Digitaliseringen utvecklar bemanningsbranschen

Bemanningsbranschens utveckling för Q3, en positiv tillväxt med 15,9 procent, visar på kundföretagens behov av kompetenta medarbetare som snabbt kan börja jobba när så krävs, men också att bemanningsbranschen utvecklas i takt med digitaliseringen av samhället. Bemanningsbranschens utveckling är avgörande i den globala konkurrens där kompetensförsörjning är den hårdaste nöten att knäcka.

Klicka här för att läsa hela Bemanningsföretagens rapport.