Tillgängliga konsulter

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här nedan kan du läsa om våra konsulter som blir lediga inom kort.
Du kan också kontakta oss och berätta om just dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

Ekonomi

Anna-Karin – Redovisningskonsult

Drygt 20 års bakgrund i rollen som ekonomiansvarig och Controller, både som anställd och nu senaste åren som konsult. Erfarenhet av att självständigt sköta hela ekonomifunktionen med allt från löpande redovisning till månadsbokslut och rapportering. Har arbetat med budgetering, likviditetsuppföljning, valutahantering och projektredovisning. Till det även arbetat med lön, personaladministration samt skattedeklarationer. Haft brett ansvar rörande HR- och IT-frågor. Erfarenhet från flera olika företag, både mindre och medelstora samt internationella företag med verksamhet i Europa. Arbetat i flertalet affärssystem såsom Visma Administration 2000, Navision, Hogia, Björn Lundén, Edison, SAP, Oracle, Visma Lön m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Gabriella – Redovisningsekonom, redovisningsassistent

Har lång erfarenhet av ekonomiarbete i olika roller såsom redovisningsekonom med bolagsansvar, redovisningsassistent samt kund- och leverantöresreskontraansvarig. Har bland annat erfarenhet av in- och utbetalningar, valutaväxling, löpande bokföring, löneredovisning, periodiseringar, avskrivningar, momsredovisning, skatt, avstämningar och bokslutsarbete. Till det även arbetat med rapportering, kostnads- och intäktsanalyser samt Cash Forecast. Arbetat i flertalet affärssystem såsom Agresso, SalesForce, ReadSoft, OCRA, Raindance55, Lager2000, Retain24, WM-Card, Palette, AX Dynamic, Pyramid, DIicom, OpusCapita, SAP CRM/R3 samt Officepaketet. Mycket goda kunskaper i engelska och Spanska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Ingela – Redovisningsekonom, deltid 75 %

Mångårig erfarenhet av redovisningsarbete i ett internationellt företag inom läkemedelsutvecklingsbranschen. Arbetsuppgifterna har bestått av löpande bokföring inkluderat kund- och leverantörsreskontra samt månads- och årsbokslut inklusive avstämningar och rapportering. Har även arbetat med bokning/utbetalning av löner och valutakurshantering samt framtagande av arbetsrutiner för implementering av elektroniskt fakturahanteringssystem. Haft ett tätt samarbete med revisorer och hanterat sammanställningar vid avstämningar och årsbokslut. Magisterexamen i ekonomi med inriktning redovisning. Bred erfarenhet av flertalet olika affärssystem såsom; Visma, SAP, Hogia och Fortnox. Goda kunskaper i MS Office. Mycket goda kunskaper, i engelska och tyska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Anette – Ekonomiassistent

Cirka 10 års erfarenhet i rollen som ekonomiassistent, inom både kund- och leverantörsreskontra samt kreditgivning i stora svenska och internationella företag. Har bland annat arbetat med påminnelser, inkasso, kravhantering och räntefakturering, månatliga avstämningar, kundreskontra, fakturering, registrering och bevakning av inkommande betalningar. Till det även hanterat kreditbedömning, utskick av leverantörsfakturor för attest, betalning av leverantörsreskontran, upplägg av nya leverantörer/kunder samt deltagit i stora förbättringsprojekt och utvecklat nya flöden, processer och arbetssätt. Har förutom den svenska kundreskontran arbetat och varit ansvarig för kundreskontran för Norden, Baltikum och Holland.  Diplomerad Superuser i SAP via IBM. Mycket god erfarenhet av arbete i SAP men även i IFS, Dynamic AX, Oracle samt Officepaketet. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Sanne, heltid/deltid – Ekonomiassistent/administratör

Har de senaste 5 åren arbetat som ekonomiassistent med både kund-och leverantörsreskontra. Hanterar arbetsuppgifter så som in- och utbetalningar, fakturering, påminnelser- och kravhantering, ankomstregistrering av fakturor, utbetalning av leverantörsfakturor, avstämningar samt utläggshantering. Dessförinnan flera år i administrativa roller såsom receptionist och marknadsföringsassistent. Genomfört bokningar av resor och hotell, sänt möteskallelser, planerat samt utfört interna och externa workshops och event. Projektlett mindre projekt samt ansvarat för uppdatering av hemsida och sociala medier. Har förutom det en gedigen erfarenhet av renodlade servicerelaterade yrken som t.ex butiksarbete. Goda kunskaper i affärssystemet Microsoft Dynamics/ Navision, Garp, Onguard/Cash allocation, Approve-it, Visma samt bokningsprogrammet Farmers Wife. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

 

 

Administration

Eleonor – Löneadministratör

Över 20 års erfarenhet av självständig lönehantering från olika företag och verksamheter. Har beräknat och administrerat löner för både tjänstemän och kollektivansluten personal. Van vid provisionslöner, uträkning av bonusar, OB-tillägg, skifttillägg, beredskapsersättningar, ROT-hantering samt lönerelaterad redovisning. Även ansvarat för vissa HR-relaterade arbetsuppgifter såsom arbetsgivarintyg, nyanställningar m.m. Förutom lönehantering, mångårig erfarenhet av ekonomirelaterade arbetsuppgifter innefattande; reskontraarbete, fakturering, löpande bokföring, avstämningar, bokslutsarbete samt till viss del koncernredovisning. Varit delaktig i lönesystembyte, upphandling av tjänster samt projektlett en större kontorsflytt. Arbetat i flertalet lönesystem såsom Hogia, Visma Proceedo, Agresso, Palasso, Agda, Personic S, Aditro L samt Visma. Ekonomisystem såsom Trygg, Enterprice, Visma Proceedo, Agresso, X-or compact, Visma ekonomi och Opto. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Gustav – Säljassistent, ordermottagare

Under mer än 6 års tid arbetat brett med administration i roller såsom b.la säljassistent och orderadministratör. Bakgrund från flertalet internationella bolag inom olika branscher. Hanterat offerter och reklamationer samt fakturerat kunder. I rollen som säljkoordinator ingick det även att beställa och bevaka leveranser samt att administrera tulldeklarationer. Stor vana av service och problemlösning samt att vara länken mellan kund och interna avdelningar såsom t.ex. produktion. Organiserat företagsresor och internationella mässor där det även ingått visst översättningsarbete. Förutom mycket kunnig i Officepaketet också systemvana från Navision, SoftOne, Fortnox m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska och tyska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Cecilia – Chefsassistent, administratör, deltid

Mångårig erfarenhet och gedigen kunskap från servicerelaterade roller där prioritering, planering, bokning och bevakning ingått i arbetsuppgifterna. Senaste 4 åren som konsult i roller som VD- och chefsassistent vid försäkringsbolag, energiföretag samt statlig myndighet. Grundlig kompetens inom korrespondens samt framtagande av PowerPoint presentationer. Har god erfarenhet av kalenderbokningar, resor- och mötesplanering/bokning, mailhantering samt övriga sedvanliga assistentuppgifter. Mycket goda IT-kunskaper, MS Office, Agresso, Basware, Oracle PSA, SAP m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, även affärsengelska och spanska.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se