13 erfarna konsulter tillgängliga för nya uppdrag

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här kan du läsa om 13 av våra konsulter som blir lediga inom kort. Du kan också kontakta oss och berätta om dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

Annelie – Redovisningsekonom

Mångårig erfarenhet som redovisningsekonom och redovisningsansvarig i både mindre och större företag, internationella koncerner samt för ideell förening. Stor kunskap inom redovisning, ekonomistyrning, ekonomiska analyser, bokslutsrapporter och olika affärssystem. Har haft helhetsansvar för ekonomifunktionen i mindre företag med ansvar för den löpande bokföringen, leverantörsreskontra, avstämningar, skatter, momsredovisning och månadsbokslut. Högre Ekonomisk Utbildning vid Frans Schartau. Erfarenhet från flertalet ekonomisystem såsom Movex, Navision, Fortnox, SPCS m fl. Mycket goda kunskaper i engelska.

JohannaOrderadministratör, koordinator deltid/heltid

7 års erfarenhet av kundservice B2B och administration, varav merparten från försäkringsbranschen där hon fungerat som navet mellan försäkringsbolagen och deras avtalsleverantörer. Van vid kontakter med kund och leverantörer samt att koordinera arbete internt mellan olika avdelningar. Även god vana av att driva interna projekt, se över arbetsprocesser, optimera samt att hantera problemlösning. Goda kunskaper i Officepaketet, MS Dynamics NAV samt god vana av CRM system. Mycket goda kunskaper i engelska och danska samt god förståelse av norska efter att ha arbetat nordiskt under många år.

JagodaLöneadministratör

7 års erfarenhet inom lön varav 4 år som konsult. Har arbetat i personalintensiva miljöer med många anställda, tjänstemän och kollektivanställda inom sjukvårdsföretag, försäkringsbolag, Facility Management, statligt bolag m fl. Arbetat över hela löneområdet inklusive bokföring av löner, avstämningar och rapporter till skatteverket. Ansvarat för försäkringar, reseräkningar, skatteberäkning, förmåner och statistik. Van att tolka lagar och avtal samt fungera som stöd till chefer i organisationen gällande personalfrågor. HogiaLön Plus, LS-lön, Visma Lön 600, Agda PS, Movex lön, POL Svensk Lön, Personec HR. Även ekonomisystemen Navision och Visma Administration 2000. Goda kunskaper i engelska.

SophiaOffice Manager, kontorsassistent

Mer än 20 års erfarenhet inom administration och service varav 4 år som konsult med uppdrag främst inom internationella företag. Arbetat i både stora och mindre företag inom bolag som mediebyrå, managementkonsultföretag, försäkringsmäkleri och flygbolag. Haft roller som receptionsansvarig vilket t ex inneburit schemaläggning, planering och rekrytering av nya medarbetare till vikariepoolen. Arrangerar luncher och håller ordning i gemensamma lokaler m.m. Mycket goda IT kunskaper. Arbetat i flertalet Växelsystem; Telenor One, Telia Centrex, Goldstar, Fenix, MD110, Meridian, Doro, Philips, Alcatel. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Sara  – Junior ekonomiassistent, Backoffice kundservice

5 års erfarenhet av kundservice varav ca 2 år på Backoffice med en hel del ekonomiuppgifter. Främsta erfarenheten har hon från teknikbranschen där hon hanterar ärenden som teknisk felsökning, faktura- och inkassofrågor, inbetalningar m.m. Administrerar månadsvis fakturering och utbetalningar. Supportar även kundservice i eskalerade fakturafrågor. Van vid kontakter med kund, inkassobolag samt internt. Diverse tekniska kurser på högskola och Universitet. Goda kunskaper i Officepaketet samt god vana av större CRM system. Goda kunskaper i engelska.

MinnieHR ansvarig, HR specialist

Flera års erfarenhet som nordisk HR specialist samt HR ansvarig inom FMCG bolag. Van att arbeta strategiskt såväl som operativt samt fungera som stöd för chefer och medarbetare. Stora kunskaper inom nordisk arbetsrätt, rekrytering, Employer Branding, Talent Management, Performance Management samt Compensation & Benefits. Framtagning, implementering och uppföljning av policys och processer. Arbetat i olika HR- och affärssystem, bl.a. SAP samt Officepaketet. Fil.mag. inom sociologi från Södertörns högskola. Mycket goda kunskaper i engelska samt finska.

