Tillgängliga konsulter

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här nedan kan du läsa om våra konsulter som blir lediga inom kort.
Du kan också kontakta oss och berätta om just dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

Ekonomi

Margarita – Ekonomiassistent

Ett par års erfarenhet från ekonomiadministrativa arbetsuppgifter varav det senaste året i en mer renodlad roll inom reskontrahantering med arbetsuppgifter inom leverantörsreskontra, kundreskontra, avstämningar, påminnelsehantering, inköpsordermatchning och betalningar. Till det även haft dagligt mailkontakt med kunder samt agerat telefonsupport. Dessförinnan, flera års erfarenhet av arbete som speditör med sedvanliga arbetsuppgifter inom transport såsom att svara på tullförfrågningar, redovisa betalningar samt fylla i tulldeklarationer. Systemvana från Agresso, Visma eEkonomim, Visma Administration, Fortnox och Entré. Ryska som modersmål och goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Sissi – Ekonomiansvarig, redovisningsekonom, löner

Lång erfarenhet av att arbeta som konsult i rollerna som ekonomiansvarig, redovisningsekonom och Controller. Mycket van vid att snabbt sätta sig in i nya företag och arbetsuppgifter. Erfarenhet av företag i skiftande storlek, allt från transaktionstäta internationella koncerner och statliga myndigheter till små branschorganisationer. Gedigen erfarenhet av de flesta förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning. Allt från löpande redovisning och löner till årsbokslut och rapportering, budgetering, projektredovisning, US GAAP och SOX. Även momsutredningar, dagkassehantering och koncernkonsolidering. Upprättat nya arbetsprocesser och rutiner inför införande av SAP samt implementerat nya rutiner avseende FI-inspektionen. Till det även rapporterat halvårsvis till FI-inspektionen. Arbetat med flertalet affärssystem såsom Visma Administration, SAP, Hogia och Agresso. Mycket goda kunskaper i engelska samt mycket god vana vid att arbeta med engelska som koncernspråk.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Lena – Redovisningsekonom – Heltid / Deltid

20 års erfarenhet från arbete inom ekonomi och administration. Har nyligen avslutat en tjänst som ekonomisk och administrativt ansvarig för ett medelstort familjeägt svenskt företag. Stor erfarenhet av att arbeta operativt med allt från löpande redovisning, avstämningar, sammanställning av budget/prognos, bokslutsarbete (månad/period/år), koncernbokslut, rapportering, lagerhantering, skattedeklarationer samt momsredovisning. Även arbetat med HR-relaterade frågor som löneadministration, anställningar och semesterplanering. Arbetat i flertalet affärssystem såsom Movex, Wolters Kluwer, FDT och Visma Administration. Erfarenhet av lönesystem som Hogia och Visma Lön. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

BesmaRedovisningsansvarig, senior redovisningsekonom

Lång erfarenhet av att arbeta som konsult och gedigen bakgrund inom redovisning, har de senaste 11 åren arbetat brett med olika delar inom redovisning, moms och skatt. Bakgrund från företag i många olika branscher och storlekar, allt från transaktionstäta internationella koncerner till mindre organisationer. Van vid att arbeta med löpande redovisning, utredningar av avvikelser, löneförberedning, skatt och momsdeklarationer, månads- och kvartalsbokslut samt årsbokslut. Till det även arbetat med rapportering, uppföljning av budget samt analyser av kostnader. God erfarenhet av system-migreringar och omorganisationer. Väl förtrogen med IFRS, K3 och K2 samt deltagit i arbete under skiftet mellan olika rapporteringssystem. Affärssystemvana från Navision, SAP R3, SAP One, Agresso, Visma Control, Visma Global, SPCS, . Mycket goda kunskaper i bosniska/serbokroatiska, engelska samt mycket god vana vid att arbeta med engelska som koncernspråk.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Christoffer – Ekonomiassistent, kundreskontraspecialist 

Ekonomiassistent med drygt 9 års erfarenhet av arbete inom reskontra med stort fokus på kundreskontran. Har haft uppdrag och anställning på företag i skiftande branscher där majoriteten har varit stora organisationer och bolag. Arbetat med fakturering, kravhantering, kassaadministration, uppföljning av avtal samt bokning och avstämning av bankkonton. Van vid att arbeta med förbättring av befintliga arbetsprocesser. Till det även arbetat med registrering och kontering av leverantörsreskontra, avstämning av lagertransaktioner, lagersaldon samt inventeringar. Gymnasieekonom med goda kunskaper i Excel och vana från flertalet ekonomisystem såsom t.ex Navision, IFS, Windows XP/Vista och Microsoft Office. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Administration

