Bemanningsbranschen – nu & då

Jag fastnade för denna spännande bransch för drygt 20 år sedan och kan konstatera att det skett stora förändringar inom många områden. Inte minst när det gäller tjänste-utbudet som branschen erbjuder idag. Från att det främst handlade om uthyrning av stans- och skrivhjälp erbjuds idag i princip alla personalkategorier.

Under åren har kundernas köpbeteende förändrats från att det var vanligt att kunderna
behövde ”nån” snabbt till att man idag gör kravprofiler och vi presenterar flera kandidater för uppdragen som kunden sedan har möjlighet att välja bland. Uppdragen har dessutom blivit längre och den inhyrda personalen är en naturlig del i företagens verksamhet.

Kundernas intresse för personen bakom konsulternas kunskap och erfarenhet har ökat. Bakgrunden till detta tror jag är att många företag hyr in konsulter för långa perioder och uppdragen ofta leder till att konsulten övergår till att vara anställd hos kunden.

Att branschen har vuxit kan man också se genom att fler än hälften av alla lediga tjänster som annonseras på olika rekryteringssajter är via bemanningsföretag. Lägg där också till alla tjänster som inte annonseras utan tillsätts med redan inhyrda konsulter.

Mycket pekar på att branschen kommer fortsätta att växa och förändras under kommande årtionden. Av den sysselsatta befolkningen i Sverige är det fortfarande bara 1,5% som arbetar i bemanningsbranschen medan samma siffra i t ex Storbritannien är 3,8%.

Jag ser fram emot att följa den fortsatta utvecklingen!

Peter Ahlander
VD – Avanzera Bemanning AB