Elva erfarna konsulter tillgängliga för uppdrag eller rekrytering 

Nu har vi på Avanzera elva konsulter tillgängliga för nya uppdrag. Allt från Ekonomiansvariga till HR-generalister.

Läs mer om hur vi Avanzera kan hjälpa dig! 

Annelie – Ekonomiassistent

Ekonomiassistent med bred kompetens inom leverantörsreskontran.

Erfarenhet

-Helhetsansvar för leverantörsreskontran
– Ankomstregistrering, kontering och löpande bokföring av leverantörsfakturor
– Bokföring av utlägg, in och utbetalningar via fil samt manuellt arbete
– Inläsning av SIE-filer och kassarapporter
– Behjälplig vid månad/ halv och helårsbokslut
– Upplägg av nya leverantörer, hantering av masterdata och registervård

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska. Dynamic Navision 365 ERP, ExFlow/Readsoft 365, Genero Solutions CRM-system, Unit 4 ERP (webbaserad), Inxchange E-faktura & PDF.

Omfattning: Heltid

Mari, Ekonomiassistent, administratör

Stor erfarenhet inom administration och ekonomiarbete i både små och medelstora företag samt koncern. Van att vara delaktig i att utveckla processer och förbättringar i arbetsflöden.

Erfarenhet: 
– Hantering av leverantörsfakturor för betalning i SAP.
– Påminnelser och inkassohantering.
– Reseräkningar och förskott.
– Underhåll av Masterdata, upplägg av nya leverantörer och artiklar i SAP.
– Skapa inköpsunderlag, inköp, registrering och uppdatering av Masterdata för leverantörer.
– Delaktighet och rapportering i olika projekt gällande inköp.
– Ansvar för behörigheter till personal, hantering av projektens mailbox, fakturakontroll.

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska. SAP, Agresso, SharePoint, Visma m.fl.

Omfattning: Heltid

Malin, Ekonomiassistent, redovisningsekonom 

Mångfacetterad och erfaren ekonomiassistent/redovisningsekonom med bred kompetens inom ekonomihantering, analys och systemutveckling.

Erfarenhet: 
– Totalansvar över bokföringen av kundreskontra.
– Leverantörsreskontra med internationella transaktioner, avstämningar och fakturering.
– System- och processutveckling.
– Konto- och bokslutsavstämningar samt resultatuppföljningar.
– Effektiviseringsarbete och utveckling av automatiserade funktioner.
– Ansvar för indrivningsprocessen och support till kundserviceavdelning.
– Övervakning och signering av banktransaktioner, bankkontoavstämningar.
– Hantering av bankbehörigheter och autogiroadministrering.
– Redovisning, boksluts- och kontoavstämningar samt rapportering.
– SOX-avstämningar, avskrivningar, IFRS9 med mera.

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska. Microsoft Office, Google Apps, SAP, JD Edwards, Oracle, Basware, Bottomline och Visma.

Omfattning: Heltid

Ida, Senior Redovisningsekonom, redovisningsansvarig 

Flera års erfarenhet av löpande redovisning inkl. bokslut samt effektiviseringsarbete.

Erfarenhet: 
– Ansvar för löpande bokföring, månads och kvartalsbokslut.
– Avskrivningar, periodiseringar och internfakturering.
– Skatt och momsrapportering. Kvartalsrapporter och viss koncernredovisning.
– Delaktighet i cashflow planering.
– Lönehantering samt kontroll och bokföring av löner.
– Kund- och leverantörsreskontra.
– Ansvarat för och projektlett många systembyten.
– Uppdaterat ekonomiska processer till digitalt flöde.
– Van vid entreprenöriella miljöer med högt tempo.

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska. Fortnox, Hogia Lön, Hogia Finans, Visma SPCS, Visma Online, Visma Admin, Monitor, SAP och Agresso.

Omfattning: 
Deltid ca 80%

Cilla, Redovisningsansvarig, redovisningskonsult 

Gedigen bakgrund inom redovisning från internationella bolag, statliga myndigheter och ideella föreningar.

Erfarenhet: 
– Löpande bokföring, moms, skatter.
– Månads-, kvartals- och årsbokslut.
– Avstämningar, budget- och prognosarbete samt omfattande rapportering.
– Projektredovisning.
– Rapportering till externa finansiärer.
– Stöd inom kundreskontra, leverantörsreskontra.
– Personalansvar
– Optimerat ekonomiska arbetsflöden genom att utveckla processer och rutiner.

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Agresso, SAP, BL admin, JD Edwards, Pyramid, Edison och Visma.

Omfattning: 
Heltid/ Deltid

Annika, Redovisningskonsult, bokslutsekonom 

Auktoriserad redovisningsekonom med många års erfarenhet inom redovisning och konsultroller.

