11 erfarna konsulter tillgängliga för nya uppdrag

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här kan du läsa om 11 av våra konsulter som blir lediga inom kort. Du kan också kontakta oss och berätta om dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

Sissi – Ekonomiansvarig, redovisningsekonom, löner

Lång erfarenhet av att arbeta som konsult. Mycket van att snabbt sätta sig in i nya företag och arbetsuppgifter. Erfarenhet av företag i skiftande storlek, allt från transaktionstäta internationella koncerner och statliga myndigheter till små branschorganisationer. Gedigen erfarenhet av de flesta förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning. Allt från löpande redovisning och löner till årsbokslut och rapportering, budgetering, projektredovisning, US GAAP och SOX. Även momsutredningar, dagkassehantering och koncernkonsolidering. Arbetat med de flesta stora affärssystemen såsom SPCS/Visma, Xor, SAP, Hogia och Agresso. Mycket goda kunskaper i engelska.

Peter – Ekonomiansvarig, Controller, deltid

25 års erfarenhet främst i rollen som ekonomiansvarig men även som Controller. Senaste 9 åren som konsult. Allt från stora till medelstora och små ägarledda bolag inom många olika branscher. Främst tjänsteföretag men även import-/exportföretag. Van att självständigt sköta hela ekonomifunktionen. Stor erfarenhet av att skapa rutiner och effektivisera. Löpande bokföring, löner, månads- och årsbokslut, deklarationer, rapporter, projektredovisning, likviditetsrapporter, avstämning mellan utländska dotterbolag, kassaavstämning, provisioner. Arbetat i många olika affärssystem; Hogia, Agresso, Visma m fl. Mycket goda kunskaper i engelska.

Marie – Ekonomiassistent

5 års erfarenhet i rollen som ekonomiassistent och dessförinnan ytterligare ca 20 års erfarenhet inom service och administration. Erfarenhet från många olika företag t ex importföretag inom industrikomponenter, internationell koncern inom kontorsmaterial, maskintillverkning m fl. Stor erfarenhet av att arbeta självständigt med löpande bokföring samt kund- och leverantörsreskontra. Har varit vagnparksansvarig för företagets tjänstebilar samt mobiladministratör. Van att ha många kontakter med leverantörer, både svenska och internationella. Erfarenhet av att ta fram statistik. Arbetat i många olika affärssystem; Jeeves, Credit Safe, iScala, Ceasar, Navision. Mycket goda kunskaper i engelska.

Erika – Ekonomiassistent

5 års erfarenhet från ekonomiarbete samt ca 15 års erfarenhet från att arbeta brett inom administration och marknadsföring. Erfarenhet från många olika företag i skiftande storlek och branscher såsom media, tjänsteföretag, internet och bank. Stor erfarenhet av kund- och leverantörsreskontra, löpande bokföring, konto- och kassaavstämningar. Har hanterat bilförsäkringar, pensions- och sjukförsäkringar. Varit delaktig i bokslutsarbete. Van att driva egna projekt. Erfarenhet från flertalet affärssystem; Microsoft Dynamisk 2012, Axapta, Pyramid, samt olika interna affärssystem. Goda kunskaper i engelska.

Aino  – Junior redovisningsekonom, deltid

Drygt 1 års erfarenhet från ekonomiarbete i främst mindre och medelstort företag. Har goda kunskaper inom kund- och leverantörsreskontra, fakturering, löpande bokföring, in- och utbetalningar, momsredovisning, avstämningar och likviditetsprognoser samt deltagit i bokslutsarbete. Ca 6 års erfarenhet från olika servicerelaterade arbeten. Van vid många kontakter med kunder och leverantörer. Eftergymnasial utbildning som ekonomi- och redovisningsassistent vid Astar. Arbetat i VISMA Administration 2000 och Fortnox. Mycket goda kunskaper i Excel. Flytande i engelska.

