15 erfarna konsulter tillgängliga för nya uppdrag

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här kan du läsa om 15 av våra konsulter som blir lediga inom kort. Du kan också kontakta oss och berätta om dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

EKONOMI

Elin – Ekonomichef, redovisningschef, Senior Controller

Bakgrund
Arbetat med allt från redovisning till controlling, Cash Management och ledarskap. Erfarenhet från branscher som media, telekom, läkemedel och vård. Magisterexamen i Företagsekonomi vid Uppsala samt Stockholms Universitet.

Kunskaper
Koncernredovisning med bolag i samtliga nordiska länder, personalansvar, ledningsgruppsarbete, bokslut, konsolidering, årsredovisning, momsrapportering, koncernrapportering, analys, budgetering, likviditets- och försäljningsprognoser. Ständiga förbättringar av processer och rutiner samt implementering av nya system.

Språk- och IT kunskaper
Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Erfarenhet från flertalet affärssystem såsom Agresso, Visma Business, Visma SPCS, Visma Koncern, Palette, Jeeves, OCRA, QlikView, Björn Lundén, Hogia, Navision, SAP.

Omfattning
Deltid/heltid


Susanne – Löneadministratör

Bakgrund
8 års erfarenhet inom lön med mycket god kännedom om hela löneprocessen. Arbetat i personalintensiva miljöer med både tim- och månadslöner. Erfarenhet från vårdföretag, redovisningsbyrå, dagligvaruhandeln, statlig verksamhet samt IT bolag.

Kunskaper
Lönekörningar, reseräkningar, beräkning av bil- och andra förmåner. Registrering av nyanställningar samt avslut, arbetsgivarintyg, kontakter med myndigheter, arbetsgivardeklarationer, rehabiliteringsutredningar. Bokföringsorder, semesterskuld, lönespecifikationer, rapportering till Collectum m.m. samt stöd till chefer gällande lönerelaterade frågor.

Språk- och IT kunskaper
Goda kunskaper i engelska. Arbetat i flertalet lönesystem: SAP, Hogia, Exakt tid, Visma 2000, Svensk Pol, Palasso, Heroma.

Omfattning
Heltid


Janette Controller, inköpscontroller

Bakgrund
Drygt 10 års erfarenhet varav 3 år som konsult. Erfarenhet från många företag i skiftande storlek, allt från internationella koncerner och kommunal verksamhet till stora och små bolag. Gedigen erfarenhet från ekonomistyrning, men också från de flesta i övrigt förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning. Kandidatexamen inom ekonomi med inriktning mot ekonomistyrning vid Stockholms Universitet.

Kunskaper
Budget och prognoser, ekonomisk analys och rapportering, controllerstöd till chefer, produktivitetsrapportering, administration av order i affärssystem. Månads- och delårsbokslut, balansavstämningar, projektuppföljning, systemansvar samt utbildningsansvar för stora affärssystem.

Språk- och IT kunskaper
Mycket goda kunskaper i engelska. Goda kunskaper i olika affärssystem: SAP R/3, Hypergene, Extens, Agresso, Mercur Business Control, Raindance, Ladok.

Omfattning
Heltid


Lee Redovisningsansvarig, redovisningsekonom

Bakgrund
Drygt 7 års erfarenhet inom ekonomi i roller som redovisningsansvarig, redovisningsekonom samt redovisningskonsult. Arbetat i branscher som kemi/läkemedel, livsmedelsproduktion och internationellt skeppsmäkleri. Erfarenhet från börsnoterade bolag med moder i USA, Sverige och övriga Europa. Examen från Lunds Universitet inom International Business Administration samt Technology Management.

Kunskaper
Löpande redovisning (samtliga nordiska länder), avsättningar, avstämningar, momsrapportering, momsdeklarationer samt månads-, kvartals- och årsbokslut. Rapportering till moderbolag, kontakt med revisorer och myndigheter, personalansvar.

Språk- och IT kunskaper
Modersmål svenska samt mycket goda kunskaper i engelska, danska, tyska och mandarin. Mycket goda kunskaper i Officepaketet, iScala, Navision, SAP samt Visma.

Omfattning
Heltid


Anette Senior Controller

Bakgrund
Senior Business Controller med bred erfarenhet av verksamhetsstyrning, ekonomiansvar och ekonomisk kontroll. Har 15 års erfarenhet av redovisning och 10 års erfarenhet av intern/extern kontroll, där framtagande av siffror varit fokus. Stor erfarenhet av att arbeta i företag som genomgår förändring. Har arbetat i både stora och mindre företag samt i internationell miljö.

