10 konsulter tillgängliga inom kort

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här kan du läsa om 10 av våra konsulter som blir lediga inom kort. Du kan också kontakta oss och berätta om dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

Åsa – Redovisningsekonom, Controller

9 års erfarenhet från roller som redovisningsekonom och Controller. Har arbetat i flertalet internationella bolag, men även mindre svenska bolag inom bland annat fastighetsbranschen. Van att arbeta med nordisk redovisning samt stor erfarenhet av bokslutsarbete, rapportering, kostnadsanalys, kreditbedömningar, deklarationer, budgetarbete, löpande bokföring, avstämningar, kund- och leverantörsreskontra m.m. Bachelor of Business Administration, European University i Bryssel. Mycket goda IT kunskaper i SAP, Pyramid, Navision, Multisoft m.fl. Flytande i engelska i tal och skrift.

Camilla – Ekonomiassistent

12 års erfarenhet från både mindre och större organisationer såsom branschförening, internationella koncerner och börsnoterade företag inom olika branscher t ex IT, bredband och digital tv. Arbetat med hela flödet från kund- och leverantörsreskontra, löpande bokföring samt avstämningar till månadsbokslut, skattedeklarationer och rapportering. Även ansvarat för likviditetsplanering, budgetarbete samt för uträkning av säljprovisioner och skapande av säljprognoser. Fil.kand. i ekonomi. Erfarenhet från ett flertal affärssystem såsom Edison Redovisning, VISMA-lön och Administration, Visma Business, Navision redovisning sam Hogia Art, Lön och Ekonomi. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift, god förståelse i danska och norska.

Mei Lien – Redovisningsekonom, löneadministratör hel/deltid

14 års erfarenhet från mindre och medelstora samt internationella företag med verksamhet i Europa. Erfarenhet från redovisningsbyrå med eget kundansvar samt några års erfarenhet som konsult. Van att självständigt sköta hela ekonomifunktionen i små och medelstora företag med ansvar för löpande redovisning, månadsbokslut, rapportering, budgetering, likviditetsuppföljning och projektredovisning. Är auktoriserad lönekonsult och har ansvarat för upp till 900 löner. Projektledarerfarenhet från implementering av nya arbetssätt och processer internt och externt. Arbetat i flertalet affärssystem såsom Jeeves, Oracle, Fortnox, Visma (SPCS), Visma Administration, KontekLön, Hogia Lön, Agda Lön, Visma Lön, Flex Lön & HRM m fl. Flytande i engelska.

Henrik – Controller, redovisnings-/ekonomiansvarig

Magisterexamen inom ekonomistyrning med drygt 12 års erfarenhet varav 5 år som konsult. Kommer senast från ett uppdrag hos en intresseorganisation där han arbetat som finanscontroller och främst ansvarat för budget- och prognosarbete, men även rapportering och konsolidering. Dessförinnan ansvarat för månadsrapportering till styrelse och koncernledning vilket inneburit rapportering för ett antal dotterbolag i de nordiska länderna. Även arbetat mycket med budget, affärsplan, analyser och utredningar, projektredovisning samt koncerncontrolling. Även arbetat som ekonomiansvarig i mindre bolag samt revisor. Mycket goda IT kunskaper och vana från flertalet system såsom SAP, Hogia, Hyperion, Movex, Oracle, Ocra och Navision. Flytande i engelska i tal och skrift.

Ludmila – Redovisningsekonom

Utbildad redovisningsekonom från Frans Schartau vuxengymnasium med ca 10 års erfarenhet från bl.a. redovisningsbyrå samt 1,5 års erfarenhet från inlåningsverksamhet/fastighetsbolag. Har mestadels arbetat med konsultverksamhet och installationsbolag. Har stor vana av att arbeta parallellt med flera mindre aktiebolag i olika branscher. Har självständigt ansvarat för löpande bokföring, projektredovisning, lönehantering, moms och arbetsgivardeklarationer, kvartals- och årsbokslut, årsredovisningar samt inkomstdeklarationer. Har även erfarenhet av koncernredovisning. Kunskaper i Visma (SPCS) och Excel. Goda kunskaper i svenska och ryska.

Jennifer – Ekonomi-/inköpsassistent

Har under de senaste 3 åren arbetat med sälj/kundtjänst och inköp inom retail. Arbetsuppgifter har inkluderat bl.a. daglig kundkontakt avseende orderförfrågningar från kunder i Europa, skapande av fakturor, lagerhantering, assistera vid inköp, produktion, varulager och logistik. Nära samarbete med företagets ekonomiavdelning vid exempelvis fakturering samt god erfarenhet av att arbeta i en bransch med höga krav på service. Examen inom inköp och logistik från Norrlands yrkeshögskola. Goda kunskaper i affärssystemet BexOnline. Van vid att kommunicera på engelska och att vara länken mellan verksamhet och kund.

Camilo – Kundtjänst/exportsälj

Yrkeshögskoleutbildad inom exportsälj mot tysk-, fransk-, och spansktalande marknader vid Folkuniversitetet. Har även en universitetsutbildning i internationell administration från Institute of Culinary Art and Administration. Erfarenhet från telekomföretag som kundmäklare. Arbetsuppgifterna bestod av marknadsföring och kundservice vad gäller betalningar samt felsökningar. Tidigare erfarenhet som säljare vid företag inom penningöverföring, både inrikes och internationellt. Ansvarat för schemaläggning, inköp, kundtjänst och marknadsföring av butiker. Goda kunskaper inom affärssystemet IFS, Adobe Photoshop och Microsoft Office. Flytande i svenska, engelska, spanska och italienska.

Mona – HR-chef

Arbetat som HR konsult under drygt 10 år med erfarenhet från internationella koncerner, börsnoterade företag, företag med verksamhet i Norden och Europa samt även mindre bolag. Erfarenhet av strategiska HR frågor såsom kompetens- och ledarskapsutveckling, jämställdhets- och mångfaldsplan, förändringsarbete, Talent Management, Employment Branding m.m. Tagit fram och implementerat policies samt processer inom HR området. Samverkat och förhandlat med fackliga organisationer. Van vid ledningsgruppsarbete. P-linjen, fil.kand. vid Stockholms Universitet. God systemvana. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Lena – Assistent, Office Manager hel/deltid

8 års erfarenhet som konsult med varierande uppdrag inom administration och service. Van vid rollen som kontorets nav med ansvar för reception, växel och det praktiska på kontoret. Har även haft uppdrag som Executive Assistant vid ett börsnoterat företag. Ytterligare 15 års erfarenhet från ett konsultföretag där hon självständigt skött alla förekommande administrativa uppgifter på kontoret, arrangerat luncher och hållit ordning i gemensamma lokaler även löpande ekonomiarbete samt HR relaterade uppgifter såsom att skriva platsannonser och assistera personalavdelningen. Mycket goda IT kunskaper. Van att arbeta med engelska som koncernspråk.

Maria – Administratör, ekonomiassistent, sälj

Har de senaste 11 åren haft rollen som administratör/säljare inom fastighets- och dagligvarubranschen med arbetsuppgifter innefattande daglig kundkontakt samt administrativt ansvar för bl.a. kontraktsskrivning, uthyrning, mässor samt merförsäljning (B2B). Har även erfarenhet av rollen som ekonomiassistent/ekonomiadministratör inom kommunal verksamhet vilket har innefattat fakturahantering, kontoregistrering, budgetuppföljning och löpande redovisning. Hon har en examen i företagsekonomi från IHM Business School samt TBV (Tjänstemännens Bildningsverksamhet). Goda kunskaper i Microsoft Office. Goda kunskaper i engelska.