Löpande redovisning – vi hjälper dig!

I bokföringslagen är det stadgat att alla företag måste ägna sig åt löpande redovisning. Oavsett om ni upprättar redovisningen själv eller lämnar in erat underlag och får det hanterat av en extern redovisningsekonom så ska affärshändelserna bokföras och redovisas. I den här artikeln berättar vi mer om hur ni lyckas med löpande redovisning.

Innehåll

-Vad är löpande redovisning?
-Lyckas med er redovisning
-Ta hjälp av Avanzera

Vad är löpande redovisning?

Löpande redovisning innebär att samtliga affärshändelser ska redovisas i kronologisk ordning. Det inkluderar alla händelser som påverkar företagets ekonomi. Det kan exempelvis handla om en tillgång eller skuld som uppstår eller förändras. Alla händelser måste dessutom kunna verifieras och grundas på ett underlag, exempelvis en faktura, ett kvitto eller en transaktion.

Alla aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och fysiska eller juridiska personer som bedriver en enskild firma är enligt lag skyldiga att redovisa sina affärshändelser. Detta för att kunna överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat. Den löpande redovisningen avslutas sedan med en årsredovisning eller ett årsbokslut och ska finnas bevarad i 7 år innan företagaren får göra sig av med informationen.

Lyckas med er redovisning

Innan du börjar redovisa rekommenderar vi att du tänker igenom och planerar vilken struktur som passar er bäst. Den bör vara så enkel och överskådlig som möjligt, på så sätt kan du spara både tid och pengar. Tänk på att du vid varje bokförd post måste kunna visa upp nedanstående uppgifter:Registreringsordning

-Redovisningsperiod
-Verifikationsnummer
-Kontering
-Bokfört belopp

För att redovisa dessa finns det framförallt två olika metoder som du kan använda dig av, kontantmetoden eller fakturametoden. Nedan går vi igenom vad som skiljer metoderna åt.

-Kontantmetoden – Denna metod innebär att det bara blir ett bokföringstillfälle per faktura, alltså när fakturan betalas. Se till att förvara dem en sorterad ordning, exempelvis efter datum, så att det blir så enkelt som möjligt när du väl ska redovisa fakturorna. Kontantmetoden får bara användas av företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor.

-Fakturametoden – Denna metod går istället ut på att inkommande och utgående fakturor bokförs på fakturadatumet. Det innebär exempelvis att en inkommande faktura bokförs som en kostnad under ankomstdagen. När betalningen sker bokförs detta och skulden försvinner. På samma sätt bokförs en utgående faktura som en skuld under faktureringsdagen. När skulden är betald bokförs det och skulden försvinner. Med andra ord sker bokföringen i två etapper, om inte fakturan betalas samtidigt som fakturadatumet – då sker bokföringen i en etapp.

Ta hjälp av Avanzera

Om du vill veta mer om löpande redovisning eller om du är osäker över hur du ska hantera den kan du med fördel vända dig till oss på Avanzera. Vi har hjälpt hundratals företag med såväl rekrytering som personaluthyrning inom ekonomi, administration och redovisning.

När du väljer att anlita oss tar vi ett helhetsansvar över hela processen och har ett enda mål i sikte – att hitta rätt person till rätt plats. Detta innebär att vi tar hand om allt ifrån annonsering och telefonintervjuer till djupintervjuer och psykologiska tester.

Hör av dig till oss redan idag på 08 – 545 28 300 eller info@avanzera.se så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just dig med en lyckad rekrytering.