Tillgängliga konsulter

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här nedan kan du läsa om våra konsulter som blir lediga inom kort.
Du kan också kontakta oss och berätta om just dina specifika behov. 

 

Milla- Redovisningsekonom, Controller

10 års yrkeserfarenhet från roller som redovisningsekonom och Controller, både som konsult och anställd. Har arbetat i flertalet internationella bolag, men även i mindre svenska bolag, nu senast i fastighets och -byggbranschen. Van att arbeta med nordisk redovisning samt erfarenhet av bokslutsarbete, rapportering, kostnadsanalys, kreditbedömningar, deklarationer, budgetarbete, löpande bokföring, avstämningar, kund- och leverantörsreskontra m.m. I rollen som Controller har arbetsuppgifterna främst varit inom kostnadskontroll och rapportering kring företagets kostnader. Även arbetat med personalrelaterade frågor och lönehantering. Utbildning i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Mycket goda kunskaper i affärssystemet SAP men även i Agresso, Navision, Visma Business, Pyramid m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

 

Sophie Redovisningsekonom 

6 års erfarenhet av ekonomiarbete varav de 3 senaste åren i rollen som redovisningsekonom och dessförinnan som ekonomiassistent. Erfarenhet från olika företag i varierande branscher såsom internationell hotellkedja, amerikansk koncern inom tillverkningsindustrin, friskolekoncern, konsultbolag m fl. Van att hantera allt från löpande bokföring, kund- och leverantörsreskontra till avstämningar, periodiseringar, skattedeklarationer och månadsbokslut. Stor erfarenhet av rapportering för enskilda bolag samt koncernrapportering. Ansvarat för valutajusteringar, inventarielistor, avskrivningar m.m. Mycket goda kunskaper i Excel sam arbetat i flertalet affärssystem såsom Visma Administration, Björn Lundén, Marathon, Dynamics AX. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

 

Eric- Ekonomiassistent, kundreskontra

Har haft brett ansvar för främst kundreskontra i de nordiska länderna; Sverige, Norge, Danmark och Finland på ett flertal företag. Detta har inneburit arbete med hela flödet, från fakturering, kreditbedömning, påminnelser, inkasso fram till avstämningar av kundförluster. Även månadsvis hanterat kvitto- och frånvarorapportering för personal och sammanställt tidrapporter. Har ansvarat för att räkna och stämma av kassarapporter på ekonomiavdelningen vid en restaurangkedja. Under en tid även arbetat som säljassistent och där tagit fram veckostatistik och listor till säljarna samt till uppdragsgivare från företagets CRM-system. Även orderhantering och allmänna administrativa uppgifter har ingått under åren som ekonomiassistent. Systemvana från Hogia, Axapta, Visma Administration, Upsales samt dagligen arbetat i Excel. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

 

Ulrika – Lönekonsult

Auktoriserad lönekonsult från Stockholms Internationella Handelsskola med gedigen erfarenhet av hela löneprocessen inklusive personaladministration av försäkringar, pensioner och arbetsgivarintyg. Har arbetat på både små och stora företag, inom likväl svenska som internationella koncerner. Ansvarat för lönehanteringen för uppemot 400 medarbetare.  Även erfarenhet av rapportering till myndigheter, registrering av utbetalningar på banken, bokföring, kontoavstämningar samt hantering av nettolöneavtal för anställda i Sverige och expatriater. I rollen har det vidare ingått att vara delaktig i interna projekt med fokus på uppgraderingar av affärssystem samt införande av nytt HR-system. Den personaladministrativa erfarenheten består ytterligare av bl.a. semesterlöneskuld, statistikunderlag, lönetillägg, bonusar med mera. Goda systemkunskaper inom Agda PS, Hogia Lön samt Visma Lön. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

 

Elin- Order – och Löneadmininstratör

Över 12 års erfarenhet av arbete inom ekonomi, lön och customer service. Nu senast i en roll som löneadministratör på ett företag inom installation och service. Hanterat tidrapportering och lönehantering för 6 bolag inom koncernen samt traktamenten och reseersättning för dryga 200 medarbetare. Tidigare i rollen som storkundansvarig vilket innebar dagligt arbete gällande prognoser, leveranser och orderhantering samt löpande avlastning för inköpsavdelning med hantering av kund och leverantörsfakturor. Har även lång erfarenhet i rollen som receptionist där arbetsuppgifterna förutom att ta emot besökare även innefattade orderadministration, växel, beställning av kontorsmaterial, posthantering, hotell-, taxi-, & konferensbokningar samt närvaro, -frånvarorapportering i tidredovisningssystem. Systemvana från SAP, Agresso och Hogia Lön. Goda kunskaper i engelska samt grundläggande kunskaper i spanska och tyska.

