11 rutinerade konsulter tillgängliga för nya uppdrag

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här kan du läsa om 11 av våra konsulter som blir lediga inom kort. Du kan också kontakta oss och berätta om dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

Maria – Ekonomiansvarig

12 års erfarenhet i roller som ekonomiansvarig och redovisningsekonom. Van att ansvara för rapportering, avstämningar, redovisning, budgetering, analys, likviditetsuppföljning, moms- och skatteredovisning, bokslut, årsredovisningar samt avtalshantering m.m. Arbetat med översyn och effektivisering av ekonomiska rutiner samt ansvarig för administrativa rutiner. Har haft personalansvar och ansvarat för löner och rapportering till myndigheter. Erfarenhet från olika branscher, både små och stora företag samt koncerner. Goda kunskaper i Excel och olika ekonomiprogram t ex Visma Administration samt Hogia. Goda kunskaper i engelska. Utbildning i företagsekonomi vid Stockholms Universitet.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

AlissaController, redovisningsekonom

Civilekonom Stockholms Universitet 2008. 6 års erfarenhet som konsult med uppdrag i både små och stora företag samt internationella koncerner. Avslutade nyligen ett uppdrag vid en internationell koncern i rollen som Financial Controller där hon arbetat med kontroll och uppföljning av större intäkter och kostnader. Dessförinnan vid det nordiska bolaget i en stor koncern i rollen som redovisningsansvarig vilket innebar ansvar för huvudbok, resultatanalys, månadsbokslut, rapportering, årsbokslut och årsredovisning. Har även erfarenhet från redovisningsbyrå med ansvar för flera olika företags löpande bokföring. Mycket goda IT kunskaper, erfarenhet av att arbeta i Monitor, Visma Administration, Hogia, Navision, OBI, BAAN samt Cognos. Talar och skriver svenska, engelska och persiska flytande.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

SusanneRedovisningsekonom

20 års erfarenhet av ekonomiarbete varav de senaste åren som redovisningsekonom. Har även arbetat på redovisningsbyrå med kundansvar där arbetsuppgifterna innefattat hela flödet från reskontra till årsredovisning. Susanne är van att arbeta på större internationella företag med kund- och leverantörsreskontra, löpande bokföring, avstämningar, moms- och skatteredovisning, bokslutsarbete och lönehantering. Navision, SAP, Coda, XOR, Hogia, Axapta och Visma Administration. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Ann – Ekonomiassistent

Ann har lång och gedigen arbetslivserfarenhet som ekonomiassistent inom både kund- och leverantörsreskontra från stora bolag inom bank – och finans. Hon har bland annat arbetat med ankomstregistrering, definitivbokning, skickat betalningsfiler, bokföring, in- och utbetalningar, påminnelsehantering och avstämningar. Ann har även arbetat en del administrativt och ansvarat för rutinbeskrivningar, beställning av kontorsmaterial och reklamationer. Arbetat i Agresso, MS Outlook, Kobra, MS Dynamics AX, Raindance och BankWorks.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Malin – Ekonomiassistent, deltid

Många års erfarenhet som ekonomiassistent i både små och stora organisationer, även internationella bolag med engelska som koncernspråk. Arbetat i branscher såsom media, juridik, IT, konsultföretag m.fl. Stor vana av att arbeta med hela flödet inom leverantörsreskontra, utläggsräkningar, löpande bokföring, internfakturering, periodisering, kontoavstämningar samt bokslutsarbete. Erfarenhet från ett flertal affärssystem såsom Visma Business, Visma Global, Navision och Oracle. Goda kunskaper i Officepaketet och flytande i engelska i tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Tove – Ekonomiassistent, personaladministratör

Tove har erfarenhet både som konsult och som anställd i ett medelstort företag inom telekombranschen. Förutom leverantörsreskontra; kontering till betalning, kundreskontra; fakturering till inkassohantering, har Tove även ansvarat för löner och övriga personalfrågor. I löneadministrationen har det ingått reseräkningar, pension, semester, friskvård etc. Har stöttat linjechefer i samband med rekryteringar och haft hand om personalevents. Förutom ekonomisk gymnasieutbildning har Tove läst bokföring, moms och lön på Företagsekonomiska Institutet. Arbetat i Oracle, Hansa, Carat, SAP m.fl.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Maria – Administratör, ekonomiassistent, sälj

