Tillgängliga konsulter

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här nedan kan du läsa om våra konsulter som blir lediga inom kort.
Du kan också kontakta oss och berätta om just dina specifika behov. 

 

Annika- Redovisningskonsult, bokslutsekonom

Ekonom med mångårig bakgrund inom redovisning och gedigen vana vid att arbeta som konsult. Lång erfarenhet av att självständigt sköta hela ekonomifunktionen på små och medelstora företag samt att strukturera och förbättra rutiner. Van vid att ansvara för bokföring, avstämningar, skatter, moms, löneadministration, rapportering, bokslut samt upprättande av årsredovisning och deklaration. Under ett flertal år utfört komplex redovisning i en stor koncern inom vårdsektorn och nu senast på ett företag inom fastighetsförvaltning. Mycket goda datakunskaper i MS Office samt olika bokförings- och löneprogram såsom Agresso, iScala, Pyramid, Hogia, Björn Lundén, Visma Administration samt Fenix. Bokslutsprogram b.la Wolters Kluwer och BL samt Vitec fastighetssystem. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

 

Adnan- Redovisningsekonom, ekonomiansvarig

Bred erfarenhet av ekonomiarbete, varav de senaste 13 åren som konsult. Har arbetat i både mindre företag och större koncerner och är van vid såväl övergripande ekonomiansvar såsom att hantera det dagliga flödet på en ekonomiavdelning. Vanligt förekommande arbetsuppgifter har varit löpande bokföring, periodiseringar, kontoavstämningar, månads- och kvartalsbokslut samt rapportering av skatter och avgifter. Varit ekonomiansvarig hos ett flertal kunder på längre uppdrag och där upprättat årsredovisningar, kvartals- och månadsrapporter, deklarationer, resultatuppföljningar, statistikrapporter, administrerat löner samt haft kontakt med revisorer. Även medverkat i att bygga upp ekonomifunktioner från grunden samt varit delaktig i att utveckla- och förbättra rutiner och processer. Systemvana från b.la. Visma Administration, Hogia, Navision, SAP, Oracle, Fortnox samt skatte- och årsredovisningsprogram. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

 

Tom – Ekonomiassistent

Har de senaste 2 åren arbetat som ekonomiassistent med arbetsuppgifter såsom kundreskontrahantering, betalningspåminnelser, inkassoärenden, företagskortsredovisningar, utläggsredovisningar och friskvårdsbidrag. Även stämt av balanskonton inför månadsbokslut, skött den löpande bokföringen samt rapporterat i ett börsnoterat bolag. Har i grunden en gedigen erfarenhet av servicerelaterade yrken och som kontorsassistent med arbetsuppgifter såsom; inköp av kontorsmaterial och inventarier. Skött kontakten med diverse leverantörer samt bokat både resor och hotell. Systemvana från Visma eEkonomi, Visma Compact 6, Fortnox, Oracle E-Business Suite, Excel/Google Sheets, Company Expense och Lime CRM. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

 

Eleonor – Löneadministratör

Över 20 års erfarenhet av självständig lönehantering från olika företag och verksamheter. Har beräknat och administrerat löner för både tjänstemän och kollektivansluten personal. Van vid provisionslöner, uträkning av bonusar, OB-tillägg, skifttillägg, beredskapsersättningar, ROT-hantering samt lönerelaterad redovisning. Ansvarat för vissa HR-relaterade arbetsuppgifter såsom arbetsgivarintyg, nyanställningar m.m. Förutom lönehantering även erfarenhet av ekonomirelaterade arbetsuppgifter innefattande; reskontraarbete, fakturering, löpande bokföring, avstämningar, bokslutsarbete samt till viss del koncernredovisning. Varit delaktig i lönesystembyte, upphandling av tjänster samt projektlett en större kontorsflytt. Arbetat i flertalet lönesystem såsom Hogia, Visma Proceedo, Agresso, Palasso, Agda, Personec, Aditro L samt Visma. Ekonomisystem såsom Trygg, Enterprice, Agresso, X-or compact, Visma och Opto. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

 

