10 konsulter tillgängliga för nya uppdrag!

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här nedan kan du läsa om åtta av våra konsulter som blir lediga inom kort.
Du kan också kontakta oss och berätta om just dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

 

Johanna– HR Business Partner

Under 10 år arbetat som HR Business Partner och stöttat ledningsgrupp i strategiska frågor såsom; talent management, successionsplanering, kompensations- och organisationsutveckling, omorganisationer, individuell coaching, medarbetarundersökningar samt fackliga förhandlingar. Har också lett ett stort och högprioriterat förändringsprojekt i en stor koncern inom dagligvaruhandeln. Förutom att leda förändringsprojektet tillsammans med projektgruppen även säkerställt att chefer och HR organisationen erhöll nödvändig information och kommunikation kring projektet samt utbildning. Även arbetat som konsult och haft strategiska konsultuppdrag som kretsat kring ledarförsörjning och kompetensutveckling, processer för utvecklingssamtal, sätta ledarprofiler, genomföra ledarinventeringar, sätta rekryteringsstrategier och genomföra kompetensgapsanalyser. Civilekonomprogrammet vid Uppsala Universitet. Systemvana från SAP, Workday och Success Factors. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Sara– HR administratör

Kommer senast från elektronikindustrin där hon arbetat som HR administratör de senaste 10 åren. Van att arbeta brett med arbetsuppgifter såsom; kontraktsskrivning, nyregistrering, avslut och personaländringar i personalsystemet. Hanterat betyg, intyg, statistik- och analyslistor. Även försett lönekontoret med tidredovisningsunderlag inför lönekörningar samt varit behjälplig med att svara på frågor gällande löner och förmåner till medarbetare och chefer. Även visst stöd till chefer gällande arbetsrätt. Uppdaterat internweb och arbetat med utveckling av administrativa rutiner och processer. Medverkat i ett projekt som inneburit implementering av ett nytt tidredovisningssystem. Utöver själva implementeringen ingick det även att utbilda chefer, assistenter och medarbetare. Mycket god systemvana från större affärssystem såsom; SAP och Agresso samt i HR systemen SoftOne och Workday.  Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Marie– Verksamhetsutvecklare, ledningsstöd, VD Assistent, samordnare

Gedigen erfarenhet inom det administrativa området på beslutsfattande ledningsnivå i både privat och offentlig sektor samt i internationella koncerner och börsnoterade bolag. Stor erfarenhet av att koordinera möten och konferenser, researrangemang, framtagande av presentationsmaterial, möteskallelser, protokoll, driva egna projekt, inköp, fakturahantering samt ansvar för planering av såväl interna som externa aktiviteter. Bred erfarenhet av att följa upp dessa aktiviteter i samråd med lednings- och beslutsfattande grupper. Van att leda och hantera möten och styrelseärenden samt administrationen kring dessa. Mycket goda IT kunskaper; b.la Office Microsoft, Agresso, SAP, Sharepoint, Salesforce, Agda samt diverse processverktyg. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift samt spanska.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Ingela– Office Manager, Excecutive Assistant

Arbetat med service, koordinering och administration i över 15 år. Rollerna har sträckt sig över flera områden såsom; ansvar för kunddatabaser, ansvar för kontorslokal, kontorsinköp, larm, arbetsmiljö, att anordna events och andra sammankomster på företaget, flyttprojekt samt personalansvar för receptionist. Stöttat chefer och ledningsgrupp. Nu senast i rollen som Office Supervisor på ett internationellt bolag inom snabbrörliga konsumentvaror ingick det även stöttning av chefer och ledningsgrupp med diverse administrativa uppgifter och bokningar. I tidigare konsultuppdrag inom administration har det också förekommit ekonomirelaterade uppgifter såsom leverantörsreskontra, fakturering, hantering av reseräkningar samt viss lönehantering. Stor erfarenhet av Officepaketet samt ett flertal affärssystem som t. ex SAP – ERP Production System. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Linda– Administratör, koordinator

Sammanlagt ca 20 års erfarenhet från roller såsom; Office Manager, koordinator, assistent, innesäljare, ordermottagare, kundtjänst, webbadministratör m fl. Erfarenhet från både stora och mindre företag samt från internationell miljö. Van att assistera avdelning och chefer men också lång erfarenhet av egna ansvarsområden och projekt. Övriga återkommande arbetsuppgifter har varit att ta att ta fram Powerpoint presentationer, sammanställa statistik, boka kundevenemang, avtalshantering, uppdatera kundregister, fakturahantering samt kontering. Även arbetat brett med support via telefon och t ex hanterat felanmälan, orderhantering och reklamationer. Uppdaterat hemsidor och intranät. Mycket goda IT-kunskaper; Excel, Power Point, SAP, AS400, Salesforce Webhantering m fl. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Charlotte– Business Controller med redovisningskunskaper

