10 rutinerade konsulter tillgängliga för nya uppdrag

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här kan du läsa om 10 av våra konsulter som blir lediga inom kort. Du kan också kontakta oss och berätta om dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

Ulrika – Redovisningsansvarig

Ca 20 års erfarenhet inom redovisning i roller som redovisningsansvarig, ekonomiansvarig, redovisningsekonom m.fl. Har arbetat med kund- och leverantörsreskontra, rapportering, avstämningar, redovisning, prognostisering, budgetering samt skatteredovisning för moms, arbetsgivaravgifter, årsdeklarationer m.m. Även arbetat med löner och är självständig i månads- och årsbokslut samt årsredovisningar. Arbetat nordiskt och internationellt i koncerner med engelska som koncernspråk. Goda kunskaper i Officepaketet, Visma Administration, Axapta, Navision, Pyramid samt Agda och Hogia Lön.

AnnikaEkonomiansvarig, deltid

Ekonom med mångårig erfarenhet av redovisning och av att arbeta som konsult. Lång erfarenhet av att självständigt sköta hela ekonomifunktionen på små och medelstora företag samt att strukturera och förbättra rutiner. Van att ansvara för bokföring, avstämningar, skatter, moms, löneadministration, rapportering, bokslut samt upprättande av årsredovisning och deklaration. Mycket goda datakunskaper i MS Office samt olika bokförings- och löneprogram såsom Agresso, iScala, Pyramid, Hogia, Björn Lundén m fl. Behärskar engelska i tal och skrift.

AnnelieRedovisningsekonom

7 års erfarenhet inom lön varav 4 år som konsult. Har arbetat i personalintensiva miljöer med många anställda, tjänstemän och kollektivanställda inom sjukvårdsföretag, försäkringsbolag, Facility Management, statligt bolag m fl. Arbetat över hela löneområdet inklusive bokföring av löner, avstämningar och rapporter till skatteverket. Ansvarat för försäkringar, reseräkningar, skatteberäkning, förmåner och statistik. Van att tolka lagar och avtal samt fungera som stöd till chefer i organisationen gällande personalfrågor. HogiaLön Plus, LS-lön, Visma Lön 600, Agda PS, Movex lön, POL Svensk Lön, Personec HR. Även ekonomisystemen Navision och Visma Administration 2000. Goda kunskaper i engelska.

NinaRedovisningsekonom

Drygt 20 års erfarenhet som ekonomiassistent och under senaste åren som redovisningsekonom. Även en kortare period som redovisningskonsult med kundansvar. Arbetat med hela flödet inom redovisning, kund och leverantörsreskontra, avstämningar, moms, skattedeklarationer samt månadsbokslut. Stöttat en ekonomiavdelning under en förändringsprocess samt implementeringen av nytt affärssystem. Erfarenhet av internationell verksamhet inom detaljhandel och media. Har haft ett nära samarbete med logistikavdelningar och produktionsanläggningar samt deltagit vid mässor. Visma Business, Visma Administration, iScala m fl. Flytande i engelska.

Erika  – Ekonomiassistent

5 års erfarenhet från ekonomiarbete och dessförinnan ca 15 års erfarenhet från att arbeta brett inom administration och marknadsföring. Erfarenhet från många olika företag i skiftande storlek och branscher såsom media, tjänsteföretag och bank. Stor erfarenhet av kund- och leverantörsreskontra, löpande bokföring, kassa- och kontoavstämningar, hantering av bilförsäkringar samt pensions- och sjukförsäkringar. Varit delaktig i bokslutsarbete. Van att driva egna projekt. Kunskaper i flertalet affärssystem såsom Microsoft Dynamic AX, Pyramid samt olika interna affärssystem. Goda kunskaper i engelska.

IlianaLogistikansvarig, order, inköp

Har under de senaste 10 åren haft ansvarsroller inom logistik i olika branscher, nu senast från livsmedelsbranschen och tidigare från transportföretag. Arbetat internationellt och även haft daglig kontakt med leverantörer runt om i Europa. Har haft det yttersta ansvaret för ordermottagning, planering av transporter och leveranser samt avstämning av lager. Arbetet har även bestått av prisförhandlingar och till viss del ren försäljning. MS Office, systemerfarenhet från Visma Administration samt Visma Business. Flytande i engelska och franska samt även kunskaper i danska.

Karin – Administratör, koordinator

Över 20 slutförda konsultuppdrag i roller som projekt- och utbildningsadministratör, säljkoordinator, handläggare m.m. Uppdragen har varit vid både små och stora företag, internationella koncerner samt inom kommun, statliga bolag och fackförbund. Gedigen kunskap inom projekt- och personaladministration, framtagande av informationsmaterial, utformning av interna webbsidor, utredningsarbete, rapportering samt dokumenthantering av stora mängder information. Erfarenhet från att hålla utbildningar. Platina, EPiServer CMS6, e.Fact, Projectplace, FileNet, Visma Business, Oracle BI Analytics. Flytande i engelska.

CamillaOffice Manager

Arbetat flertalet år med receptions- och administrationsansvar på en större advokatbyrå samt dessförinnan 10 år inom hotellbranschen. Bred erfarenhet från olika serviceroller och administration, koordinering, rutiner och kundrelationer. Har arrangerat olika event och konferenser, skött rekrytering till resurspool och avtalsskrivning. Ansvarat för säkerhetsrutiner samt upphandlingar av t ex telefoni och även löpande inköp av förbrukningsvaror och kontorsmaterial. Erfarenhet från ett flertal affärs- och kundhanteringssystem. Mycket goda kunskaper i engelska.

HelenaHR Business Partner, HR specialist

Erfarenhet av brett och varierat HR arbete från försäkringsbolag och tillverkande företag. Arbetat i konsultativ form som stöd till chefer i frågor gällande arbetsrätt och ledarskap. Van att hantera lönerevisioner, systematiskt arbetsmiljöarbete, utveckling och implementering av HR processer, fackliga förhandlingar m.m. Även arbetat med Employer Branding, hållbarhetsfrågor och ledarskapsutveckling. Kandidatexamen inom Personal och Arbetsvetenskap vid Linköpings Universitet. Mycket goda kunskaper i Officepaketet samt HR systemet Personec P. Mycket goda kunskaper i engelska, goda kunskaper i tyska.

TainaHR specialist

Flera års erfarenhet som HR specialist i Sverige, Finland och Tyskland. Van att stötta chefer, arbeta med policys och uppdatering av personalhandbok m.m., men även arbeta mer strategiskt med förändringsprocesser, implementering av nya HR verktyg, resursplanering samt kompetensutveckling. Har arbetat i små och stora bolag, varit med i uppbyggnaden av HR funktionen inom en ny EU institution samt arbetat i konsultform. Master inom psykologi med inriktning mot HR från Stockholms Universitet. Goda kunskaper i Officepaketet samt i HR system som t ex Workday, PS2000 och CIMS. Modersmål finska samt mycket goda kunskaper i svenska, engelska och tyska.