Har de senaste 11 åren haft rollen som administratör/säljare inom fastighets- och dagligvarubranschen med arbetsuppgifter innefattande daglig kundkontakt samt administrativt ansvar för bl.a. kontraktsskrivning, uthyrning, mässor samt merförsäljning (B2B). Har även erfarenhet av rollen som ekonomiassistent inom kommunal verksamhet vilket innefattat fakturahantering, kontoregistrering, budgetuppföljning och löpande redovisning. Hon har en examen i företagsekonomi från IHM Business School samt TBV. Goda kunskaper i Microsoft Office. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

LoriannAssistent, inköpsassistent, produktkoordinator

Mångårig erfarenhet från olika företag såsom handelsbolag inom VVS branschen, advokatbyrå, idrottsklubb och dagligvaruhandel. Trivs i roller som innebär att se till att det administrativa på avdelningen fungerar. Van att ha många kontakter med leverantörer och kunder. Ansvar för produktinformation, uppdatering av register i affärssystem och publika kanaler. Underhåll av artikel- och prisuppgifter samt bild- och texthantering. Har även haft roller som assistent vilket t.ex. inneburit att vara administrativt stöd till svenska och amerikanska advokater, inköpare och produktchefer. Har även erfarenhet från enklare ekonomiuppgifter. Goda kunskaper i Excel. Arbetat i flertalet affärssystem såsom SAP, Heiler Product Manager, M3, Info Smart Office, Emrox, MyClub, Egnyte m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Camilla – Office Manager

Arbetat flertalet år med receptions- och administrationsansvar på en större advokatbyrå samt dessförinnan 10 år inom hotellbranschen. Bred erfarenhet från olika serviceroller och administration, koordinering, rutiner och kundrelationer. Lång erfarenhet av att arrangera olika event och konferenser. Ansvarat för rekrytering till resurspool, avtalsskrivning samt säkerhetsrutiner. Genomfört upphandlingar av t.ex. telefoni samt löpande inköp av förbrukningsvaror och kontorsmaterial. Erfarenhet från ett flertal affärs- och kundhanteringssystem. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Anneli – Ordermottagare, försäljningsassistent

Mångårig erfarenhet av arbete inom försäljning och kundförfrågningar per telefon och mail. Arbetar sedan 4 år tillbaka som konsult. Senaste uppdraget var som orderadministratör vid en detaljhandelskedja. Erfarenhet från branscher såsom energi, försäkring, hemelektronik, telekom och detaljhandel. Van att arbeta med orderhantering, produkt- och prisinformation, hantering av varuprover, leveransbesked, bokning av transporter, registervård samt att ge service till distributörer och återförsäljare. Även erfarenhet av att agera support till fältsäljare och mäklare, sammanställa statistik, provisioner, offertarbete samt vara behjälplig med administrativt arbete. MS Office samt olika säljstödssystem. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift samt van att arbeta med de nordiska språken.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Anna – HR generalist, HR ansvarig

Mångårig erfarenhet från personalintensiva miljöer med olika kollektivavtal, både tjänstemän och kollektivanställda. Kommer senast från en tjänst som HR ansvarig vid en koncern inom Life Science. I denna roll har hon ansvarat för företagets personalfrågor och HR processer. Arbetsuppgifterna har bestått av personalförsörjning och planering, rekrytering, introduktion, belöningssystem, lönerevision, kompetensutveckling, utvecklingssamtal, försäkringar samt pensioner. Hon har även haft hand om tidredovisning och löneberedning. Programmet för Personal och Arbetslivsfrågor vid Mittuniversitetet. Olika kurser inom arbetsrätt och löneadministration. Arbetat i många olika affärssystem t ex Visma Administration, Pro Alpha, HPFB. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se