12 erfarna konsulter tillgängliga för nya uppdrag

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här kan du läsa om 12 av våra konsulter som blir lediga inom kort. Du kan också kontakta oss och berätta om dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

EKONOMI

Sissi – Ekonomiansvarig, redovisningsekonom, löner

Erfarenhet
23 års erfarenhet och fler än 20 slutförda konsultuppdrag. Företag i skiftande storlek, allt från transaktionstäta internationella koncerner och statliga myndigheter till små branschorganisationer. Gedigen erfarenhet av de flesta förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning.

Kunskap
Löpande redovisning, löner, årsbokslut, rapportering, budgetarbete, projektredovisning, koncernkonsolidering, dagkassehantering. Effektivisera rutiner, momsutredningar, implementering av nya affärssystem. US GAAP och SOX.

Språk- och IT kunskaper
Mycket goda kunskaper i engelska. Arbetat med de flesta av de stora affärssystemen såsom Visma, SAP, Hogia och Agresso.

Omfattning
Heltid


Peter Ekonomiansvarig, Controller

Erfarenhet
25 år främst i rollen som ekonomiansvarig samt även som Controller. Senaste 9 åren som konsult. Allt från stora till medelstora och små ägarledda bolag inom många olika branscher. Främst tjänsteföretag samt även import-/exportföretag.

Kunskap
Van att självständigt sköta hela ekonomifunktionen. Stor erfarenhet av att skapa rutiner och effektivisera. Löpande bokföring, löner, månads- och årsbokslut, deklarationer, rapporter, projektredovisning, likviditetsrapporter, avstämning mellan utländska dotterbolag, kassaavstämning och provisioner.

Språk- och IT kunskaper
Mycket goda kunskaper i engelska. Hogia, Agresso, Visma m fl.

Omfattning
Deltid


Steve – Redovisningsekonom

Erfarenhet
8 års erfarenhet varav merparten av tiden som konsult. Bred erfarenhet från olika företag såsom internationell läkemedelskoncern, fastighetsbolag, telekomkoncern och ekonomisk förening. Arbetat med flertalet nordiska bolag. Ansvarat för olika utvecklingsprojekt t ex byte av affärssystem och utveckling av rutiner gällande attest och reseräkningar. Fil.kand inom företagsekonomi 2007 vid Stockholms Universitet.

Kunskap
Löpande bokföring, kund- och leverantörsreskontra, avstämningar. Bokslutsavstämningar av balanskonton, periodisering. Hantering av stora mängder fakturor. Hantering av krav och påminnelser samt utredningsarbete.

Språk- och IT kunskaper
Engelska som modersmål samt goda kunskaper i svenska. Arbetat i SPCS, Minitab, PeopleSoft, Navision, Agresso, SAP, Readsoft, OPTO, IFS, Hyperion, Fast 2, Sage.

Omfattning
Heltid


Mia – Redovisningsekonom, junior Controller

Bakgrund
13 års erfarenhet av att arbeta brett inom ekonomi i mindre företag såväl som internationella koncerner. Erfarenhet från olika branscher såsom rekrytering, försäkringar, mode, kosmetika, konsultföretag m fl. Van att arbeta i en rådgivande roll med många kontakter internt och externt. Deltagit i olika projekt för hanteringsprocesser, effektivisering samt tagit över ekonomihanteringen för andra länder inom koncern.

Kunskap
Kund- och leverantörsreskontra, löpande bokföring, reseräkningar, momsredovisning, projektredovisning, avskrivningar samt övrigt bokslutsarbete för bolag i Sverige och Norge. Rapportering, uppföljning och analyser av order- och försäljningsstatistik, provisionshantering.

Språk- och IT kunskaper
Mycket goda kunskaper i engelska. Arbetat i flertalet ekonomisystem t ex Oracle, Navision, IFS, MarkView, Exflow. Mycket goda kunskaper i Excel.

Omfattning
Heltid


Susanne – Löneadministratör

Bakgrund
8 års erfarenhet inom lön med mycket god kännedom om hela löneprocessen. Arbetat i personalintensiva miljöer med både tim- och månadslöner. Erfarenhet från vårdföretag, redovisningsbyrå, dagligvaruhandeln, statlig verksamhet samt IT bolag.

Kunskap
Lönekörningar, beräkning av bilförmåner och andra förmåner, reseräkningar. Registrera nyanställningar samt avslut, arbetsgivarintyg, kontakter med myndigheter, arbetsgivardeklarationer, påminnelser för läkarintyg, friskanmälningar, rehabiliteringsutredningar. Bokföringsorder, semesterskuld, lönespecifikationer, Collectumrapportering. Stöd till chefer gällande lönerelaterade frågor.

Språk- och IT kunskaper
Goda kunskaper i engelska. Arbetat i flertalet lönesystem: SAP, Hogia, Exakt tid, Visma 2000, Svensk Pol, Palasso, Heroma.

Omfattning
Heltid


Marlene – Löneadministratör, ekonomiassistent

Bakgrund
7 års arbetslivserfarenhet varav drygt 3 år som lönekonsult och ekonomiassistent. Har arbetat inom offentlig sektor såväl som privata näringslivet, på löne- och ekonomiavdelning liksom på byrå. Har ansvarat för allt från 45 till 1000 löner samt leverantör- och kundreskontra. Eftergymnasial utbildning inom företagsekonomi samt till lönespecialist.

Kunskap
Beräkning och registrering av löner från ax till limpa, både med och utan kollektivavtal. Kontakter med personal och chefer gällande personal- och lönerelaterade frågor. Kontrolluppgifter, underlag för bokslut och statistik. Kontering, registrering och betalning av fakturor.