Lena – Redovisningsansvarig

Arbetat under 15 år med hela flödet; löpande redovisning, moms och skattedeklarationer, månads- och årsbokslut, likviditetsprognoser samt övrig intern och extern rapportering. Senaste 3 åren även med koncernredovisning och ansvar för konsolideringen av nordiska segment i börsnoterat bolag enligt IFRS. Har också deltagit i ett projekt där man implementerat ett nytt affärssystem och förflyttat den löpande delen av ekonomifunktionen till ett Shared Service Center i annat europeiskt land. Erfarenhet av system såsom Microsoft Dynamics Ax, Unit4 Consolidation & Cash, SAP, Visma Admin, Navision samt MS Office. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Ulrika – Ekonomiansvarig, lön, HR

20 års erfarenhet från ekonomiarbete, HR och lön varav senaste 14 åren som konsult. Van att sköta hela ekonomifunktionen i mindre bolag och delta i ledningsgruppsarbete samt att arbeta i större team på nordisk nivå inom internationella koncerner. Erfarenhet från många olika branscher. Kund- och leverantörsreskontra, löpande redovisning, avstämningar, upprätta och följa upp budget, deklarationer, löneadministration m.m. Upprättar månads- och årsbokslut samt årsredovisningar självständigt. Visma, Axapta, Navision, Pyramid, Agda, Hogia m fl. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Marie – VD- och chefsassistent

Mångårig erfarenhet som VD- och chefsassistent i internationell storföretagsmiljö samt som assistent åt ledningsgrupper i medelstora företag. Även arbetat på nordisk och europeisk nivå. Erfarenhet från olika branscher såsom IT, läkemedel, konsultföretag, advokatbyrå och detaljhandel. Van att ansvara för resebokning, kalender- och mötesbokning, organisation av kundevenemang samt personalaktiviteter. Granskning av fakturor samt administration av reseräkningar och kvittoredovisning. Sammanställning av presentationer, kallelser och förberedelser inför möten. Har även ansvarat för uppdateringar på webben samt sociala medier. Flytande i engelska.

Lina – Kontorsassistent, receptionist

5 års erfarenhet från administration, de senaste 2 åren som konsult. Har i huvudsak haft ett långt uppdrag under en föräldraledighet på en av de stora advokatbyråerna där hon arbetat i receptionen och även med catering. Dessförinnan haft liknade roller inom finans- och konsultföretag. Arrangerar luncher och ansvarar för gemensamma lokaler, internservice, posthantering, hotell- och resebokning, administration kring utskick, deltagarlistor etc. Van att göra prioriteringar och hantera problem som snabbt måste lösas. Ekonomisk linje vid gymnasiet. Mycket goda kunskaper i engelska och franska.

Annette – Löneadministratör, Agda

Mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med löneadministration varav 4 år som konsult. Van att snabbt sätta sig in i nya företag och organisationer. Erfarenhet från många olika företag såsom mark- och anläggningsföretag, advokatbyrå, fastighetsbolag, kommun, hjälporganisation, bygg och anläggningsföretag m fl. Arbetat över hela löneområdet, tjänstemän och kollektivanställda. Bokföring av löner, årsskiftesrutiner, schemaläggning, pensionsrapportering, rapportering till försäkringskassan, arbetsgivarintyg. Även support till chefer och anställda gällande lagar och avtal. Agda PS, POL Svensk Lön, HogiaLön Plus, eCompanion, Kontek Lön.

Alexander – HR generalist

Erfarenhet av varierat HR arbete inom såväl stora koncerner som mindre bolag. Senaste 2 åren som konsult. Tagit fram jämställdhetsplan, utfört medarbetarundersökningar samt utfört systematiskt arbetsmiljöarbete. Stor erfarenhet av att upprätta anställningsavtal, introduktionsplan för nyanställda, befattningsbeskrivningar, platsannonser och rekryteringsadministration. Van vid kontakter med fackförbund och myndigheter, support till chefer och anställda i frågor om pensioner, försäkringar, förmåner, arbetsrätt m.m. PAO programmet vid Stockholms Universitet. Arbetat i system som Hogia Lön, Hogia Personal, POL Svensk Lön, Flex, Recall, Time Care m fl. Mycket goda kunskaper i engelska.

Tamara – Orderadministratör, logistik- och kundservicemedarbetare

Erfarenhet inom orderhantering, export, logistik, spedition och distribution. Arbetat inom branscher som säkerhet, läkemedel, drivmedel samt spedition. Arbetat med leveransplanering, koordinering av transporter, skeppning av gods, bevakning av lagernivåer, transportavtal, exportdokumentation, tullhantering, deklaration samt reklamationer. Även skött fakturering, kontering av leverantörsfakturor m.m. Internationella kontakter med kunder, leverantörer, rederier, tull, lager, produktionsplanerare, fraktbolag, myndigheter m fl. Arbetat i affärssystem såsom SAP, Oracle, JD Edwards, Lime samt QlikView. Mycket goda kunskaper i estniska, engelska och ryska. Talar och förstår även finska.