Lediga konsulter

Här nedan kan du läsa lite om några av de konsulter vi har tillgängliga nu eller som kommer bli tillgängliga inom en snar framtid. Det går även bra att  kontakta oss och berätta om just dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

Marie – Redovisning- och löneansvarig, redovisningskonsult

20 års erfarenhet av redovisning, senaste åren som konsult. Har haft flertalet uppdrag i rollen som senior redovisningskonsult. Det senaste uppdraget som redovisningsansvarig och före dess som HR & löneansvarig i en koncern bestående av 7 bolag. Arbetsuppgifterna har bl. a bestått av projektredovisning, analyser/uppföljningar, utredning och upprensning av differenser på balanskonton samt även upprättande av bokslut samt årsredovisning. Löneansvaret bestod av hanteringen av ca 200 löner, deklarering till SKV samt bokföring av samtliga lönekostnader. Väl insatt i IFRS, SOX, koncernredovisning, konsolidering, rapportering och andra ekonomiska analyser. Uppdragsgivare har varit internationella och svenska bolag, statliga och privata. Även erfarenhet från arbete på redovisningsbyrå med egna kunder. Bred erfarenhet av system såsom Cognos, Hyperion, Ocra, Raindance, Visma, Cognos lön m.f.l. Mycket god engelska, i tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Maria – Ekonomiansvarig, redovisningsekonom

12 års erfarenhet i roller som ekonomiansvarig och redovisningsekonom. Ansvarade för rapportering, avstämningar, redovisning, budgetering, analys, likviditetsuppföljning, moms- och skatteredovisning, bokslut, årsredovisningar samt avtalshantering m.m. Arbetat med översyn av rutiner och effektivisering samt ansvarig för administrativa rutiner. Har haft HR – personalansvar och ansvarat för löner och rapportering till myndigheter. Erfarenhet från olika branscher, både små och stora företag samt koncerner. Goda kunskaper i Excel och olika ekonomiprogram t ex Visma Administration samt Hogia. Utbildning i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Goda kunskaper i engelska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Jonas – Ekonomiansvarig, Controller, deltid

17 års erfarenhet främst i roller som ekonomi – och redovisningsansvarig men även som Controller. Senaste 12 åren som konsult. Allt från stora till medelstora och små ägarledda bolag inom många olika branscher. Främst tjänsteföretag men även import- och exportföretag. Van att självständigt hantera hela ekonomifunktionen. Stor erfarenhet av att skapa rutiner och effektivisera. Löpande bokföring, löner, månads- och årsbokslut, deklarationer, rapporter, budgetarbete, likviditetsrapporter, avstämning mellan utländska dotterbolag, kassaavstämning samt reseräkningar. Arbetat i flertalet affärssystem; iScala, Visma Administration, Hogia Ekonomi samt Hogia Lön m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Annsofie – Ekonomiassistent, leverantörsreskontra

Kommer senast från ett konsultuppdrag i en stor koncern inom telekom där hon främst arbetade med stora flöden inom leverantörsreskontra. Arbetsuppgifterna har varit allt från posthantering, sortering, verifiering, scanning, matchning av fakturor mot inköpsorder, korrigeringar samt avstämningar. Under sin studietid även arbetat som säljare och rådgivare inom banksektorn och Pensionsmyndigheten. Efter studier ett kortare uppdrag vid en större revisionsbyrå. Förutom goda kunskaper i Officepaketet, även kunskaper i affärssystemen Oracle och SAP. Deltog även i en projektgrupp inför uppgradering av SAP. Ekonomiekandidatexamen från Högskolan i Gävle. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Sarah – Ekonomiassistent, redovisningsassistent

3 års erfarenhet av arbete med ekonomirelaterade uppgifter, gällande främst kundreskontra, leverantörsreskontra, fakturering, kontoavstämningar, avstämningar i balanskonton, momshantering, in-och utbetalningar samt även internationella betalningar.  Svarade dagligen på ekonomifrågor från företagets kunder. Företagen har varit verksamma i hotell och restaurangbranschen samt detaljvaruhandeln. Erfarenhet från följande ekonomisystem; SoftOne Professional och SoftOne Scanning, Visma Business AX produktion samt Adra Match. Har även arbetat med digital kommunikation t ex i sociala medier. Kandidat i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Nadja – Inköpare