 

Esma-Office manager, koordinator, IT-support

Arbetat med service i över 10 år och har en gedigen kunskap inom administration, IT och kontorsansvar. Erfarenhet från olika branscher såsom advokatbyrå, eventbyrå, dagligvaruhandel, grossist inom konfektion m fl. Rollerna har sträckt sig över flera områden t ex IT-support vilket inneburit installation av nya telefoner, Ipads och datorer samt att vara behjälplig vid teknisk problemlösning. Uppdatering av hemsida, aktivering och underhåll av personalens digitala nycklar och larm. Ansvar för kontorsinköp och dess avtal samt viss projektledning vid renoveringar och ombyggnationer. Delaktig i planering och utförande av evenemang för kunder och interna aktiviteter. Även assisterat VD i det dagliga arbetet. Mycket goda IT-kunskaper: Microsoft Office, Visma. SharePoint m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska samt arabiska, tal och skrift.

 

Susanne  – VD- och projektassistent

Har under de senaste 20 åren arbetat brett och kvalificerat som VD-assistent för en rad olika internationella företag. Nu senast haft rollen som projektassistent och främst haft ansvar för den digitala verksamheten med fokus på webbinarier. Gedigen erfarenhet av planering och koordinering av interna och externa möten, rese- och hotellbokningar, organisering av företagsmiddagar, konferenser samt månatliga personalmöten. Hanterat utlägg- och reseräkningar, distribution av styrelsematerial och upphandling av såväl aktuella som nya leverantörer. Agerat resurs för ledningsgruppen och som projektledare även ansvarat för ombyggnation, inkluderat offertförfrågningar, kontakt med hantverkare, inredningsfrågor m.m. Mycket goda kunskaper i Officepaketet samt systemvana från bland annat; Adobe Professional, Agda reseräkningssystem, Flex reseräkningssystem, Visma faktureringssystem, Client First, Proceedo Process faktureringssystem, Apsis Pro, American Express Business Travel System samt Google Drive. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

 

Simon – HR-generalist

4 års arbetslivserfarenhet efter avslutade studier vid Stockholms Universitet, PAO programmet – Personal, arbete och organisation med inriktning psykologi. Arbetat brett inom HR i en global organisation med många internationella kontakter. Senast i rollen som Senior HR Representative och dessförinnan som HR- konsult vid ett internationellt läkemedelsföretag som HR-generalist. Löpande kontakt med ”payrollteamet” angående löner och förmåner, personalhandbok, upprättande av avtal, systematiskt miljöarbete samt HR-relaterad internkommunikation. Support till medarbetare och chefer gällande hantering av olika HR-system samt andra HR-relaterade frågor. Startat upp, slutfört och följt upp ett antal HR-relaterade projekt t ex sammanställning av en personalhandbok, uppdatering av personalpolicy, jämställdhetsplan, krisplan, medarbetarundersökningar etc. Goda IT-kunskaper såsom; Office-paketet, Cornerstone, Personec P samt Workday. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

 

Kristoffer Inköpare

5 års erfarenhet av inköp inom läkemedelsbranschen och de två senaste åren som internationell inköpare. Ansvarat har främst gällt inköp av licensläkemedel till apotek. Stor vana vid att hantera prisförfrågningar, upphandlingar, förhandlingar och avtalsskrivning. Arbetat med att förbättra och utveckla affärsområdet samt vidareutvecklat samarbetet med nya och gamla leverantörer. Har även arbetat i roller som administratör och handläggare inom landstinget samt deltagit i större förhandlingar. Utbildning inom internationell strategiskt inköp samt folkhälsovetarprogrammet, kandidatexamen. Mycket goda kunskaper i Microsoft Office samt i Palette och Visma Proceedo. Mycket goda kunskaper i engelska och tyska, tal och skrift.

 

Vi har även ett flertal studenter inom ekonomi och administration som gärna arbetar heltid under sommaren och vid behov deltid/extra med omgående start.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se