Språk- och IT kunskaper
Mycket goda kunskaper i engelska, vissa kunskaper i tyska framförallt i tal. Goda kunskaper i Officepaketet. Arbetat i många olika system t ex Hogia, Agresso, Heroma, Visma och Agda.

Omfattning
Deltid


Eugenia – Ekonomiassistent

Bakgrund
3 års erfarenhet i rollen som ekonomiassistent vid två olika företag. Erfarenhet från teknik- samt friskvårdsbranschen. Har främst arbetat med leverantörsreskontran inklusive bokningar och avstämningar. Redovisningsekonom vid Påhlmans Handelsinstitut.

Kunskap
Fakturering, registrering av betalningar, påminnelser, inkassohantering, bevakning av kreditlimits, avstämningar, kontering och bokföring av reseräkningar, skattedeklarationer samt upprätta statistik till SCB.

Språk- och IT kunskaper
Rumänska som modersmål samt goda kunskaper i svenska och engelska. Mycket goda kunskaper i MS Office samt Agresso. Goda kunskaper i SAP och BAAN.

Omfattning
Heltid

ADMINISTRATION

Marie Management Assistant, VD Assistent

Bakgrund
Bred erfarenhet som assistent på ledningsnivå i såväl internationella koncerner som börsnoterade bolag, offentlig sektor samt inom fackförbund. Erfarenhet från fastighetsbranschen samt IT och telekom. Stor vana av internationella kontakter på börsnoterade bolag med höga sekretesskrav.

Kunskap
Koordinera möten och konferenser, researrangemang, framtagande av presentationsmaterial, möteskalender, protokoll, ekonomihantering. Driva egna projekt samt genomföra arrangemang internt och externt.

Språk- och IT kunskaper
Engelska som affärsspråk samt flytande spanska. Mycket goda kunskaper inom MS Office samt processverktyg.

Omfattning
Heltid


Josefine – Assistent, orderadministratör

Bakgrund
Drygt 4 års arbetslivserfarenhet från administrativa roller som t ex kontorsassistent, kundsupport samt orderadministratör. Har arbetat i branscher som detaljhandel, logistik m fl. Främst stora internationella bolag med engelska som koncernspråk. Eftergymnasial utbildning inom inköp, logistik, företagsekonomi och marknadsföring.

Kunskap
Ankomstregistrering, kontering och bokning av leverantörsfakturor. Kundsupport, orderhantering, leveransbevakning och fakturering. Ansvar för kontorsinköp samt bokning och planering av resor, events och möten.

Språk- och IT kunskaper
Mycket goda kunskaper i engelska, goda kunskaper i mandarin. Mycket goda kunskaper i Word, PowerPoint, FOS samt Oracle. Grundläggande kunskaper i Excel.

Omfattning
Deltid

SÄLJ/MARKNAD

Nathalie – Kundsupport, innesäljare

Bakgrund
5 års erfarenhet från olika roller inom service, försäljning och administration. Van att ge service via telefon och e-post till företag, privatpersoner och agenter gällande produkter och tjänster. Även erfarenhet av att vara Office Manager vilket inneburit att arbeta i reception samt att se till att kontoret är i ordning och fungerar. Nära samarbete med marknadsavdelningen i samband med aktiviteter.

Kunskap
Ge information gällande olika produkter och tjänster, ta emot beställningar, merförsäljning, hantera reklamationer. Inbjudningar till olika events och aktiviteter samt problemlösning under tidspress.

Språk- och IT kunskaper
Mycket goda kunskaper i engelska. Mycket goda kunskaper inom MS Office, Salesforce, Zendesk, Good Data, MS365.

Omfattning
Heltid

HUMAN RESOURCE

Karin – HR konsult, HR generalist

Bakgrund
4 års erfarenhet av HR arbete som generalist, specialist och HR ansvarig. Innan dess 4 års erfarenhet från rekrytering. Som HR specialist arbetat med inriktning mot svåra samtal, konfliktlösning, avslut och stresshantering. Erfarenhet av personalansvar, strategiskt såväl som operativt arbete. Civilekonom med inriktning marknadsföring samt KY utbildning inom rekrytering och arbetsrätt.

Kunskap
Ta fram och utveckla HR processer, rekrytering, Talent Search, värderingsarbete, coachning av chefer, svåra samtal, hållbarhet och stöd till medarbetare.

Språk- och IT kunskaper
Mycket goda kunskaper i engelska samt tyska. Mycket goda kunskaper i MS Office, Hogia Personal Plus samt Agresso.

Omfattning
Deltid


Patricia – HR generalist, lönekoordinator

Bakgrund
Drygt 6 års arbetslivserfarenhet varav 3 år i roller som HR generalist och lönesupport. Erfarenhet från branscher som livsmedel och bygg bl a, inom stora koncerner såväl som mindre bolag. Personalvetarprogrammet vid Göteborgs Universitet.

Kunskap
Ta fram chefs- och personalhandbok samt policys, befattningsbeskrivningar, företagshälsovård, konflikthantering, avveckling av personal samt kontakt med fackförbund och myndigheter. Support i frågor om pensioner, försäkringar, förmåner, arbetsrätt m.m. Underlag för lön, nyanställningar, avslut samt personalförändringar, anställningsintyg m.m.

Språk- och IT kunskaper
Mycket goda kunskaper i engelska. Mycket goda kunskaper i MS Office, Hogia Lön, Hogia Personal, POL, Flex, Easycruit, Time Care, Medvind, Recall, Footprints, 7K, Visma Invoice Manager samt Oracle e-Business suite.

Omfattning
Heltid