5 års erfarenhet av inköp inom läkemedelsbranschen och de senaste 2 åren som internationell inköpare. Ansvaret har främst gällt inköp av licensläkemedel till apotek. Stor vana vid att hantera prisförfrågningar, upphandlingar, förhandlingar och avtalsskrivning. Arbetat för att förbättra och utveckla affärsområden samt har vidareutvecklat samarbetet med nya och gamla leverantörer. Har även arbetat i roller som administratör och handläggare inom landstinget samt deltagit i större förhandlingar. Utbildning inom internationell strategiskt inköp samt folkhälsovetarprogrammet, kandidatexamen. Goda kunskaper i Microsoft Office. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift. Vissa kunskaper i tyska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Elisabeth – Säljadministration, kundtjänst, marknad 

Nu senast arbete inom administration på ett internationellt företag med ansvar för order, lagerstatus, provutskick, avtal samt uppdateringar i CRM system. I tidigare arbeten även arbetat med  utförande av annonser, pressreleaser och medverkat vid produktfotografering samt bokning av mässmonter etc.

I samtliga yrken haft kund- och servicefokus genom att hantera varierande ärenden per telefon, via system eller besök på plats. Kundtjänsterfarenhet från banksektorn där det främst handlade om beställningar, felanmälningar och övriga supportärenden. Framställande av grafiskt material information inför sälj- och informationskampanjer på reklambyrå under flera år. Van vid CRM system, Indesign, Illustrator m.m. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift samt även vissa kunskaper i tyska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Fadhi – Order och logistik, kundsupport

Flera års erfarenhet av helhetsansvar för order- och logistikflödet på ett flertal bolag. Tagit emot inkommande order från kunder och från säljkåren via EDI, telefon, mail och fax. Bokat frakt och gjort direktleveransbeställningar hos leverantörer. Matchat och stämt av leverantörsfakturor mot inköpsorder. Fakturerat lager och direktleveransorder, i vissa fall med valutaköp och tilldelning av valuta. Hjälpt kunder med fakturafrågor och även kontrollerat kreditlimit för kunder. Hanterat lättare personaladministration såsom reseräkningar och semesterplanering samt sammanställning av närvarorapporter. Operativsystem vana från t.ex. Concorde, IFS, SAP och Navision. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Monica – Office Manager, receptionist

Bred erfarenhet inom kundtjänst, reception/telefoni och mer avancerad ordermottagning. De senaste 8 åren som Office Manager på ett mindre försäkringsbolag. Hade ansvaret för larm, växel, posthantering, fakturering, inköp av allt kontorsmaterial samt andra förekommande driftsrelaterade frågor. Huvudansvar för kontakten med hyresvärd samt lokalvård. Skötseln av företagets gemensamma utrymmen, såsom kök och konferensrum. Även administrativt stöd till företagets underwriters. Erfarenhet från ett flertal olika växelsystem, goda kunskaper i Office paketet. Goda kunskaper i engelska både i tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Johanna – HR generalist, rekryteringsansvarig

Ansvarat för hela rekryteringsprocessen, från annonsering till slutintervju. Stöttat chefer i både rekrytering och övriga personalrelaterade frågor. Tagit fram anställningsavtal, koordinerat medarbetarundersökningar samt uppdaterat policys och ansvarat för introduktion av nyanställda. Arbetat nära HR-chef i frågor som rör; Talent Management, HR-processer och personalsystem.  Självständigt ansvarat för kommunikationen, samordningen samt utskick av nyhetsbrev. Kandidat från Uppsala Universitet i ekonomi med inriktning mot personal. Goda kunskaper i Officepaketet samt erfarenhet från ReachMee, Agda, Heartpace m.fl. Engelska flytande i tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se