9 erfarna konsulter tillgängliga för nya uppdrag

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här kan du läsa om 9 av våra konsulter som blir lediga inom kort. Du kan också kontakta oss och berätta om dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.


EKONOMI

Draggan – Controller, redovisningschef

Erfarenhet: Mer än 20 slutförda konsultuppdrag inom en rad olika branscher och företag. Uppdragen har i huvudsak varit i roller såsom Controller, redovisningschef och projektledare. Arbetat i nordiska och internationella bolag. MBA vid Lunds Universitet.

Kunskap: Redovisning, månads- och årsbokslut, analyser, förstudier och utredningar. Avstämningar av stora siffermängder, avancerad logistikhantering, lagerredovisning och projektadministration. Definiera och skapa rapportsystem med nyckeltal för uppföljning och styrning av verksamheten.

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska, van att arbeta med de nordiska språken. Arbetat med flertalet affärssystem t ex SAP.


Tuula – Redovisningsekonom

Erfarenhet: Lång och bred erfarenhet av redovisning samt löneadministration både som konsult och anställd. Har arbetat i mindre och medelstora företag och kommer senast från en lång anställning vid ett internationellt läkemedelsföretag. Har medverkat i att byta ekonomisystem ett flertal gånger, ansvarat för utbildning av personal i nytt reseräkningssystem och varit delaktig i att etablera Shared Service Center i Rumänien.

Kunskap: Löpande bokföring, kund- och leverantörsreskontra, avstämningar, löneadministration, periodiseringar, rapportering, utländsk moms. Van att hantera stora mängder reseräkningar.

Språk- och IT kunskaper: Flytande i engelska och finska. SAP, Concur, Visma, Trema, FxNet, Agda, Scala, Adeeko m fl.


Malin – Redovisningsekonom, ekonomiansvarig

Erfarenhet: Bred kunskap inom de flesta förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning, inklusive löner. Har främst arbetat som redovisningsekonom men också som ekonomiansvarig i mindre företag. Även haft personalansvar. Erfarenhet från olika företag i skiftande branscher och storlek.

Kunskap:  Löpande bokföring, kund- och leverantörsreskontra, avstämningar, skattedeklarationer, lagerredovisning, resultatrapporter, löner, provisioner, budgetarbete, likviditetsprognoser, bokslut.

Språk- och IT kunskaper: Hogia, Visma, Caspeco, SPCS.


Camilla – Ekonomiassistent, löneadministratör

Erfarenhet: Gedigen erfarenhet av kund- och leverantörsreskontra. Van att hantera stora volymer främst inom leverantörsreskontra men har dessutom erfarenhet från mindre företag och bredare arbetsuppgifter. Har nyligen avslutat utbildning vid Påhlmans Handelsinstitut – Löneadministration 1 och 2.

Kunskap: Kontering, kontroll av attester, scanna fakturor, behandla pdf fakturor via e-post. Registrering, upplägg av nya leverantörer, påminnelser, inkasso, räntekrav, avstämningar, betalningar etc. Administration av ca 250 leasingbilar och olika försäkringsärenden.

Språk- och IT kunskaper: Goda kunskaper i engelska. Arbetat i Agresso, Readsoft, Crom.


Jessica  – Löneadministratör

Erfarenhet: 8 års erfarenhet från löneadministration. Senast vid ett stort finansbolag där hon självständigt ansvarat för hela löneprocessen. Dessförinnan vid en redovisningsbyrå där hon ansvarade för ca 25 kunder varav flertalet globala företag i olika branscher och avtalsområden.

Kunskap: Lönehantering, pensioner, sjukförsäkringar, friskvårdsavtal, anställningsavtal, bokföring av löner, utlägg, avstämning av lönerelaterade konton. Ta fram personalrelaterad statistik, tolka kollektivavtal, stöd till chefer.

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska. Visma Lön, Hogia Lön, Heroma, SAP, SPCS, Svensk Lön, PULS, XOR, Visma administration.

ADMINISTRATION

Linda – Assistent

Erfarenhet: 14 års erfarenhet i administrativa och servicerelaterade roller. Senaste 5 åren som assistent på advokatbyrå samt skiljedomsinstitut. Dessförinnan i roller som HR assistent och marknadsassistent vid bland annat en internationell koncern. Även erfarenhet från mindre företag.

Kunskap: Korrespondens, fakturahantering, mötes- och resebokningar, bokföring, evenemang, beställning av material, PowerPoint presentationer, utvärderingar, projekt, sammanställningar, rekryteringsadministration, arkivering, etc.

Språk- och IT kunskaper: Flytande i engelska i tal och skrift. Mycket goda IT kunskaper, MS Office.


Lena – Office Manager, assistent

Erfarenhet: 7 års erfarenhet som konsult med varierande uppdrag inom administration och service. Van vid rollen som kontorets nav med ansvar för reception, växel och det praktiska på kontoret. Har även haft uppdrag som Executive Assistant vid ett börsnoterat företag. Ytterligare 15 års erfarenhet från ett konsultföretag där hon självständigt skött alla förekommande administrativa uppgifter på kontoret.

Kunskap: Bred kunskap inom administration och internservice. Van att göra prioriteringar och hantera problem som snabbt måste lösas. Arrangera luncher och hålla ordning i gemensamma lokaler. Löpande ekonomiarbete samt HR relaterade uppgifter såsom att skriva platsannonser och assistera personalavdelningen.

Språk- och IT kunskaper: Van att arbeta med engelska som koncernspråk. Mycket goda IT kunskaper.

SÄLJ/MARKNAD

Alexandra – Kundtjänst

Erfarenhet: 5 års erfarenhet från kundservice inom bank och IT företag. Har även erfarenhet från inköpsarbete och administration i ett näthandelsföretag.

Kunskap: Ge service till kunder via telefon och mail. Van att ha många kontakter internt och externt. Hantera låneansökningar, uppdatera dokument, samla in och sammanställa information. Försäljning och administrativa uppgifter.

Språk- och IT kunskaper: Engelska flytande i tal och skrift. MS Office

HUMAN RESOURCES

Anna – HR specialist, HR chef

Erfarenhet: 9 års erfarenhet av kvalificerat HR arbete med fokus Performance Management och Talent Management. Van att arbeta strategiskt såväl som operativt samt fungera som stöd till chefer och medarbetare. Leda och genomföra förändringar, strukturera och effektivisera. Diplomerad coach, samt certifierad användare av DISC PPA.

Kunskap: Performance Management, kompetensplanering, ledarutveckling, rekrytering, avtalstolkningar, fackliga förhandlingar, lönekartläggning och lönerevision. Policy och rutiner, arbetsmiljöarbete, rehabilitering, friskvård. Van att arrangera möten, hålla utbildningar och workshops.

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska. MS Office.