Ökad efterfrågan på bemanningstjänster

Statistik från Bemanningsföretagens medlemsföretag visar en tillväxt med 18,8 procent i hela landet för Q2 jämfört med föregående år. De till omsättningen största yrkesområdena under andra kvartalet 2015 var Industri/Tillverkning med 29 procent av omsättningen, Lager/Logistik med 18 procent av omsättningen samt Kontor/Administration och Ekonomi/Finans med 12 respektive 9 procent av omsättningen.

FB_statistik_v39

Vi på Avanzera kan se att oberoende av om konjunkturen går upp eller ner så är efterfrågan på våra bemanningstjänster stadig. Något som vi också sett i branschen i stort de senaste fyra åren.

Bemanningsbranschen ger företag och offentlig verksamhet effektiva möjligheter att hantera sina olika personalbehov vid konjunktursvängningar. Bemanningsbranschen i Sverige sätter årligen hela 172 000 personer i arbete genom personaluthyrning, rekrytering och omställningsuppdrag. Trots detta är det endast 1,5 procent av arbetskraften som jobbar inom bemanning i Sverige medan andelen i Europa i snitt är dubbelt så mycket.

Klicka här för att läsa hela Bemanningsföretagens rapport.

Peter Ahlander
VD – Avanzera Bemanning AB