Kunskaper
Budget, prognos, uppföljning, analys samt åtgärdsplan. Lönsamhetskalkyler, nyckeltalsredovisning, investeringskalkyler m.m. till ledning och styrelse. Leasingprocesser, anläggningsregister/avskrivningar. Projektarbete med t ex ny rapporteringsmodell och vidareutveckling av rutiner. Även delaktig i outsourcing av ekonomifunktion till andra länder. Goda kunskaper inom IFRS och SOX.

Språk- och IT kunskaper
Mycket goda kunskaper i engelska. Erfarenhet från flertalet affärssystem: XOR, Navision, Cognos, IFS, Hogia, iScala, QlickView m fl.

Omfattning
Heltid


Mia Redovisningsekonom, junior Controller

Bakgrund
13 års erfarenhet av att arbeta brett inom ekonomi i mindre företag såväl som internationella koncerner. Erfarenhet från olika branscher såsom rekrytering, försäkringar, mode, kosmetika, konsultföretag m fl. Van att arbeta i en rådgivande roll med många kontakter internt och externt. Deltagit i projekt för nya processer, effektiviseringar samt övertag av ekonomihanteringen för andra länder inom koncernen.

Kunskaper
Kund- och leverantörsreskontra, löpande bokföring, reseräkningar, momsredovisning, projektredovisning, avskrivningar samt övrigt bokslutsarbete för bolag i Sverige och Norge. Rapportering, uppföljning och analyser av order- och försäljningsstatistik samt provisionshantering.

Språk- och IT kunskaper
Mycket goda kunskaper i engelska. Arbetat i flertalet ekonomisystem t ex Oracle, Navision, IFS, MarkView, ExFlow. Mycket goda kunskaper i Excel.

Omfattning
Heltid


Stefan Redovisningsekonom

Bakgrund
8 års erfarenhet varav merparten av tiden som konsult. Bred erfarenhet från olika företag såsom internationell läkemedelskoncern, fastighetsbolag, telekomkoncern och ekonomisk förening. Van att arbeta nordiskt. Ansvarat för olika utvecklingsprojekt t ex byte av affärssystem och utveckling av rutiner gällande attest och reseräkningar. Fil. kand. inom företagsekonomi 2007 vid Stockholms Universitet.

Kunskaper
Löpande bokföring, kund- och leverantörsreskontra samt avstämningar. Bokslutsavstämningar av balanskonton, periodiseringar, krav- och påminnelsehantering samt hantering av stora mängder fakturor. Även erfarenhet av utredningsarbete.

Språk- och IT kunskaper
Mycket goda kunskaper i engelska. Arbetat i SPCS, Minitab, PeopleSoft, Navision, Agresso, SAP, ReadSoft, OPTO, IFS, Hyperion, Fast 2, Sage.

Omfattning
Heltid


Christina Redovisningsekonom

Bakgrund
Drygt 5 års erfarenhet av redovisning från både små och stora företag samt internationell koncern inom branscher såsom IT, arkitekt- och mediabranschen. Arbetat brett inom hela ekonomifunktionen inom mindre bolag samt även mer specialiserad erfarenhet från transaktionstäta större organisationer.

Kunskaper
Löpande bokföring, fakturering, kund- och leverantörsreskontra, moms- och skattedeklarationer samt avstämning av balanskonton och månadsbokslut. Behjälplig vid årsbokslut. Ekonomiska analyser och rapporter.

Språk- och IT kunskaper
Mycket goda kunskaper i engelska. Arbetat i flertalet affärssystem: Oracle, Visma, Hogia m fl. Mycket goda kunskaper i Excel.

Omfattning
Deltid


Sara Ekonomiassistent, löneadministratör

Bakgrund
9 års erfarenhet från ekonomi- och lönearbete i både stora och mindre företag. Har erfarenhet från reklam- och redovisningsbyrå samt mediabolag. Bred erfarenhet av hela flödet på en ekonomiavdelning. Arbetat självständigt med löneadministration i medelstora företag.

Kunskaper
Löpande redovisning, projektredovisning, kund- och leverantörsreskontra samt avstämningar. Van att självständigt sköta lönefunktionen.

Språk- och IT kunskaper
Mycket goda kunskaper i engelska. Arbetat i flertalet affärssystem såsom Marathon, Navision, Hogia lön, Hogia ekonomi, Access samt Kaskad.

Omfattning
Deltid 50-75 %

ADMINISTRATION

Karin – Administratör, koordinator

Bakgrund
Med fler än 20 slutförda konsultuppdrag har hon byggt på sin erfarenhet i roller som projekt- och utbildningsadministratör, säljkoordinator, stabsadministratör, enhetsassistent, handläggare m.m. Uppdragen har varit vid både små och stora företag, internationella koncerner samt inom kommun, statliga bolag och fackförbund.

