13 erfarna konsulter tillgängliga för nya uppdrag

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här kan du läsa om 13 av våra konsulter som blir lediga inom kort. Du kan också kontakta oss och berätta om dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

EKONOMI

Robert – Ekonomichef

Erfarenhet
20 år främst i rollen som ekonomichef, men även som redovisningschef. Har arbetat på revisionsbyrå. Lång och bred erfarenhet inom bank- och finanssektorn, konsultföretag, koncern inom motorbranschen samt servicebolag som administrerar upphovsrätter. Ekonomiexamen från Lunds Universitet 1985.

Kunskaper
Ansvarat för ekonomiavdelningens samtliga funktioner. Redovisning, budget, rapportering, cash management, valutor, finansiering, investeringar och skatter. Även kontors- och lokalansvarig. Arbetat med olika effektiviseringsarbeten. Ledningsgruppsarbete.

Språk- och IT kunskaper
Flytande i engelska i tal och skrift. Visma/SPCS, Navision och Entré.

Omfattning
Heltid


Lena – Redovisningschef, ekonomichef

Erfarenhet

Mer än 20 års erfarenhet inom redovisning och revision både som konsult och anställd. Mindre, medelstora och stora företag inom exempelvis FMCG och produktionsföretag. Koncerner med många dotterbolag, internationella företag och redovisningsbyrå.

Kunskaper
Van att göra flödes- och processbeskrivningar vid utvecklingsarbete samt att genomföra effektivisering av ekonomiska och administrativa rutiner. Gedigen kunskap inom redovisning, budget, rapportering, cash management, valutor, finansiering, löner, lager, investeringar och skatter.

Språk- och IT kunskaper
Goda kunskaper i engelska. SAP, Hogia, Visma, Xor, Jeeves, Excel, Smartsheet m fl.

Omfattning
Heltid, deltid


Åsa – Controller, redovisningsekonom

Bakgrund
9 års erfarenhet från roller som Business Controller och redovisningsekonom. Har arbetat i flertalet internationella bolag, men även mindre svenska bolag inom bland annat fastighetsbranschen. Van att arbeta med redovisning i de nordiska länderna. Bachelor of Business Administration, European University i Bryssel.

Kunskaper
Bokslut, rapportering, kostnadsanalys, kreditbedömningar, deklarationer, momsredovisning inom Norden, budgetarbete, löpande bokföring, avstämningar, kund- och leverantörsreskontra m.m.

Språk- och IT kunskaper
Flytande i engelska. Mycket goda IT kunskaper i SAP, Pyramid, Navision, Multisoft samt MS Office.

Omfattning
Heltid, deltid


Kerstin – Ekonomiassistent, löneadministratör

Bakgrund
Drygt 20 års erfarenhet från olika roller inom ekonomi och redovisning, varav senaste året som konsult. Flyttade från Tyskland till Sverige 2006 och har sedan dess arbetat med ekonomi och löneadministration. Erfarenhet av de flesta arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning i mindre företag. Erfarenhet från tjänste- och industriföretag samt detaljhandel.

Kunskaper
Kund- och leverantörsreskontra, löpande bokföring, fakturering, registrering av huvudbokstransaktioner, in- och utbetalningar, påminnelser, löneadministration, bokslutsarbete.

Språk- och IT kunskaper
Mycket goda kunskaper in engelska, tyska som modersmål. MS Office, Visma SPCS, SAP, iScala, Navision, Monitor, Hogia Lön, ReadSoft.

Omfattning
Deltid


Christina – Ekonomiassistent, redovisningsekonom

Bakgrund
Gedigen erfarenhet från olika arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning i både stora och små företag. Van att hantera stora volymer i t ex outsourcingföretag där hon arbetat med fakturahantering och scanning. Varit ekonomiansvarig i mindre bolag vilket inneburit att självständigt sköta hela ekonomifunktionen inklusive löner. Ansvarat för den löpande bokföringen i olika dotterföretag och handelsbolag inom en koncern.

Kunskaper
Löpande redovisning, löner, skattedeklarationer, ankomstregistrering och slutregistrering av leverantörsfakturor, kontering, betalningar, avstämning av balanskonton, utbetalning till frilansare med A-skatt. Även van att sköta administrativt arbete parallellt med ekonomiarbete.

Språk- och IT kunskaper
Mycket goda kunskaper i engelska. Scala, Navision, Agda PS, HR-Plus

Omfattning
Heltid


Lena – Ekonomiansvarig, redovisningsekonom

Bakgrund
16 års erfarenhet av ekonomiarbete, främst från medelstora företag. Van att självständigt sköta hela ekonomifunktionen inklusive löner. Senast i rollen som ekonomiansvarig vid ett expansivt företag inom projektledning och byggkonsultverksamhet. Hon har även haft liknade roller i ett medieföretag och bygg- och anläggningsföretag.

Kunskaper
Kund- och leverantörsreskontra, bokföring, löneadministration inklusive förmåner och pensioner, skattedeklarationer, förberedelser inför bokslut, indexering av intäkter, betalningar, avstämningar, budgetarbete, resultatuppföljning m.m.

Språk- och IT Kunskaper
Goda kunskaper i engelska. Hogia, Pyramid, Visma.

Omfattning
Heltid

ADMINISTRATION

Linda – VD-/Chefsassistent

Bakgrund
Mångårig erfarenhet som VD och chefsassistent i internationell storföretagsmiljö samt som assistent åt ledningsgrupp i i medelstora företag. Har även arbetat på nordisk och europeisk nivå. Erfarenhet från olika branscher såsom IT, läkemedel, konsultföretag, advokatbyrå och detaljhandelskedja.

