9 konsulter tillgängliga innan sommaren

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här kan du läsa om 9 av våra konsulter som blir lediga inom kort. Du kan också kontakta oss och berätta om dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

Anna Karin – Ekonomiansvarig, Controller, deltid

Erfarenhet av att självständigt sköta hela ekonomifunktionen med allt från löpande redovisning till månadsbokslut och rapportering, budgetering, likviditetsuppföljning, valutahantering och projektredovisning. Har även ansvarat för HR- och IT-frågor. Erfarenhet från flera olika företag, både mindre och medelstora samt internationella företag med verksamhet i Europa. Arbetat i flertalet affärssystem såsom Visma Administration 2000, Navision, Hogia, Björn Lundén, Edison, SAP, Oracle, Visma Lön m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Marie – Redovisningsekonom

12 års erfarenhet från både mindre och större organisationer såsom branschförening, internationella koncerner och börsnoterade företag inom olika branscher t ex IT, bredband och digital tv. Arbetat med hela flödet från kund- och leverantörsreskontra, löpande bokföring samt avstämningar till månadsbokslut, skattedeklarationer och rapportering. Även ansvarat för likviditetsplanering, budgetarbete samt för uträkning av säljprovisioner och skapande av säljprognoser. Fil.kand. i ekonomi. Erfarenhet från ett flertal affärssystem såsom Edison Redovisning, VISMA-lön och Administration, Visma Business, Navision redovisning sam Hogia Art, Lön och Ekonomi. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift, god förståelse i danska och norska.

Marie – Ekonomiassistent

5 års erfarenhet i rollen som ekonomiassistent och dessförinnan ytterligare 20 års erfarenhet inom service och administration. Arbetat i många olika företag t ex importföretag inom industrikomponenter, internationell koncern inom kontorsmaterial, maskintillverkning m fl. Stor erfarenhet av att arbeta självständigt med löpande bokföring samt kund- och leverantörsreskontra. Har varit vagnparksansvarig för företagets tjänstebilar samt mobiladministratör. Van att ha många kontakter med leverantörer, både svenska och internationella. Erfarenhet av att ta fram statistik. Arbetat i många olika affärssystem såsom Jeeves, Credit Safe, iScala, Caesar, Navision. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

ÅsaRedovisningsekonom, Controller

9 års erfarenhet från roller som redovisningsekonom och Controller. Har arbetat i flertalet internationella bolag, men även mindre svenska bolag inom bland annat fastighetsbranschen. Van att arbeta med redovisning i de nordiska länderna. Stor erfarenhet av bokslutsarbete, rapportering, kostnadsanalys, kreditbedömningar, deklarationer, budgetarbete, löpande bokföring, avstämningar, kund- och leverantörsreskontra m.m. Bachelor of Business Administration, European University i Bryssel. Mycket goda IT kunskaper i SAP, Pyramid, Navision, Multisoft m.fl. Flytande i engelska i tal och skrift.

JeanetteController, inköpscontroller

Drygt 10 års erfarenhet varav 3 år som konsult. Arbetat inom allt från internationella koncerner och kommunal verksamhet till stora och små bolag. Erfarenhet av ekonomistyrning, men även från de flesta övrigt förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning såsom budget och prognoser, ekonomisk analys och rapportering, produktivitetsrapportering, månads- och delårsbokslut, balansavstämningar, projektuppföljning m.m. Även systemansvar och utbildning i affärssystem. Kandidatexamen inom ekonomi med inriktning mot ekonomistyrning vid Stockholms Universitet. Arbetat i många olika affärssystem: SAP R/3, Hypergene, Extens, Agresso, Mercur Business Control, Raindance, Ladok m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

MonaHR ansvarig, HR konsult

Arbetat som HR konsult under drygt 10 år med erfarenhet från internationella koncerner, börsnoterade företag, företag med verksamhet i Norden och Europa samt även mindre bolag. Erfarenhet av strategiska HR frågor såsom kompetens- och ledarskapsutveckling, jämställdhets- och mångfaldsplan, förändringsarbete, Talent Management, Employment Branding m.m. Tagit fram och implementerat policies samt processer inom HR området. Samverkat och förhandlat med fackliga organisationer. Van vid ledningsgruppsarbete. P-linjen, fil.kand. vid Stockholms Universitet. God systemvana. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Therese – HR administratör

3 års erfarenhet av varierat HR arbete främst inom tjänsteföretag. Arbetat med framtagande av personalhandbok, uppbyggnad av personaldatabas i samarbete med IT avdelning, sammanställning av data till årlig lönesurvey, uppdatering av personalpolicy, jämställdhets- samt krisplan. Även utfört medarbetarundersökningar och systematiskt arbetsmiljöarbete. Tidigare arbetat som ekonomiassistent med leverantörsreskontra och internfakturering och sammanställt lön- och försäkringsunderlag i samband med revision. Fil.kand. inom psykologi. Goda kunskaper i Officepaketet samt Visma Control och Lotus Notes. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Sophia – Office Manager

Mer än 20 års erfarenhet inom administration och service varav 4 år som konsult med uppdrag främst inom internationella företag. Arbetat i både stora och mindre företag såsom mediebyrå, managementkonsultföretag, försäkringsmäkleri och flygbolag. Haft roller som receptionsansvarig vilket t ex inneburit schemaläggning, planering och rekrytering av nya medarbetare till vikariepoolen förutom att arrangera luncher och hålla ordning i gemensamma lokaler m.m. Mycket goda IT kunskaper. Arbetat i flertalet växelsystem; Telenor One, Telia Centrex, Goldstar, Fenix, MD110, Meridian, Doro, Philips, Alcatel. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Maria – Säljsupport, orderadministratör

9 års erfarenhet från administrativt arbete, service och försäljning. Senaste 3 åren i rollen som säljsupport/administratör vid ett oljebolag och dessförinnan som butikssäljare/teamledare inom detaljhandeln. Van att fungera som länken mellan kund, säljare, lager och fabrik. Erfarenhet av orderadministration, spedition, frakthantering, export och inrikes order, inköp, fakturering, kreditering, reklamationer samt returer. Även erfarenhet av kund- och leverantörsreskontra med avstämningar. Gymnasieekonom i botten. Även arbetat flera år med ledarskap, måluppföljning och coachning av personalgruppen. God systemvana, främst Visma Administration och Axapta. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift samt god förståelse av danska och norska.