Flera erfarna konsulter tillgängliga inom kort

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här kan du läsa om 11 av våra konsulter som blir lediga inom kort. Du kan också kontakta oss och berätta om dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

Marie – Ekonomiansvarig, redovisningsekonom, Controller

Över 20 års erfarenhet inom ekonomi, varav 6 år som redovisningskonsult samt 2 år som Controller. Har god vana av att arbeta i stora som små företag med ansvar för redovisning och rapportering. Även medverkat i ledningsgrupp och styrelse samt har haft personal- och budgetansvar. Självständig i årsbokslut samt i hela löneprocessen. Erfarenhet från branscher såsom detaljvaruhandel, reklam och IT samt även förbund och föreningar. Kunskaper från ett flertal affärssystem. T ex Navision, Visma, Movex, Hogia samt Agda och Hogia Lön.

Eva – Ekonomiansvarig, redovisningsekonom, löneadministratör, deltid

Ekonom med bred erfarenhet av redovisning. Mångårig erfarenhet av att arbeta som konsult. Lång erfarenhet av att självständigt sköta hela ekonomifunktionen på små och medelstora företag samt att strukturera upp och förbättra rutiner. Van att ansvara för bokföring, avstämningar, skatter, moms, löneadministration, rapportering, bokslut samt upprättande av årsredovisning och deklaration. Mycket goda datakunskaper i MS Office samt olika bokförings- och löneprogram såsom Scala, Pyramid, Hogia, Visma SPCS m fl. Behärskar engelska i tal och skrift.

Berit – Löneadministratör

Erfarenhet av att arbeta som lönekonsult inom outsourcingföretag, men också flera års erfarenhet från sedvanlig löneadministration på tillverkande företag. Hanterat reseräkningar, förmånsbilar, avstämningar, pensionsärenden, grupplivförsäkring, arbetsgivarintyg, statistik, avtalstolkning, semester och årsskiftesbearbetningar. Har haft personalansvar och hanterat HR frågor som rehabiliteringar, lönesamtal m.m. Erfarenhet av flertalet avtal bl.a. Handels, Unionen (KFS) Friskoleavtalet. Kunskaper i löneprogrammen Visma, Hogia samt Agda. I övrigt även goda kunskaper i Officepaketet.

Emily – Löneadministratör, deltid

Många års erfarenhet av lönehantering i stora och medelstora företag, koncerner och myndigheter samt bolag med verksamhet internationellt. Arbetat i branscher såsom hälsa och sjukvård, läkemedel, utbildning, konsultföretag m.fl. Ansvarat för löner gällande kollektivanställda, tjänstemän, månads- och timanställda. Erfarenhet från flertalet kollektivavtal, reseräkningar, försäkringar, pensioner, skatteberäkningar, provisionslöner, statistik m.m. Även medverkat i projekt för outsourcing av löner. Mycket goda IT kunskaper. Arbetat i många olika lönesystem såsom Hogia, Kontek Agda m.fl.

Christina  – Redovisningsekonom, deltid/heltid

Drygt 5 års erfarenhet av redovisning, dels inom mindre bolag då hon arbetat brett med hela ekonomifunktionen och dels inom större företag och en internationell koncern där hon arbetat mer specialiserat. Vana från IT, arkitekt- och mediabranschen. God erfarenhet av löpande bokföring, fakturering, kund- och leverantörsreskontra, moms- och skattedeklarationer samt avstämning av balanskonton och månadsbokslut. Behjälplig vid årsbokslut. Mycket goda kunskaper i engelska. Arbetat i flertalet affärssystem: Oracle, Visma, Hogia m.fl. Mycket goda kunskaper i Excel.