Johanna- HR-konsult, redovisningsekonom, deltid ca 60%

En mångfacetterad HR-konsult med redovisningsbakgrund. Erfarenhet av både operativt och strategiskt HR-arbete samt systematiskt arbetsmiljöarbete. Vanligt förekommande arbetsuppgifter under uppdrag som HR-konsult och HR-generalist har innefattat; arbetsrättsfrågor, förhandlingar, rekrytering, lönerevision, personaladministration, rehabiliteringsutredningar, avveckling samt omplaceringar. Vidare arbetat med utbildning och utveckling av både chefer och medarbetare samt haft stor delaktighet i övrig organisationsutveckling. Djup kunskap inom psykosocial arbetsmiljö, stress och rehabilitering. Har även under många år föreläst för företag och organisationer inom området stress och ”hållbara människor”. Som redovisningsekonom; erfarenhet samt stor vana av reskontraarbete, fakturering, löpande redovisning, skattedeklarationer, avstämningar, månadsbokslut, periodiseringar, skatt och moms m.m. Framtagning av underlag till årsbokslut i mellanstora aktiebolag och föreningar samt genomfört alla bokslutstransaktioner. Goda datakunskaper i MS Office samt olika HR-system och affärs- och ekonomisystem såsom Visma, Aditro, Hogia, Navision, Agresso och Fortnox. Mycket goda språkkunskaper i engelska, tal och skrift samt ryska i konversation.

 

Liselott- Nordisk HR-generalist

Kommer närmast från läkemedelsbranschen med en bred kunskap av operativt arbete inom HR för samtliga nordiska länder. I rollen ingick det, förutom att stötta HR direktör med diverse projekt, även support till samtliga chefer och medarbetare rörarande frågor inom arbetsrätt, pension, försäkringar och rehabilitering m.m.  Samordnat internutbildningar, hanterat lönerapporteringar samt skött systemuppdateringar i Workday. Har satt upp och genomfört aktiviteter gällande personalens hälsa och rehabiliteringssamordning, hanterat biladministration samt hållit i introduktion för nyanställd personal. Övriga arbetsuppgifter har innefattat alltifrån systematiskt arbetsmiljöarbete till att anordna kickoffer samt events. Dessförinnan flera års arbete inom IT-branschen och i rollen som HR specialist de senaste 4 åren. Goda IT-kunskaper såsom; MS Office, Workday, Applic8, People doc, SAP R/3, OneNote, ASW, Horizon, Centrion. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

 

Sanne – Säljsupport, orderadministratör

7 års erfarenhet från administrativt arbete, service och försäljning. Senaste 3 åren i rollen som säljsupport/administratör vid ett oljebolag och dessförinnan som butikssäljare/teamledare inom detaljhandeln. Van att fungera som länken mellan kund, säljare, lager och fabrik. Erfarenhet av orderadministration, spedition, frakthantering, export och inrikes order, inköp, fakturering, kreditering, reklamationer samt returer. Även arbetat med kund- och leverantörsreskontra samt avstämningar. Är utbildad gymnasieekonom med påbyggnadsutbildningar inom bland annat lönsamt arbetsmiljöarbete på Företagsuniversitet. Systemkunskaper i SAP, Sales Force och Officepaketet. Goda kunskaper i engelska och finska, tal och skrift.

 

Terje –Kundservicemedarbetare, säljsupport

Ett par års erfarenhet från kundsupport inom en internationell koncern för snabbrörliga konsumentprodukter och dessförinnan vid ett svenskt importföretag. Van att administrera och ta emot inkommande samtal och email från kunder samt att stötta och samarbeta med olika delar av organisationen gällande administrativa och kundnära frågor. Arbetsuppgifterna har vidare innefattat; att ta emot och registrera ordrar, hantering gällande returregistrering samt framtagande av statistik i samarbete med företagets säljare i respektive land. Har även erfarenhet av uppföljning och bokning av transporter, lägga upp arbetsorder samt fakturering och krediteringar. Dessförinnan arbetat med mötesbokning, butiksförsäljning, marknadsundersökningar m.m. Erfarenhet från ett flertal affärssystem som t.ex Axapta, SAP, Salesforce. Goda kunskaper i Officepaketet samt i engelska och norska, tal och skrift.

 

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se