Erfarenhet: 
– Hanterat hela ekonomifunktionen för små och medelstora företag.
– Bokföring och avstämningar. Skatt och moms.
– Löneadministration.
– Kund och leverantörsreskontra.
– Rapportering, bokslut och upprättande av årsredovisningar och deklarationer.
– Strukturerat och förbättrat rutiner.
– Van vid komplex redovisning.

Språk- och IT kunskaper: Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. MS Office, Agresso, iScala, Pyramid, Hogia, Björn Lundén, Visma Administration, Oracle, Wolters Kluwer, BL samt Vitec fastighetssystem.

Omfattning: 
Deltid ca 50 %

Maria, Senior redovisningskonsult, SOX, K3 och IFRS  

Erfaren ekonom med vana vid att leda ekonomiska projekt samt bygga upp effektiva ekonomiavdelningar, inklusive rekrytering av personal.

Erfarenhet: 
– Månads- samt årsbokslutsarbete.
– Balanskontoavstämningar.
– Löpande bokslutsarbete – bokningar och avstämningar.
– Kassaflödesanalysrapporter.
– Avvikelseanalys av resultat- och balansräkning.
– Moms- och periodisk sammanställningsrapportering samt ansvar för SOX-compliance.
– Huvudkontakt med revisorer inför interim- och årsrevision.
– Förberedelsearbete inför byte från K3 till IFRS.

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Visma eEkonomi Smart, Winassist, RillionOne, FPM, Agresso, Visma byråstöd för årsredovisningar, Baan IV, HansaWorld, SAP, HFM, PeopleSoft 8.8, Oracle, Tenrox T/E, Sage FAS, Blackline, Visio Process Maps, Hyperion 7.0 EssBase Excel Add-in, Hogia Redovisning, Milltime T/E, FortNox.

Omfattning: 
Heltid

Christina, Administratör

Bred kompetens inom marknad, projektledning, administration och samordning.

Erfarenhet: 
– Marknad och kommunikation vid ett börsnoterat fastighetsbolag.
– Projektledning.
– Ansvarat för pressmeddelanden, kvartalsrapporter, årsredovisning, presentationer.
– Annonsering.
– Utveckling av webbsida.
– Van vid att skapa rutiner kring arbetssätt/administration.

Språk- och IT kunskaper: Goda kunskaper i engelska. MS Office, Indesign, Photoshop, CRM system, WordPress, Fortnox, Adobe Acrobat PRO mm.

Omfattning: Heltid

Richard, Office Manager, koordinator, IT-support

Över 10 års arbetslivserfarenhet inom serviceroller med mångsidig kompetens inom administration, IT och kontorsansvar.

Erfarenhet: 
– IT-support, installation av nya telefoner, iPads och datorer.
– Webbplatsuppdateringar, inklusive underhåll av digitala nycklar och larmsystem.
– Ansvarat för kontorsinköp och hantering av leverantörsavtal.
– Viss projektledning vid renoveringar och ombyggnationer.
– Planering och genomförande av olika evenemang, både för kunder och internt.
– Bistått VD i det dagliga arbetet.

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska. Microsoft Office, Visma Administration, Worksite och Workshare.

Omfattning: Heltid

Miika, Ordermottagare, administratör, Backoffice 

Omfattande erfarenhet av orderadministration och Backoffice inom elektronik- och detaljhandelssektorn.

Erfarenhet: 
– Orderhantering, fakturering och projektplanering.
– Skapat och upprätthållit kontrollistor.
– Avläst avtalspriser för att säkerställa korrekta transaktioner och leveranser.
– Skapat användarmanualer och hanterat Masterdata för att säkerställa smidiga arbetsflöden.
– Stöd för kundtjänst och säljkår genom att hantera kunddata, prisjusteringar och leveransbevakningar.
– Tullhantering, kreditering, reklamationer och returer.
– Delaktig i implementeringen av affärssystemet Movex.

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska samt goda kunskaper i finska. Word och Excel och har erfarenhet av flera affärssystem, inklusive IFS, Pyramid och SAP.

Omfattning: Heltid

Hanna, HR-generalist 

Omfattande erfarenhet av HR-arbete såsom chefsstöd, personalhantering och organisationsutveckling.

Erfarenhet: 
– Djupgående förståelse för arbetsrättslig lagstiftning och HR-praxis.
– Erfarenhet av att utveckla och implementera HR-strategier och program.
– Drivit och ansvarat för rekryteringsprocesser, inklusive urval och onboarding.
– Utveckling av utbildningar och workshops inom arbetsmiljö och ledarskap.
– Proaktiv konflikthantering och medarbetarrelationer.
– Administrativ kompetens inom lönehantering, förmåner och personaldokumentation.

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska. Workday, SAP SuccessFactors och BambooHR.

Omfattning: Heltid