Paula – HR-chef, personalansvarig

Lång och gedigen erfarenhet från företag i olika branscher, såväl stora koncerner som mindre ägarledda bolag. Har haft ansvar för HR i ledningsgrupper men är även van vid att leda verksamhetsnära HR-avdelningar med personalansvar. Väl förtrogen med arbetsrätten från olika kollektivavtal och har till det bred erfarenhet av samverkan och förhandlingar med fackliga parter. Van att arbeta operativt och strategiskt med HR samt ta fram och implementera processer. Ansvarat för interninformation via intranät och personalmöten, upprättat personalhandböcker, arbetat med arbetsmiljö, upprättat ISO-rutiner för HR-funktionen samt arbetat med företagskultur och värderingar. Även upprättat befattningsbeskrivningar och ansvarat för personalförsörjning, schemaläggning, pensioner, försäkringar, internutbildning m.m. PAO-programmet vid Stockholms universitet 1998. Mycket goda IT-kunskaper, arbetat i MS-Office, Agda Lön, Agda Tid och Hogia. Mycket goda kunskaper i italienska och goda kunskaper i engelska.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se 

Jenny – Lönekonsult

Auktoriserad lönekonsult från Stockholms Internationella Handelsskola med gedigen erfarenhet av hela löneprocessen inklusive personaladministration av försäkringar, pensioner och arbetsgivarintyg. Har arbetat på både små och stora företag, inom likväl svenska som internationella koncerner. Ansvarat för lönehanteringen för uppemot 650 medarbetare.  Erfarenhet av rapportering till myndigheter, registrering av utbetalningar på banken, bokföring, kontoavstämningar, hantering av nettolöneavtal för anställda i Sverige och expatriater. Deltagit i interna projekt med fokus på uppgraderingar av affärssystem samt införande av nytt HR-system. Detta för att underlätta migrering av personaldata och uppsättning av grunddata i lönesystemet samt diverse effektiviseringsprocesser inom organisationen. Den personaladministrativa erfarenheten består ytterligare av bl.a. semesterlöneskuld, statistikunderlag, lönetillägg, bonusar med mera. Systemvana från Agda PS, PA-system, Hogia Lön, Flex HRM, IFS, HR-plus web, ELFA samt SLA-avtal. Goda kunskaper i engelska , tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Susanne – VD-assistent

Har under de senaste 20 åren arbetat brett och kvalificerat som VD-assistent för en rad olika internationella företag. Har lång och gedigen erfarenhet av planering och koordinering av VDs interna och externa möten, rese- och hotellbokningar, organisering av företagsmiddagar, konferenser samt månatliga personalmöten. Hanterat utlägg- och reseräkningar, distribution av styrelsematerial och upphandling av såväl aktuella som nya leverantörer. Agerat resurs för ledningsgruppen och som projektledare även ansvarat för ombyggnation, inkluderat offertförfrågningar, hantverkare, inredningsfrågor m.m. Mycket goda kunskaper i Officepaketet samt systemvana från bland annat; Adobe Professional, Agda reseräkningssystem, Flex reseräkningssystem, Visma faktureringssystem, Client First, Proceedo Process faktureringssystem, Lotus Notes, American Express Business Travel System samt Google Drive. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Susanna – Projektledare, säljkoordinator, administratör

Över 10 års erfarenhet från olika projektledande, koordinerande och administrativa roller inom marknad och försäljning. Kommer senast från en roll som Project Manager där arbetsuppgifterna inneburit att ansvara för alla interna och externa marknadsföringsaktiviteter. Haft ett helhetsansvar för bolagets nordiska konferenser. Även arbetat med produktlanseringar, kampanjer (print och digitalt), försäljning och internkommunikation. Van vid att samarbeta med försäljningsavdelningen i upprättande av sälj- och marknadsföringsmål. Tidigare erfarenhet från roller såsom försäljnings- och marknadskoordinator. Har studerat digital marknadsföring och strategisk marknadsföring på IHM Business School. Officepaketet samt goda kunskaper i MS Dynamics, Agda, Opto och Navision. Mycket goda språkkunskaper i engelska, tal och skrift samt franska i tal.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Lidia – Administratör, säljassistent, ordermottagare

Under mer än 10 års tid arbetat brett med administration i roller såsom b.la säljassistent och orderadministratör i ett flertal internationella bolag inom olika branscher. Hanterat offerter och reklamationer samt fakturering. I en roll som säljkoordinator ingick det även att beställa och bevaka leveranser samt administrera tulldeklarationer. Stor vana av service och problemlösning samt att vara länken mellan kund och interna avdelningar såsom produktion. Även organiserat företagsresor och internationella mässor där det även ingått visst översättningsarbete. Förutom mycket kunnig i Officepaketet också systemvana från SAP, proAlpha och WinSchool. Förutom dubbla modersmål i spanska och tyska även mycket goda kunskaper i engelska. Därpå, även goda kunskaper i svenska och Italienska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se