10 erfarna konsulter tillgängliga för nya uppdrag

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här kan du läsa om 10 av våra konsulter som blir lediga inom kort. Du kan också kontakta oss och berätta om dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

Daniel – Ekonomiassistent

Ekonomiassistent med mycket goda kunskaper i SAP. Några års erfarenhet av arbete som konsult. Har haft uppdrag på företag i skiftande branscher och har erfarenhet av att arbeta i expansiva företag. Arbetar med fakturering, kundreskontra, krav, kontering av leverantörsfakturor, registrering av in- och utbetalningar, löpande redovisning samt att ta fram underlag för bokslut och delta i bokslutsarbete. Gymnasieekonom, goda kunskaper i Excel och vana från flertalet ekonomisystem, t ex SAP. Behärskar engelska i tal och skrift.

Annika – Ekonomiansvarig

Ekonom med bred erfarenhet av redovisning. Mångårig erfarenhet av att arbeta som konsult. Lång erfarenhet av att självständigt sköta hela ekonomifunktionen på små och medelstora företag samt att strukturera upp och förbättra rutiner. Van att ansvara för bokföring, avstämningar, skatter, moms, löneadministration, rapportering, bokslut samt upprättande av årsredovisning och deklaration. Mycket goda datakunskaper i MS Office samt olika bokförings- och löneprogram såsom Scala, Pyramid, Hogia, Visma SPCS m fl. Behärskar engelska i tal och skrift.

Linda – Redovisningsekonom

13 års erfarenhet av att arbeta brett inom ekonomi i mindre företag såväl som internationella koncerner. Van att arbeta i en rådgivande roll med många kontakter internt och externt. Har arbetat med de flesta förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning såsom kund- och leverantörsreskontra, löpande bokföring, reseräkningar, momsredovisning, projektredovisning, avskrivningar samt bokslutsarbete och rapportering. Mycket goda kunskaper i engelska. Arbetat i flertalet ekonomisystem t ex Oracle, Navision, IFS, MarkView, ExFlow.

Anette – Löneadministratör

8 års erfarenhet inom lön med mycket god kännedom om hela löneprocessen. Arbetat i personalintensiva miljöer med både tim- och månadslöner. Van att arbeta självständigt med lönekörningar, reseräkningar, beräkning av förmåner, arbetsgivarintyg, rehabiliteringsutredningar, semesterlöneskuld, lönespecifikationer, rapportering till Collectum m.m. Även kontakter med myndigheter samt stöd till chefer gällande lönerelaterade frågor. Arbetat i flertalet system: SAP, Hogia, Exakt Tid, Visma 2000, POL Svensk Lön, Palasso, Heroma.

Jeanette – Löneadministratör, ekonomiassistent

Har arbetat som löneadministratör och ekonomiassistent i sammanlagt 14 år. Van att arbeta med de flesta förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning såsom kund- och leverantörsreskontra, avstämningar, bokslutsarbete och rapportering. Även uppgifter inom löneadministration såsom försäkringsadministration, statistik, behjälplig vid lönerevision m.m. Van att strukturera och skapa rutiner. 2-årig handels- och kontorslinje, kurser på FEI. Goda kunskaper i MS Office och olika ekonomisystem, t ex Scala och Hogia Art.

Christina  – Ekonomiassistent – junior

Drygt 1 års erfarenhet av ekonomiarbete som konsult förutom praktikerfarenhet via sin utbildning. Erfarenhet från både industri- och tjänsteföretag. Arbetar med främst kund- och leverantörsreskontra, reseräkningar samt betalningsrutiner. Van att ge service till kunder i betalningsärenden. Gymnasieekonom samt 2-årig YH utbildning inom redovisning, goda kunskaper i engelska. Erfarenhet från ekonomisystemen Agresso och Hogia.

Helena – Logistik, kundservice

Många års erfarenhet av arbete som konsult med inriktningen kundservice/logistik. Arbetat med order- och exporthantering, bevakning av lagernivåer, in- och utleveranser, skeppning av gods, fakturering, kund- och leverantörskontakter. Även ansvarat för produktionsplanering, prissättning, uppdatering av artikelregister samt masterdata. Van vid internationella kontakter. 3-årig ekonomisk linje samt högskoleutbildning inom transportinformatik 2 år. Behärskar engelska i tal och skrift. Mycket goda datakunskaper.

Anna-Clara – Assistent, projektadministratör

8 års arbetslivserfarenhet. Assisterat chefer och hela avdelningar med administration samt varit den sammanhållande länken mellan avdelningar. Van vid kundkontakter, även arbetat som säljstöd med t ex offertarbete och avtalshantering. Stor erfarenhet av att utforma presentationsmaterial, arbeta i kalkylprogram, utforma mallar och blanketter samt upprätta protokoll. Hantering av e-post, register, rese- och konferensbokning. Mycket goda kunskaper i MS Office. Talar och skriver engelska obehindrat.

Martin – Innesäljare, kundservice

Lång erfarenhet från arbete i starkt kundorienterade miljöer och branscher som elektronikgrossist, snabbrörliga konsumentprodukter och telekom. Van att hantera kundförfrågningar och merförsäljning per telefon till företags- och privatkunder samt återförsäljare. Orderhantering, leveransbevakning samt handläggning av reklamationer. Även assisterat säljarna med säljmaterial, framtagande av statistik, arrangemang av kundaktiviteter, utskick, registrering, registerhantering m.m. Goda språk- och datakunskaper.

Lill – Receptionist, administratör, kundtjänst

12 år som konsult med mycket bred erfarenhet av administrativt arbete och att snabbt sätta sig in i nya företag och rutiner. Van att arbeta i reception på små och medelstora företag samt även sköta det praktiska på kontoret med t ex beställningar, arrangemang av aktiviteter på kontoret, hotell- och resebokningar. Van att assistera ekonomiavdelningen med t ex fakturahantering. Har även erfarenhet av kundtjänst och orderadministration. Branschvana från bl.a. bank, försäkrings- och elbolag. Kan arbeta deltid.