Tillgängliga konsulter inom ekonomi på hel och deltid!

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här nedan kan du läsa om sju av våra konsulter som blir lediga inom kort.
Du kan också kontakta oss och berätta om just dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

 

Peter – Ekonomiansvarig, Controller, deltid

25 års erfarenhet främst i rollen som ekonomiansvarig men även som Controller. Senaste 9 åren som redovisningskonsult. Arbetat med allt från stora till medelstora och små ägarledda bolag inom många olika branscher, främst tjänsteföretag men även import-/exportföretag och myndigheter. Van att självständigt sköta hela ekonomifunktionen. Gedigen erfarenhet av förbättringsåtgärder, att skapa rutiner och processer samt av att effektivisera flöden. Självständig i löpande bokföring, löner, månads- och årsbokslut, deklarationer, rapporter, projektredovisning, likviditetsrapporter, avstämning mellan utländska dotterbolag, avstämning och provisioner. Arbetat i flertalet affärssystem; Agresso, Visma m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Therese – Redovisningskonsult, redovisningsansvarig

Drygt 25 års erfarenhet av såväl internationella som nationella arbetsplatser inom ekonomi, administration och ledarskap. Har senaste åren arbetat som redovisningskonsult med fokus på; löpande bokföring, bokslutsaktiviteter, kund-och leverantörsreskontra, moms, skatter, avstämningar, lönehantering samt rapportering. Senaste åren som associerad konsult med varierande uppdragsgivare från den privata sektorn men har även bred erfarenhet av ideella organisationer och stiftelser.  Tidigare även erfarenhet från rollen som Finance and Administration Manager där ansvarsområden innefattade; administration, logistik, ekonomi, inköp, personalfrågor och vidareutbildning av säljsystem. Erfarenhet av implementering av nya ekonomisystem. Mycket goda kunskaper i Microsofts olika Office applikationer.  Systemvana från Hogia, Hogia Lön, Visma administration, Visma lön Raindance och SAP m .fl. Mycket goda kunskaper i engelska och tyska, tal och skrift samt goda kunskaper i holländska.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Charlotte – Business Controller med redovisningskunskaper

Efter ett par år som konsult med arbete inom redovisning och bokslut nu fokuserat på arbete inom budget – och analysarbete. De senaste uppdraget var på ett företag inom bildindustrin där arbetsuppgifterna bestod av; upprättande av budget, prognos, månatlig rapportering av resultat- och nyckeltal samt analys och implementering av prognos- och målprocesser. Andra arbetsuppgifter har varit kostnadsuppföljning av ett affärsområde samt företagets overhead-kostnader. Även ansvar för sammanställning av internrapportering, KPI:er och effektivisering av affärssystem samt utveckling och implementering av nytt budgetsystem. Erfarenhet av löpande redovisning, månadsavstämningar bokslut (månadsvis, kvartalsvis, årsvis) i en internationell koncern. Civilekonomprogrammet vid Örebro Universitet. Mycket goda kunskaper i Officepaketet samt från ett flertal system såsom; Fordonsdata, Profitbase, Cognos,TM1 (budget), IFS, Lime, SAP, XOR, Visma Administration, Raindance samt Prodacapo. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Katrin – Ekonomiansvarig, redovisningskonsult

Arbetat i över 7 år som redovisningskonsult. Nu senast på ett företag inom dagligvaruhandeln och innan dess på en redovisningsbyrå. Huvudsakliga arbetsuppgifter har varit; löpande bokföring, avstämningar, kundreskontra, leverantörsreskontra, inbetalningar, momsrapportering samt skattedeklarationer. I några av konsultuppdragen har det även ingått budgetarbete, lagerredovisning, koncernredovisning, Intrastatrapportering, bokslutsarbete samt att självständigt upprätta årsredovisning. Stort systemintresse och erfarenhet från b.la Fortnox, Softone, Crona Lön, Visma Administration, SAP, Navision samt nu senast från Pyramid. YH-utbildning till redovisningsekonom vid Påhlmans Handelsinstitut. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Simon – Redovisningskonsult

Redovisningskonsult med stort IT-intresse och bred erfarenhet av problemlösning samt entreprenöriella miljöer. Nu senast som konsult inom redovisning åt enskilda näringsidkare och större aktiebolag. Har arbetat tätt intill seniora redovisningsekonomer och auktoriserade revisorer för hantering av bokslut och sammanställning av årsredovisning. Arbetat självständigt med allt från löpande bokföring, matchning och avstämningar, kund- och leverantörsreskontra samt momsrapporter/deklarationer. Även erfarenhet från kassaflödeanalys, uttagsbeskattning samt arbetsgivardeklarationer. Systemvana av Visma Administration och Lön, Visma Compact, Jeeves m fl. Van användare av Officepaketet samt K2 och K3. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Nathalie – Ekonomiassistent

Nu senast som konsult på ett fastighetsbolag i en kombinerad roll som ekonomiassistent och administratör. Arbetsuppgifterna som ekonomiassistent bestod av att koppla leverantörer, kontera fakturor, göra kvittoredovisning, styra om och korrigera fakturaflödet samt skapa utbetalningsorder och kundfaktureringsunderlag.  I rollen ingick det även att lägga upp nya användare i systemet samt attestflöden. De mer administrativa uppgifterna bestod av ledningsstöd, protokollföring, posthantering, bokning av möten och andra företagsevenemang samt stöd vid utbildningsplanering. Förutom god erfarenhet av Microsoft Office, även arbetat i system som t.ex SAP, Basware Alusta, Diarpo och QuestBack Essentials. Kandidatexamen i ekonomi vid Södertörns Högskola, inriktning redovisning. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Ingela – Office Manager, Excecutive Assistant

Arbetat med service, koordinering och administration i över 15 år. Rollerna har sträckt sig över flera områden såsom; ansvar för kunddatabaser, ansvar för kontorslokal, kontorsinköp, larm, arbetsmiljö, att anordna events och andra sammankomster på företaget, flyttprojekt samt personalansvar för receptionist. Nu senast i ett internationellt bolag inom snabbrörliga konsumentvaror. Det har även ingått ekonomirelaterade uppgifter såsom leverantörsreskontra, fakturering, hantering av reseräkningar samt viss lönehantering. Stöttat chefer och ledningsgrupp med diverse administrativa uppgifter och bokningar. Stor erfarenhet av Officepaketet samt ett flertal affärssystem som t. ex SAP – ERP Production System. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Christian –  Ekonomikonsult – redovisning, deltid

Erfarenhet av att arbetat som ekonomikonsult i flera olika branscher och genom det skaffat sig en bred kunskap vad gäller olika arbetssätt och ekonomisystem. Arbetsuppgifterna har varierat mellan t. ex leverantörsreskontra och kundreskontra, löpande redovisning, månadsavstämningar, skatt och momsdeklarationer, rapportering och systemansvar. Huvudfokus de senaste åren har främst legat på förbättringsprocesser, kundansvar samt uppstart av nya kunder hos en redovisningsbyrå. Innan dess övergripande ansvar för leverantörsreskontran för ett antal bolag där största delen av det löpande arbetet skedde på företagets filial utomlands. Fil. Kand inom ekonomi från Högskolan Dalarna. God systemvana från b.la Visma Control, Visma DCE, Navision, Visma Buisness, Proceedo, UNIT4/Agresso samt Basware. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se