Christina – Redovisningsekonom

7 års erfarenhet av ekonomiarbete varav senaste 3 åren i rollen som redovisningsekonom. Arbetat i branscher som teknik, media, internet och outsourcingföretag. Mycket goda kunskaper inom löpande redovisning, kund- och leverantörsreskontra. Men även utläggsredovisning, periodiseringar, anläggningsredovisning, momsredovisning, rapportering av intrastat, månadsavstämningar m m. Varit delaktig i bokslut och årsredovisning. Ansvarat för löneadministration på mindre företag. Arbetat i många olika affärssystem t ex Visma Admin, Pro Alpha, HPFB. Flytande i engelska.

Minna – Löneadministratör, redovisningsassistent

Bred kompetens inom lön och redovisning. Erfarenhet från koncern inom tjänstesektorn samt redovisningsbyrå där hon skött bokföringen för 16 olika bolag i olika branscher. Van att arbeta självständigt med lönekörningar i personalintensiv miljö. Arbetsgivarintyg, kontakter med myndigheter, statistik etc. Även erfarenhet från kund- och leverantörsreskontra, löpande bokföring och skattedeklarationer. Frans Schartau Handelsinstitut, Löneekonom. Arbetat i olika lön- och affärssystem; Agda, Hogia Lön, Visma SPCS, Specter, E-conomic, Personec. Mycket goda kunskaper i engelska.

Karin – Administratör, koordinator

Med över 20 slutförda uppdrag har hon byggt på sin erfarenhet i roller som projekt- och utbildningsadministratör, säljkoordinator, stabsadministratör, enhetsassistent, handläggare m.m. Uppdragen har varit vid både små och stora företag, internationella koncerner samt inom kommun, statliga bolag och fackförbund. Gedigen kunskap inom projektadministration, personaladministration, framtagande av informationsmaterial, utformning av interna webbsidor, utredningsarbete, rapportering samt dokumenthantering av stora mängder information. Även erfarenhet av att ta fram utbildningsmaterial och hålla i utbildningar. Platina, EPiServer CMS6, e.Fact, Projectplace, Filenet, Visma Business, Oracle BI Analytics. Flytande i engelska.

Camilla – Office Manager

Arbetat under ett flertal år med receptions- och administrationsansvar på en större advokatbyrå samt dessförinnan 10 år inom hotellbranschen. Bred erfarenhet från serviceroller och administration, koordinering, rutiner och kundrelationer. Lång erfarenhet av att arrangera olika event och konferenser. Ansvarat för rekrytering till resurspool, avtalsskrivning samt säkerhetsrutiner. Ansvarat för upphandlingar av t.ex. telefoni samt löpande inköp av förbrukningsvaror och kontorsmaterial. Erfarenhet från ett flertal affärs- och kundhanteringssystem. Mycket goda kunskaper i engelska.

Sofie – HR ansvarig, HR konsult, heltid/deltid

3-årig beteendevetenskaplig högskoleutbildning med inriktning mot personalfrågor samt Media och Kommunikation på IHM. Arbetat som HR konsult under drygt 10 år med erfarenhet från internationella koncerner liksom mindre ägarledda företag inom branscher som industri, telemarketing, utbildning, läkemedel och rekrytering/bemanning. Har även arbetat som linjechef inom olika områden. Stor erfarenhet av strategiska HR frågor såsom kompetens- och ledarskapsutveckling, förändringsarbete, säljutveckling, Talent management, Employment Branding m.m. Tagit fram och implementerat policies samt processer inom HR området. Samverkat och förhandlat med fackliga organisationer. Licensierad användare av DISC analys samt master management personlighetsanalys. Flytande i engelska.

Patricia – HR generalist, lönekoordinator

Drygt 6 års arbetslivserfarenhet varav 3 år i roller som HR generalist och lönesupport. Erfarenhet från branscher som bl a livsmedel och bygg, inom stora koncerner såväl som mindre bolag. Personalvetarprogrammet vid Göteborgs Universitet. Arbetat med att ta fram chefs- och personalhandbok samt policys, befattningsbeskrivningar, företagshälsovård, konflikthantering, avveckling av personal samt kontakt med fackförbund och myndigheter. Support i frågor om pensioner, försäkringar, förmåner, arbetsrätt m.m. Mycket goda kunskaper i MS Office, Hogia Lön, Hogia Personal, POL, Flex, Easycruit, Time Care, medvind, Recall, Footprints, 7K m fl. Mycket goda kunskaper i engelska.