Steve – Redovisningsekonom

8 års erfarenhet varav merparten av tiden som konsult. Bred erfarenhet från olika företag såsom internationell läkemedelskoncern, fastighetsbolag, telekomkoncern och ekonomisk förening. Arbetat med flertalet nordiska bolag. Van att arbeta självständigt med löpande bokföring, kund- och leverantörsreskontra, avstämningar, periodisering och bokslutsarbete. Ansvarat för olika utvecklingsprojekt. Fil.kand. inom företagsekonomi 2007 vid Stockholms Universitet. Engelska som modersmål samt mycket goda kunskaper i svenska. Arbetat i SPCS, Minitab, PeopleSoft, Navision, Agresso, SAP, ReadSoft, OPTO, IFS, Hyperion, Fast 2, Sage m.fl.

Mia – Ekonomiassistent, junior Controller

13 års erfarenhet av ekonomi inom mindre företag såväl som internationella koncerner. Deltagit i projekt gällande processer samt övertag av ekonomihanteringen för andra länder inom koncern. Kund- och leverantörsreskontra, löpande bokföring, reseräkningar, moms- och projektredovisning, avskrivningar samt övrigt bokslutsarbete för bolag i Sverige och Norge. Rapportering, uppföljning och analyser av order- och försäljningsstatistik samt provisionshantering. Erfarenhet från branscher såsom rekrytering, försäkringar, mode, kosmetika, konsultföretag m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska. Arbetat i flertalet system, såsom Oracle, Navision, IFS, MarkView, ExFlow. Mycket goda kunskaper i Excel.

Therese – Administratör, koordinator

6 års arbetslivserfarenhet varav de senaste åren som administratör och koordinator inom e-handelsbolag samt orderadministratör inom IT bolag. Har skrivit och publicerat produkttexter på webbutik, skapat och publicerat annonser samt koordinerat kampanjer via webb/sociala medier/mejlutskick. Van vid orderadministration samt att ansvara för leveransavvikelser. Daglig kontakt med leverantörer från hela världen samt lager och inköp. Har även varit beställare och kravställare mot externa marknadsbyråer. Erfarenhet av arbete i flertalet affärssystem samt Excel, Photoshop m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska.

Camilla – Office Manager

Arbetat flertalet år med receptions- och administrationsansvar på en större advokatbyrå samt dessförinnan 10 år inom hotellbranschen. Bred erfarenhet från olika serviceroller och administration, koordinering, rutiner och kundrelationer. Lång erfarenhet av att arrangera olika event och konferenser. Ansvarat för rekrytering till resurspool, avtalsskrivning samt säkerhetsrutiner. Ansvarat för upphandlingar av t.ex. telefoni samt löpande inköp av förbrukningsvaror och kontorsmaterial. Erfarenhet från ett flertal affärs- och kundhanteringssystem. Mycket goda kunskaper i engelska.

MinnieHR ansvarig, HR specialist

Flera års erfarenhet som nordisk HR specialist samt som HR ansvarig inom FMCG bolag. Van att arbeta strategiskt såväl som operativt samt fungera som stöd för chefer och medarbetare. Stora kunskaper inom nordisk arbetsrätt, rekrytering, Employer Branding, Talent Management, Performance Management, samt Compensation & Benefits. Framtagning, implementering och uppföljning av policys och processer. Mycket goda kunskaper i engelska samt finska. Arbetat i olika HR- och affärssystem, bl.a. SAP samt Officepaketet. Fil.mag. inom sociologi från Södertörns högskola.

Rebecca – HR administratör

Ett par års erfarenhet av varierat HR arbete främst inom tjänsteföretag. Har haft arbetsuppgifter såsom framtagande av personalhandbok, uppbyggnad av en personaldatabas i samarbete med IT avdelning, sammanställning av data till årlig lönesurvey, uppdateringar av personalpolicy, jämställdhetshetsplan samt krisplan. Även utfört medarbetarundersökningar och systematiskt arbetsmiljöarbete. Tidigare arbetat som ekonomiassistent, leverantörsreskontra och internfakturering och då bl.a. sammanställt lön- och försäkringsunderlag i samband med revision. Fil.kand. inom psykologi. Goda kunskaper i Officepaketet samt Visma Control och Lotus Notes. Mycket goda kunskaper i engelska.