Efter ett par år som konsult med arbete inom redovisning och bokslut nu fokuserat på arbete inom budget – och analysarbete. De senaste uppdraget var på ett företag inom bildindustrin där arbetsuppgifterna bestod av; upprättande av budget, prognos, månatlig rapportering av resultat- och nyckeltal samt analys och implementering av prognos- och målprocesser. Andra arbetsuppgifter har varit kostnadsuppföljning av ett affärsområde samt företagets overhead-kostnader. Även ansvarat för sammanställning av internrapportering, KPI:er och effektivisering av affärssystem samt utveckling och implementering av nytt budgetsystem. Erfarenhet av löpande redovisning, månadsavstämningar bokslut (månadsvis, kvartalsvis, årsvis) i internationell koncern. Civilekonomprogrammet vid Örebro Universitet. Mycket goda kunskaper i Officepaketet samt från ett flertal system såsom; Fordonsdata, Profitbase, Cognos, TM1 (budget), IFS, Lime, SAP, XOR, Visma Administration, Raindance samt Prodacapo. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Simon – Redovisningskonsult

Redovisningskonsult med stort IT-intresse och bred erfarenhet av problemlösning samt entreprenöriella miljöer. Nu senast som konsult inom redovisning åt enskilda näringsidkare och större aktiebolag. Har arbetat tätt intill seniora redovisningsekonomer och auktoriserade revisorer för hantering av bokslut och sammanställning av årsredovisning. Arbetat självständigt med allt från löpande bokföring, matchning och avstämningar, kund- och leverantörsreskontra samt momsrapporter/deklarationer. Även erfarenhet från kassaflödeanalys, uttagsbeskattning samt arbetsgivardeklarationer. Systemvana av Visma Administration och Lön, Visma Compact, Jeeves. Agresso m fl. Van användare av Officepaketet samt även erfarenhet från både K2 och K3. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Cilla – Redovisningsansvarig, redovisningskonsult

Har senaste åren arbetat som redovisningskonsult med fokus på; löpande bokföring, bokslutsaktiviteter, moms, skatter, avstämningar, budget och prognosarbete samt rapportering. På senaste uppdraget ingick det även projektredovisning och rapportering till externa finansiärer. Tidigare även erfarenhet i rollen som ”Single Point of Contract”, där hon då försåg kund med professionellt stöd inom kundreskontra, leverantörsreskontra samt redovisning. Har även haft personalansvar och stöttat det operativa interna teamet samt aktivt deltagit i arbetet kring månads-, kvartals- och årsbokslut. Van att upprätta processer och rutiner inom ekonomi samt avtal med leverantörer. Systemvana från Agresso, SAP, BL admin, JD Edwards. Pyramid, Edison samt Visma. Marknadsekonomutbildning vid IHM Business School. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Therese – Redovisningsansvarig, redovisningskonsult

Drygt 25 års erfarenhet av såväl internationella som nationella arbetsplatser inom ekonomi, administration och ledarskap. Har senaste åren arbetat som redovisningskonsult med fokus på; löpande bokföring, bokslutsaktiviteter, kund-och leverantörsreskontra, moms, skatter, avstämningar, lönehantering samt rapportering. Senaste åren som associerad konsult med varierande uppdragsgivare från den privata sektorn men har även bred erfarenhet av ideella organisationer och stiftelser.  Tidigare även erfarenhet från rollen som Finance and Administration Manager där ansvarsområden innefattade; administration, logistik, ekonomi, inköp, personalfrågor och vidareutbildning av säljsystem. Erfarenhet av implementering av nya ekonomisystem. Mycket goda kunskaper i Microsofts olika Office applikationer.  Systemvana från Hogia, Hogia Lön, Visma Administration och Lön, Raindance och SAP m .fl. Mycket goda kunskaper i engelska och tyska, tal och skrift samt goda kunskaper i holländska.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Tove – Ekonomiassistent

4 års erfarenhet av ekonomiarbete, främst inom kund och leverantörsreskontra samt även 2 års erfarenhet från att arbeta brett inom administration och marknadsföring. Haft konsultuppdrag på flertalet företag i skiftande storlek och branscher såsom media, bank samt online-försäljning. Förutom erfarenhet av kund- och leverantörsreskontra, även hanterat löpande bokföring, konto- och kassaavstämningar, inbetalningar både via fil och manuella, utbetalningar samt godkännande av utlägg och reseräkningar. Har även administrerat bilförsäkringar, pensions- och sjukförsäkringar. Varit delaktig i månadsbokslutsarbete och bistått med underlag till företagets redovisningsekonomer. Vana från flertalet affärssystem; Raindance, Axapta, iScala, Pyramid, Visma Administration samt olika interna affärssystem och Officepaketet. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se