Kunskaper
Projektadministration, uppbyggnad av administrativ funktion samt lokal och utrustning vid nyetablering, personaladministration, framtagande av informationsmaterial, utformning av interna webbsidor, utredningsarbete, rapportering samt dokumenthantering av stora mängder information. Även erfarenhet av att ta fram utbildningsmaterial och hålla i utbildningar.

Språk- och IT kunskaper
Flytande i engelska i tal och skrift. Platina, EPiServer CMS6, e.Fact, Projectplace, FileNet, Visma Business, Oracle BI Analytics.

Omfattning
Heltid


Linda Assistent, orderadministratör

Bakgrund
Mångårig erfarenhet som VD och chefsassistent i internationell storföretagsmiljö samt som assistent åt ledningsgrupp i medelstort företag. Har även arbetat på nordisk och europeisk nivå. Erfarenhet från olika branscher såsom IT, läkemedel, konsultföretag, advokatbyrå och detaljhandel.

Kunskaper
Van att ansvara för omfattande resebokning, kalender- och mötesbokning, organisation av kundevenemang samt personalaktiviteter. Granskning av fakturor samt administration av reseräkningar och kvittoredovisning. Sammanställning av presentationer, kallelser och förberedelser inför möten. Har även ansvarat för uppdateringar på webben samt sociala medier.

Språk- och IT kunskaper
Mycket goda kunskaper i engelska. MS office, Hogia m fl.

Omfattning
Heltid

SÄLJ/MARKNAD

Cristina Orderadministratör, kundservice

Bakgrund
Lång erfarenhet av orderadministration och kundservice B2B, varav de senaste 2 åren som konsult. Erfarenhet från medelstora företag och internationella koncerner i branscher såsom läkemedel, teknik och snabbrörliga konsumentprodukter.

Kunskaper
Van vid dagliga kontakter med kunder, speditörer samt leverantörer i Norden, Europa och USA. Ansvar för hela kedjan från order, inköp, fraktbokning, tullhantering, leveransbevakning, avvikelsehantering, fakturering till returer och reklamationer. Även behjälplig med produktinformation, priser etc.

Språk- och IT kunskaper
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift, god förståelse i de nordiska språken. Mycket goda IT kunskaper: Officepaketet, SAP, Baan, SharePoint m fl.

Omfattning
Heltid


 

Linda Orderadministratör, försäljningsassistent

Bakgrund
Flera års erfarenhet från arbete inom försäljning och service varav 3 år som konsult. Van att ge service till distributörer, återförsäljare, kunder, slutkonsument samt till den egna säljarkåren. Erfarenhet från branscher som grossist, läkemedel, energi, försäkringar och telekom.

Kunskaper
Orderadministration, produkt- och prisinformation, leveransbevakning samt reklamationshantering. Även offerthantering, sammanställning av försäljningsstatistik, registervård och övrigt administrativt arbete såsom organisation av kampanjer och utskick.

Språk- och IT kunskaper
Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift. MS Office, van att arbeta i olika ERP system såsom Jeeves, Pyramid, SAP m fl.

Omfattning
Heltid

HUMAN RESOURCE

Patricia – HR generalist

Bakgrund
Drygt 3 års erfarenhet av HR administration i stora och medelstora företag och van vid konsultrollen. Erfarenhet från branscher som bygg och anläggning, livsmedel och transport. Kandidatexamen från personalvetarprogrammet vid Göteborgs Universitet 2009 – 2012.

Kunskaper
Personaladministration som upprättande av anställningsavtal och intyg, support och viss administration inom lön. Gjort befattningsbeskrivningar, skrivit personalhandbok, policys och andra HR relaterade dokument. Varit delaktig i att ta fram arbetssätt, rutiner och processdokument. Drivit egna projekt inom HR.

Språk- och IT kunskaper
Flytande engelska i tal och skrift. Erfarenhet från flertalet affärssystem: Hogia Lön, Hogia personal, POL, Flex, Oracle m fl.

Omfattning
Heltid

LOGISTIK/INKÖP

Anna Supply Chain Coordinator, inköpare

Bakgrund
Lång erfarenhet av arbete på olika nivåer inom inköp, materialplanering, logistik, order, projektering, export/import. Erfarenhet från branscher som läkemedel, industri, telekom, hemelektronik m fl. Van vid många kontakter med leverantörer och speditörer förutom kontakt med den egna produktionen.

Kunskaper
Operativt inköp av varor enligt produktionsplan. Även hantering av anbudsförfrågningar, utvärdering av offerter samt avtalsförhandlingar gällande både varor och tjänster. Utfärdande av exportdokument, logistik- och leveransoptimering samt kostnadsanalys.

Språk- och IT kunskaper
Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Van att arbeta i olika affärssystem såsom SAP, LOGIS, Agresso m fl.

Omfattning
Heltid