14 erfarna konsulter tillgängliga för nya uppdrag

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här kan du läsa om 14 av våra konsulter som blir lediga inom kort. Du kan också kontakta oss och berätta om dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

Jenny – Administratör, marknadskoordinator heltid/deltid

15 års erfarenhet av roller som marknadskoordinator och administratör inom marknad och försäljning i branscher såsom IT, bygg, management samt medicinteknik. Kommer senast från en tjänst där hon arbetat brett med order, kundsupport, licensadministration, kund- och leverantörsreskontra, utbildningskoordination samt marknadsföring. Dessförinnan var hon marknadsassistent för Norden med uppdatering av de nordiska hemsidorna, koordinering av event och mässor m.m. Har även koordinerat seminarier och utbildningar för kunder, partners och anställda samt utarbetat utbildningsmaterial. Diplomerad marknadsförare från Företagsuniversitetet 2007. Goda kunskaper i Officepaketet, Visma Mamut samt övriga CRM-system. Flytande i engelska i tal och skrift samt grundläggande kunskaper i franska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

SunnivaOrderadministratör, kundservicemedarbetare

16 års erfarenhet från kundservicerelaterade roller inom tillverkningsindustrin, telekomföretag samt bank. Van att supporta kunder och säljare samt att administrera order, hantera logistikfrågor, sköta fakturering och kreditering m.m. Har även ansvarat för statistik, prislistor, materialutskick och kreditvärdering. Avslutar i dagarna en tjänst som operativ inköpare med internationella kontakter. Erfarenhet från internationella samt nordiska bolag och har arbetat på Island, i Danmark samt de senaste åren i Sverige. Har administrativ utbildning från Island samt Danmark. Mycket goda kunskaper i SAP, Salesforce samt andra CRM-system. Flytande i tal och skrift i engelska, danska, svenska samt modersmålet isländska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Anne – Backoffice, administration

Anne har cirka 20 års erfarenhet av roller inom sälj, administration, rådgivning och kundservice. Hon har arbetat uteslutande inom bank- och hotellbranschen samt startat upp och drivit eget företag inom friskvård. Hon är mångfacetterad och är i grunden utbildad ekonom vid Stockholms Universitet. Anne har dokumenterad erfarenhet av att nå uppsatta mål, budgetering, inköp men även personalplanering. Hon har starkt socialt kundfokus och är van vid att bygga upp nya kundrelationer och agera support. Goda kunskaper i Officepaketet samt lönehanteringssystemet Caspeco. Flytande i tal och skrift i svenska, engelska och danska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

JagodaLöneadministratör

7 års erfarenhet inom lön varav 4 år som konsult. Har arbetat i personalintensiva miljöer med många anställda, tjänstemän och kollektivanställda inom sjukvårdsföretag, försäkringsbolag, Facility Management, statligt bolag m fl. Arbetat över hela löneområdet inklusive bokföring av löner, avstämningar och rapporter till skatteverket. Ansvarat för försäkringar, reseräkningar, skatteberäkning, förmåner och statistik. Van att tolka lagar och avtal samt fungera som stöd till chefer i organisationen gällande personalfrågor. Hogia Lön Plus, LS-lön, Visma Lön 600, Agda PS, Movex Lön, POL Svensk Lön, Personec HR. Även ekonomisystemen Navision och Visma Administration 2000. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Erica – Säljsupport, assistent

Magister i företagsekonomi vid Södertörns Högskola 2012 med inriktning avtals- och kontraktsrätt. Har sedan dess arbetat som försäljningskoordinator inom ett internationellt företag och varit med vid starten av det svenska kontoret. Där hade hon en mycket bred roll med allt från orderhantering, ta emot kunder i showroom, uppdatering av hemsida, hålla utbildningar för återförsäljare, sköta kontakter med lager, anordna säljaktiviteter och events, support till återförsäljare, uppföljning och rapportering av försäljningsresultat m.m. Har även arbetat som butiksansvarig inom Retail och ansvarat för avstämning av fakturor och leveranser, inventeringar och lager. Mycket goda kunskaper i AS/400 samt goda kunskaper i Officepaketet. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

MariaOrderadministratör, säljassistent

Många års erfarenhet i roller som ordermottagare, administratör och försäljningsassistent. Maria har främst arbetat inom branscherna bygg och läkemedel. Van att sköta orderregistrering, offerthantering, kreditkontroller, utleveranser, returer, tull och reklamationer. Hon har även ansvarat för kontering av fakturor och vidaredebitering till kund, fakturering och kreditering. Som assistent till försäljningsavdelningen har hon även bokat resor och hotell samt arrangerat events och ansvarat för mässor. Goda kunskaper i Officepaketet, Navision samt vissa kunskaper i SAP och Visma Administration. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Paula – Office Manager, assistent, reception

Många års erfarenhet av administrativa roller såsom VD- och chefsassistent, projektledare inom event, receptionsansvarig samt utbildningsadministratör m.m. Har arbetat i branscher som utbildning, finans, distribution och försäkring. Paula är van att ansvara för interna arrangemang som fester, möten och konferenser samt att sköta telefonpassning, brev, avtalsadministration, arkivering, leverantörskontakter, vissa inköp och fakturering. Goda kunskaper i Officepaketet, OnBase, Chrome River, BRP, Mamut m fl. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift, van att arbeta med engelska som koncernspråk.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

