11 erfarna konsulter tillgängliga för nya uppdrag

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här kan du läsa om 11 av våra konsulter som blir lediga inom kort. Du kan också kontakta oss och berätta om dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

EKONOMI

Malin – Ekonomichef, CFO, Controller

Erfarenhet
Mer än 15 års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, varav mer än 10 år i ledande befattningar. Har arbetat inom allt från små bolag till koncerner. Entreprenörsdrivna företag, börsnoterade samt med utländska ägare. Branscher såsom logistik/distribution, franchiseverksamhet, resor, reklam och media, bank och finans, retail m fl.

Kunskaper
Bokslut, rapportering, koncernredovisning, IFRS, GAAP. Analyser och uppföljning, budgetering, lönsamhet och avvikelseanalyser, likviditetsplanering, projektuppföljning. Utveckling och implementering av nya processer och affärssystem. Organisationsutveckling samt omstrukturering, rekrytering, outsourcing.

Språk- och IT kunskaper
Mycket goda kunskaper i engelska. Mycket goda kunskaper i Excel. Arbetat i många olika system t ex Agresso, ASW, Medius, QlikView, OCRA, Adra, Match, Hogia, SPCS, Hyperion m fl.

Omfattning
Heltid


Rebecka – Redovisningsekonom

Erfarenhet
10 års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete. Hon har senaste åren arbetat med allt från löpande bokföring till bokslut och löner. Arbetat i företag med snabb expansionstakt vilket ställt höga krav på att utveckla processer och rutiner på ekonomiavdelningen. Arbetat inom fastighetsbranschen, konsultföretag, juristbyrå m fl.

Kunskaper
Löpande bokföring, avstämningar och periodiseringar, kund- och leverantörsreskontra, skattedeklarationer, löneadministration, månads- och årsbokslut. Framtagande av resultatrapporter, analyser av resultat etc.

Språk- och IT kunskaper
Goda kunskaper i engelska. Arbetat i affärssystem såsom Navision, Visma, Björn Lundén och SAP.

Omfattning
Heltid, deltid


Eva – Löneadministratör, löneansvarig, lönespecialist

Bakgrund
Bred och djup kunskap i hela kedjan inom lön och även redovisning, HR och miljöfrågor.
Senaste 16 åren har hon arbetat med löneadministration och dessförinnan ytterligare 14 år med redovisning eller delade tjänster med både lön och redovisning. Mångårig erfarenhet av att arbeta som konsult. Erfarenhet från många branscher och företag i skiftande storlekar, allt från mindre bolag till internationella koncerner.

Kunskaper
Löneadministration i Sverige och även löner till anställda i dotterbolag i övriga Nordiska länder samt Frankrike, Tyskland och Holland. Pensioner, försäkringar, tjänstebilar, reseräkningar, friskvård. Även stora kunskaper inom HR administration och arbetsmiljö.

Språk- och IT kunskaper
Mycket goda kunskaper i engelska. Erfarenhet från många olika affärssystem: SAP, Agresso, GLS, Visma, IFS m fl.

Omfattning
Heltid


Filip Redovisningsassistent

Bakgrund
4 års erfarenhet. Har arbetat som ekonomiassistent vid Shared Service Center inom en koncern samt på ett mindre utbildningsföretag. Har erfarenhet från att arbeta med olika bolag parallellt. Van att arbeta självständigt.

Kunskaper
Löpande bokföring, kund- och leverantörsreskontra, avstämningar, anläggningsregister, intercompany transaktioner, rapportering mm.

Språk- och IT kunskaper
Modersmål polska, mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Arbetat i affärssystemen SAP, IBS Enterprise, Axapta, Visma Administration, Visma Lön, Soft One Professional, Palette/Baltzar, Blackline.

Omfattning
Heltid


Christina Ekonomiassistent, redovisningsekonom

Bakgrund
Gedigen erfarenhet från olika arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning i både stora och små företag. Van att hantera stora volymer i t ex outsourcingföretag där hon arbetat med fakturahantering och scanning. Varit ekonomiansvarig i mindre bolag vilket inneburit att självständigt sköta hela ekonomifunktionen inklusive löner. Ansvarat för den löpande bokföringen i olika dotterföretag och handelsbolag inom en koncern.

Kunskaper
Löpande redovisning, löner, skattedeklarationer, ankomstregistrering och slutregistrering av leverantörsfakturor, kontering, betalningar, avstämning av balanskonton, utbetalning till frilansare med A-skatt. Även van att sköta administrativt arbete parallellt med ekonomiarbete.

Språk- och IT kunskaper
Mycket goda kunskaper i engelska. Scala, Navision, Agda PS, HR-Plus.

Omfattning
Heltid

ADMINISTRATION

Lena Assistent, Office Manager

Bakgrund
7 års erfarenhet som konsult med varierande uppdrag inom administration och service. Van vid rollen som kontorets nav med ansvar för reception, växel och det praktiska på kontoret. Har även haft uppdrag som Executive Assistant vid ett börsnoterat företag. Ytterligare 15 års erfarenhet från ett konsultföretag där hon självständigt skött alla förekommande administrativa uppgifter på kontoret.

