11 Konsulter tillgängliga inom kort!

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här nedan kan du läsa om 11 av våra konsulter som blir lediga inom kort.
Du kan också kontakta oss och berätta om just dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

Alissa  – Controller, redovisningsansvarig, redovisningsekonom, deltid 75%

10 års erfarenhet av ekonomiarbete, varav 4 år i konsultrollen.  Arbetat i både små och stora företag samt internationella koncerner. Har haft varierande roller såsom; projektcontroller vid ett av Stockholms största byggprojekt, Financial Controller vid en internationell koncern, Controller vid en hotellkedja samt som redovisningsansvarig i en koncern med ansvar för de nordiska bolagen. Gedigen kunskap av kund- och leverantörsreskontra, huvudbokarbete, resultatanalys, månadsbokslut, rapportering, årsbokslut och årsredovisning. Även arbetat vid en redovisningsbyrå och ansvarat för flera olika företags löpande bokföring. Erfarenhet och intresse av utvecklings- och effektiviseringsarbete. Civilekonomexamen vid Stockholms universitet. Mycket goda IT kunskaper;  Monitor, Visma, Hogia, Navision, OBI, BAAN, Cognos, iScala, FairMas samt Cognos. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Sissi – Ekonomiansvarig, redovisningsekonom, löner

Lång erfarenhet av att arbeta som konsult i rollerna som ekonomiansvarig, redovisningsekonom samt Controller. Mycket van vid att snabbt sätta sig in i nya företag och arbetsuppgifter. Erfarenhet från företag i skiftande storlek, allt från transaktionstäta internationella koncerner och statliga myndigheter till små branschorganisationer. Gedigen kunskap inom de flesta förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning. Allt från löpande redovisning och löner till årsbokslut och rapportering, budgetering, projektredovisning, US GAAP och SOX.  Är även väl förtrogen med momsutredningar, dagkassehantering och koncernkonsolidering. Upprättat nya arbetsprocesser och rutiner inför införande av SAP samt impementerat nya rutiner avseende FI-inspektionen. Till det även rapporterat halvårsvis till FI-inspektionen. Arbetat med flertalet affärssystem såsom Visma Administration, SAP, Hogia och Agresso. Mycket goda kunskaper i engelska samt mycket god vana vid att arbeta med engelska som koncernspråk.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Annelie – Redovisningskonsult, ekonomiansvarig

Bred erfarenhet av ekonomiarbete efter att ha arbetat som konsult under de senaste 8 åren samt dessförinnan med klientredovisning på redovisningsbyrå. Erfarenhet från företag i skiftande storlek samt bolag med filialer och verksamhet utomlands. Van att ansvara för hela ekonomifunktionen med allt från löpande bokföring till årsbokslut, likviditetsprognoser, budgetarbete och rapportering. Även erfarenhet från större bolag och där arbetat med att effektivisera arbetet, implementerat nya rutiner och processer, utbildat och handlett kollegor. Mycket goda IT-kunskaper. Arbetat i ett flertal system såsom BL Skatt/Bokslut, Briljant, E-conomic, Edison, Fortnox, Hantverksdata/Entré, Kapell, Navision, Nordstedts, Visma lön, Hogia lön, Bygglet, Centsoft samt Offiepaketet.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

 

Jens – Ekonomiassistent
Ett par års erfarenhet i rollen som ekonomiassistent, främst inom leverantörsreskontra och kundreskontra, nu senast på ett bolag i fastighetsbranschen. Ansvarat för inkommande fakturor, skapat och skickat betalningsfiler samt reversering och kundfakturering, internt som externt. Gedigna kunskaper i påminnelsehantering, krav och inkasso. Dessförinnan arbetat i ett kundreskontrateam som ansvarade för kreditbedöming och kreditgivning till kunder samt efterföljande bokföring av inbetalningarna och månadsrapportering. Även erfarenhet från att ha arbetat med kravhandläggning, avtalsansvar samt kundservice i bank och finansbranschen. Ekonomistudier vid IHM Business School, inriktning affärssystem. Mycket goda kunskaper i Officepaketet samt systemvana från b.la; SAP, Baseware, Visma Administratio, Hoiga samt Navision. Mycket goda kunskaper i finska samt engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

 

Camilla – Redovisningskonsult, lön, kund och leverantörsreskontra, deltid

Arbetat i ca 12 år som konsult inom ekonomi och lön. Nu senast på ett IT konsultbolag och där arbetat med leverantör- och kundreskontra, månadsavstämningar, löner, moms, skatt och deklarationer. Tidigare erfarenhet från ett nordiskt läkemedelsföretag där arbetsuppgifterna bland andra innefattade; kundreskontra, fakturering av order, månatliga fakturor och inbetalningar. Även förberett löner, uppdaterat försäkringar och pensioner samt hanterat reseräkningar och företagskort/ drivmedelsförmåner. Van vid rapportering till Skatteverket vad gäller moms, skatt och arbetsgivaravgifter. Stämt av balanskonton och månadsbokslut/kvartalsboklut samt även hanterat anläggningsregister och månatliga avskrivningar. Systemvana från Hogia Ekonomi & Lön och Visma Administration. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift. 