KatjaChefsassistent, administratör

Snart 19 års erfarenhet som chefsassistent, projektadministratör, systemadministratör m.m. Har arbetat inom både privata och statliga bolag och ansvarat för fakturahantering, ekonomisk uppföljning, diarieföring, kalenderkoordinering, resebokning, kallelser och förberedelser inför styrelsemöten, framtagning av beslutsunderlag och ekonomiska nyckeltal, presentationer samt uppdatering av webbsidor. Van att självständigt koordinera olika projekt samt hantera avtal gentemot partners, leverantörer, sponsorer, konsulter m.fl. Även ansvarat för avtalsdatabas som superuser och rättighetsadministratör. Erfarenhet från inköpsadministration med både upphandlingar och inköp efter avrop. Utbildad Civilekonom (2001) och Civilingenjör (1996) vid Nationaluniversitetet, Ukraina. Avancerade kunskaper i Officepaketet samt flertalet affärssystem. Mycket goda kunskaper i svenska, engelska, ryska samt ukrainska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Lars – Controller, affärs- och verksamhetsutvecklare

Med 20 års erfarenhet från affärsuppföljning och affärsutveckling kan Lars stötta både som Finance Controller, Business Controller, affärsutvecklare, kreditchef eller allmänt inom ekonomiområdet. Han har arbetat inom bank- och försäkringsbranschen i roller som verksamhets- och affärsutvecklare, projektledare, kreditchef och ekonom. Van att ansvara för finansiell kontroll, analys och uppföljning, ekonomisk rapportering, bokslut samt avtalsförhandling m.m. Magisterexamen inom ekonomi från Stockholms Universitet samt kurser inom kreditkontroll, Business Management och projektledning. Mycket van användare av hela Officepaketet samt Visio och SharePoint. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift samt vana från internationella miljöer.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Robert – Ekonomichef, CFO

20 års erfarenhet främst i roller som ekonomichef, men även som redovisningschef. Har t ex arbetat inom revisionsbyrå, bank- och finanssektorn, konsultföretag, koncern inom motorbranschen samt servicenäringen. Ansvarat för ekonomiavdelningens samtliga funktioner såsom redovisning, budget, rapportering, cash management, valutor, finansiering, investeringar och skatter. Behärskar väl koncernrapportering, upprättande av årsredovisningar samt koncernbokslut i enlighet med K3 samt IFRS. Arbetat med fusioner, effektiviseringsarbeten samt ledningsgruppsarbete. Haft direkt personalansvar samt även HR ansvar. Ekonomiexamen från Lunds Universitet 1985 samt diverse fördjupningar inom revision, redovisning, export, finansiering m.m. Visma Administration, Navision och Entré. Flytande i engelska i tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

AnastasiaRedovisningsekonom, lönespecialist deltid

Magisterexamen inom företagsekonomi från KTH 2011 samt lönespecialist vid Iterum 2015. Drygt 4 års erfarenhet av uppdrag som lönespecialist och redovisningsekonom inom konsultbranschen och servicenäringen. Van att självständigt sköta löpande bokföring och redovisning, avstämningar, bokslut, rapportering, löner, arbetsgivardeklarationer m.m. Goda kunskaper i SAP R/3, AgDa Lön, Hogia Lön, Fortnox Bokföring och Lön, Visma Administration, MS Dynamics samt i Björn Lundén Årsbokslut och Skatt m fl. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift med vana av att arbeta med både svenska och internationella bolag.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

SusanneRedovisningsansvarig

20 års erfarenhet av ekonomiarbete varav de senaste åren som redovisningsansvarig. Har även arbetat på redovisningsbyrå med kundansvar där arbetsuppgifterna innefattat hela flödet från reskontra till årsredovisning. Susanne är van att arbeta på större internationella företag med kund- och leverantörsreskontra, löpande bokföring, avstämningar, moms- och skatteredovisning, bokslutsarbete och lönehantering. Navision, SAP, Coda, XOR, Hogia, Axapta och Visma Administration. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Malin – Ekonomiassistent, deltid

Många års erfarenhet som ekonomiassistent i både små och stora organisationer, även internationella bolag med engelska som koncernspråk. Arbetat i branscher såsom media, juridik, IT, konsultföretag m.fl. Stor vana av att arbeta med hela flödet inom leverantörsreskontra, utläggsräkningar, löpande bokföring, internfakturering, periodisering, kontoavstämningar samt bokslutsarbete. Erfarenhet från ett flertal affärssystem såsom Visma Business, Visma Global, Navision och Oracle. Goda kunskaper i Officepaketet och flytande i engelska i tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Steve – Redovisningsekonom, deltid

8 års erfarenhet varav merparten av tiden som konsult. Bred erfarenhet från olika företag såsom internationell läkemedelskoncern, fastighetsbolag, telekomkoncern och ekonomisk förening. Arbetat med flertalet nordiska bolag. Van att arbeta självständigt med löpande bokföring, kund- och leverantörsreskontra, avstämningar, periodisering och bokslutsarbete. Ansvarat för olika utvecklingsprojekt. Fil.kand. inom företagsekonomi 2007 vid Stockholms Universitet. Engelska som modersmål samt mycket goda kunskaper i svenska. Arbetat i SPCS, Minitab, PeopleSoft, Navision, Agresso, SAP, ReadSoft, OPTO, IFS, Hyperion, Fast 2, Sage m.fl.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se