Har även arbetat med posthantering, beställning av kontorsmaterial, hanterat leveranser, agerat kontaktperson mot externa leverantörer, tagit emot gäster, hanterat diverse bokningar, felanmälan samt administrerat passerkort.  Även erfarenhet från löpande ekonomisysslor såsom hantering av fakturor och betalningar. Utöver ovanstående också arbetat som platsansvarig för lokaler med bokningar och uppföljning av olika evenemang. Hanterat bokning av catering, personal, underhållning och teknik. Ansvarig för inköp av mat och dryck samt övriga tillhörande tillbehör. Mycket goda kunskaper i Officepaketet. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift

 

DagmarVD-assistent

Dagmar har 10 års erfarenhet som Executive Assistent på stora internationella börsnoterade bolag. Dagligen hantering av kalendrar, planering årskalendrar, mötesbokningar, agendor, resebokningar, projektledning av stora konferenser, introduktion till nyanställda, fakturahantering, reseräkningar, tjänstebilsrapportering och andra administrativa arbetsuppgifter. Van vid att arbeta brett och haft arbetsrelaterade kontakter både internt samt externt. Ekonomisk linje på gymnasiet, därefter universitetsutbildning inom försäljning och marknadsföring samt Copywriterkurs och Business English-EF Executive Language institut i USA Boston. Datorkunskaper inom Office paketet, SAP, IFS, RESAX, e-Worx, Sharepoint, EIS, AC Nielsen. Mycket goda kunskaper i engelska samt tyska.

 

MarianneHR-chef, HR konsult, projektledare, deltid

Över 20 års erfarenhet från olika HR chefs- och HR direktörsroller från företag i olika branscher, både stora internationella koncerner likväl som mindre bolag. Drivit både operativt och strategiskt HR arbete. Väl förtrogen med arbetsrätten, van att samverka och förhandla med de fackliga parterna. Har arbetat med olika kollektivavtal, både för tjänstemän och kollektivanställda. Har lett flera HR avdelningar med personalansvar för upp till 15 medarbetare. Van förändringsledare och har under flera år dessutom arbetat som projektledare för olika projek tex inom utveckling av organisation och ledarskap, avveckling eller omstrukturering av verksamheter, likväl som ansvarig för implementation av bolagets strategi. Har byggt upp HR funktioner från grunden, inklusive att definiera processer, arbetssätt och ta fram utbildning och verktyg. Har nyligen genomfört projekt med byte av lönesystem samt implementering av nytt modernt molnbaserat HR system. Utvecklat organisationer, ledare och medarbetare samt tagit fram och genomfört ledarutvecklingsprogram på två bolag och coachat chefer och ledningsgrupper i vardagliga utmaningar. Van chefsutbildare, speciellt inom arbetsrätt, arbetsmiljö och ledarskap. Kandidatexamen, Linjen för Personal- och arbetslivsfrågor vid Örebro Högskola. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se