Kunskaper
Bred kunskap inom administration och internservice. Van att göra prioriteringar och hantera problem som snabbt måste lösas. Arrangera luncher och hålla ordning i gemensamma lokaler. Löpande ekonomiarbete samt HR relaterade uppgifter såsom att skriva platsannonser och assistera på personalavdelningen.

Språk- och IT kunskaper
Van att arbeta med engelska som koncernspråk. Mycket goda IT kunskaper.

Omfattning
Heltid/deltid


Susanne – Office Manager

Bakgrund
Bred erfarenhet från olika roller inom service, administration och försäljning. Erfarenhet som Office Manager i internationell koncern med ansvar för växel/reception samt att det praktiska på kontoret fungerar. Även lång erfarenhet i rollen som kundservicechef med personalansvar för upp till ca 30 personer.

Kunskaper
Löpande kontakter med leverantörer, inköp och förhandlingar, fakturahantering, ansvar för företagets mobiltelefoner, passerkorthantering, bokning av lokaler, förberedelser inför konferenser, schemaläggning samt utvecklingssamtal.

Språk- och IT kunskaper
Goda kunskaper i engelska. MS Office, SAP.

Omfattning
Heltid


Karin – Administratör

Bakgrund
Lång erfarenhet av roller som projekt- och utbildningsadministratör med fler än 20 slutförda konsultuppdrag. Även erfarenhet som pedagog inom IT och media. Uppdragen har varit vid både små och stora företag, internationella koncerner samt inom kommun, statliga bolag och fackförbund.

Kunskaper
Projektadministration, uppbyggnad av administrativa rutiner, iordningsställande av lokaler och utrustning vid nyetablering, personaladministration, framtagande av utbildnings- och informationsmaterial, utformning av interna webbsidor och mallar för informationsutbyte, hålla kurser, utredningsarbete, rapportering m.m. Även dokumenthantering för stora mängder information.

Språk- och IT kunskaper
Flytande i engelska i tal och skrift. Platina, EPiServer CMS6, e.Fact, Projectplace, FileNet, Visma Business, Oracle BI Analytics.

Omfattning
Heltid

SÄLJ/MARKNAD

Pia – Kundtjänst, ordermottagare, Service Coordinator

Bakgrund
Sammanlagt 15 års erfarenhet från olika roller inom service och försäljning. Serviceledare/Dispatch vid internationellt företag inom grafiska industrin samt vid ett IT företag, kundservice på ett stort fastighetsbolag samt receptionist och ordermottagare vid ett svenskt grossistföretag inom livsmedelsbranschen.

Kunskaper
Ta emot felanmälningar samt nybeställningar och koordinera teknikers jobb hos kund, hantera order i SAP samt on-line shop. Sköta fakturering samt kontering och registrering av leverantörsfakturor. Kundservice med hantering av felanmälningar, nycklar och kontrakt. Varit projektledare för införande av PDA; handdator för rapportering av teknikers arbete och planering.

Språk- och IT kunskaper
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift. SAP, ASW-Service, SerVad, FastNet.

Omfattning
Heltid

HUMAN RESOURCE

Anna HR specialist, HR chef

Erfarenhet
9 års erfarenhet av kvalificerat HR arbete med fokus Performance Management och Talent Management. Van att arbeta strategiskt såväl som operativt samt fungera som stöd till chefer och medarbetare. Leda och genomföra förändringar, strukturera och effektivisera. Diplomerad coach, samt certifierad användare av DISC PPA.

Kunskaper
Performance Management, kompetensplanering, ledarutveckling, rekrytering, avtalstolkningar, fackliga förhandlingar, lönekartläggning och lönerevision. Policy och rutiner, arbetsmiljöarbete, rehabilitering, friskvård. Vana av att arrangera möten, hålla utbildningar och workshops.

Språk- och IT kunskaper
Mycket goda kunskaper i engelska. MS Office.

Omfattning
Heltid


Noora – HR

Bakgrund
Mångårig erfarenhet från olika servicerelaterade samt administrativa roller. Senaste åren som Customer Service Manager inom en internationell detaljhandelskedja med butik- och internetförsäljning. Dessförinnan chef för en friskvårdsanläggning med personalansvar för ca 20 personer.

Kunskaper
Att bygga upp ny kundserviceavdelning med rutiner, personaladministration m.m. Utveckla kontakter med återförsäljare och samarbetspartners samt hantera order, logistik och fakturering. Van att ansvara för personalplanering, rekrytering samt budget. Även kunskaper inom inköp och sortiment.

Språk- och IT kunskaper
Svenska som modersmål, flytande i engelska, mycket goda kunskaper i finska och spanska. Mycket goda IT kunskaper med ECDL samt olika affärssystem bl.a. Navision.

Omfattning
75 – 100 %