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Andrea – Lönekonsult

Auktoriserad lönekonsult från Stockholms Internationella Handelsskola med gedigen erfarenhet av hela löneprocessen inklusive personaladministration av försäkringar, pensioner och arbetsgivarintyg. Har arbetat på både små och stora företag, inom likväl svenska som internationella koncerner. Ansvarat för lönehanteringen för uppemot 650 medarbetare.  Erfarenhet av rapportering till myndigheter, registrering av utbetalningar på banken, bokföring, kontoavstämningar, hantering av nettolöneavtal för anställda i Sverige och expatriater. Deltagit i interna projekt med fokus på uppgraderingar av affärssystem samt införande av nytt HR-system. Detta för att underlätta migrering av personaldata och uppsättning av grunddata i lönesystemet samt diverse effektiviseringsprocesser inom organisationen. Den personaladministrativa erfarenheten består ytterligare av bl.a. semesterlöneskuld, statistikunderlag, lönetillägg, bonusar med mera. Systemvana från Agda PS, PA-system, Hogia Lön, Flex HRM, IFS, HR-plus web, ELFA samt SLA-avtal. Goda kunskaper i engelska , tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

 

Carlos – Logistik- och inköpsadministratör

Mer än 10 års erfarenhet av arbete inom Supply Chain med bl.a. orderhantering och leveransbevakning. Gedigen kunskap av inköp och avrop för den globala telekommarknaden. Har även erfarenhet av detaljhandeln, då i roller som speditionsplanerare samt ordermottagare med ansvar för bl.a. transitering av inkommande gods. Vidare har han erfarenhet av förbättringsarbete gällande processer och arbetsflöden, kontraktshantering, ordertransaktioner samt fakturering. Har aktivt deltagit i olika projekt i syfte att datorisera och effektivisera hanteringen av kundorder, produktion samt inköp. God systemvana i SAP, Kusk, Visma Administration, MS Office etc. Goda kunskaper i engelska.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Jenny – Innesäljare, inköp- och orderadministratör

Mångårig erfarenhet av service och administration inom order och inköp. Har arbetat i  internationella företag inom IT, hemelektronik och detaljhandeln. Van vid många kontakter internt och externt. Har arbetat med hela flödet från produktinformation, inköpsorder, artikelvård, prishantering, fakturauppföljning, leveransavvikelser, logistik etc. Har varit med och utvecklat inköpsfunktioner genom att utarbeta mer effektiva arbetsprocesser. Diplomerad inköpare vid Folkuniversitetet 2014. Examen i stadsvetenskap vid Mitthögskolan i Sundsvall 2004. Mycket goda IT-kunskaper, MS-Office. Arbetat i flertalet affärssystem såsom Impuls, RIM, SAP, BuyIT samt Platina. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift och baskunskaper i spanska.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

 

Anne – Kundservice, kontraktspecialist nordiska länder

Mångårig erfarenhet från arbete med kundservice i olika företag och därigenom van vid kontakt med kunder både från Sverige samt de övriga nordiska länderna. Arbetat i flertalet olika branscher såsom dagligvaruhandel, konsultbolag, facility management, medicinteknik och life science. Rollen har  inneburit daglig kontakt med kunder via telefon samt e-mail. Gedigen erfarenhet av att ge service till B2B-kunder, återförsäljare samt kunder inom privatmarknaden. Arbetsuppgifterna har bland annat bestått av att hantera produktinformation, reklamationer, servicekontrakt, avtal, leveransplaner, orderregistrering samt leveransbevakning. Erfarenhet av att arbeta med kundservice till norska kunder. Mycket goda IT-kunskaper; MS-office, BaaN, Avenue, Winsure, Oracle, serviceMax, Share Point, SAP. Mycket goda språkkunskaper; modersmål finska, flytande i svenska och mycket goda kunskaper i engelska.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

 

Paula – Office manager, koordinator

Arbetat med service i över 10 år och har gedigen kunskap inom administration och kontorsansvar. Erfarenhet från olika branscher såsom advokatbyrå, eventbyrå, dagligvaruhandel samt grossist inom konfektion m fl. Arbetsuppgifterna har innefattat daglig kundkontakt samt administrativt ansvar för bl.a. orderhantering, kontraktsskrivning, uthyrning, mässaktiviteter samt merförsäljning (B2B). Även arbetat med fakturahantering samt ansvarat för kontorsinköp. Delaktig i planering och utförande av evenemang för kunder och interna aktiviteter. Bidragit till uteckling av affärsprocesser och arbetsmetoder. Mycket goda IT-kunskaper, MS Office och CRM-system Superoffice samt afffärssytemtet SAP. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

 

Elie – HR konsult

8 års praktisk arbetslivserfarenhet inom HR, varav de senaste 4 åren som konsult. Van vid att arbeta i flertalet branscher och företag som exempelvis konsultverksamhet, läkemedel, hotell samt bygg- och entreprenad. Arbetat brett inom HR med fokus på personaladministration och är van att agera kontaktperson för chefer och övriga anställda i HR-relaterade frågor. Kompetens och erfarenhet inom rekrytering, kompetensutveckling, fackliga förhandlingar samt andra arbetsrättsliga frågor. Deltagit i budgetarbete och har haft övergripande ansvar för företagshälsovården. Övriga arbetsuppgifter har inneburit att uppdatera personalhandbok samt att utforma policys och dokumentera processer. Delaktig i lönerevision, medarbetarundersökningar och varit behjälplig med administrativt arbete inom dessa områden. Läst PAO-Programmet vid Stockholms Universitet. Systemvana från HR+ samt Hogia. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se