Kunskaper
Van att ansvara för omfattande resebokningar, kalender- och mötesbokning, schemaläggning samt personalaktiviteter. Sammanställa presentationer, kallelser och förberedelser inför möten. Har även ansvarat för uppdateringar på hemsidor samt sociala medier.

Språk- och IT kunskaper
Mycket goda kunskaper i engelska. MS office, Hogia m fl.

Omfattning
Heltid


 

Susanne – Office Manager

Bakgrund
Bred erfarenhet från olika roller inom service, administration och försäljning. Erfarenhet som Office Manager i internationell koncern med ansvar för växel/reception samt att det praktiska på kontoret fungerar. Även lång erfarenhet i rollen som kundservicechef med personalansvar för upp till ca 30 personer.

Kunskaper
Löpande kontakter med leverantörer, inköp och förhandlingar, fakturahantering, ansvar för företagets mobiltelefoner, passerkorthantering, bokning av lokaler, förberedelser inför konferenser, schemaläggning samt utvecklingssamtal.

Språk- och IT kunskaper
Goda kunskaper i engelska. MS Office, SAP

Omfattning
Heltid


Karin – Administratör

Bakgrund
Lång erfarenhet av roller som projekt- och utbildningsadministratör med fler än 20 slutförda konsultuppdrag. Även erfarenhet som pedagog inom IT och media. Uppdragen har varit vid både små och stora företag, internationella koncerner samt inom kommun, statliga bolag och fackförbund.

Kunskaper
Projektadministration, uppbyggnad av administrativa rutiner, iordningsställande av lokaler och utrustning vid nyetablering, personaladministration, framtagande av utbildnings- och informationsmaterial, utformning av interna webbsidor och mallar för informationsutbyte, hålla kurser, utredningsarbete, rapportering m.m. Även dokumenthantering för stora mängder information.

Språk- och IT kunskaper
Flytande i engelska i tal och skrift. Platina, EPiServer CMS6, e.Fact, Projectplace, FileNet, Visma Business, Oracle BI Analytics.

Omfattning
Heltid

SÄLJ/MARKNAD

Pia – Kundtjänst, ordermottagare, Service Coordinator

Bakgrund
Sammanlagt 15 års erfarenhet från olika roller inom service och försäljning. Serviceledare/Dispatch vid internationellt företag inom grafiska industrin samt vid ett IT företag, kundservice på ett stort fastighetsbolag samt receptionist och ordermottagare vid ett svenskt grossistföretag inom livsmedelsbranschen.

Kunskaper
Ta emot felanmälningar och beställningar samt koordinera teknikers arbeten hos kund, hantera order, fakturahantering, kontering och registrering av leverantörsfakturor. Kundservice med hantering av felanmälningar, nycklar och kontrakt.

Språk- och IT kunskaper
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift. SAP, ASW-Service, SerVad, FastNet.

Omfattning
Heltid


Kristin – Kundtjänst

Bakgrund
7 års erfarenhet av servicerelaterat arbete varav senaste 2 åren som konsult. Har erfarenhet från kundservice gällande TV abonnemang, digital annonsering, telefoni, bredband, digital TV, nummerbyrå samt tekniskt installationsföretag och myndighet. Även arbetat i reception och med administration.

Kunskaper
Kundsupport till privatpersoner och företag. Produktinformation, fakturafrågor, teknisk support, felsökning, försäljning, reklamationshantering, textgranskning etc. Besvara inkommande samtal och ta emot besökare, administrativt arbete i reception såsom posthantering och faktureringsunderlag.

Språk- och IT kunskaper
Goda kunskaper i engelska. MS Office, Fortnox

Omfattning
Heltid

HUMAN RESOURCE

Pia – HR chef

Erfarenhet
Senaste åren som skandinavisk HR chef respektive HR Business Partner vid internationella bolag med både kollektivanställda och tjänstemän. Tidigare mångårig erfarenhet som regionchef, trafikchef m.m. inom både privat och offentlig verksamhet.

Kunskaper
Arbetat med de flesta uppgifter inom HR området med tyngdpunkt på arbetsrätt, arbetsmiljö, hälsa och säkerhetsfrågor. Framtagning, implementering och uppföljning av policys, processer och nyckeltal. Kompetens- och verksamhetsutveckling. HR stöd och rådgivning till chefer och medarbetare lokalt och globalt. Lönerevisioner, förmånshantering, förhandlingar. Ledningsgrupp och styrelsearbete.

Språk- och IT kunskaper
Mycket goda kunskaper i engelska. Arbetat i olika HR och affärssystem t ex SAP.

Omfattning
Heltid

LOGISTIK/INKÖP

Sara – Inköpsassistent

Bakgrund
5 års erfarenhet som inköpsassistent. Arbetat med inköp i företag inom tillverkningsindustrin, motorfordonsbranschen, FMCG och detaljhandelsföretag. Senaste 2 åren som konsult. Har arbetat med inköp av komponenter och material samt produkter och tjänster.

Kunskaper
Orderläggning, ta in offerter från leverantörer, inköp efter avrop, upprätthålla kontakter med leverantörer, uppdatera priser och produktinformation samt leveransbevakning och spedition.

Språk- och IT kunskaper
Mycket goda kunskaper i engelska. SAP och andra stora affärssystem.

Omfattning
Heltid